Turkish
Friday 23rd of February 2018
Makaleler
ارسال پرسش جدید

Aşura Günü' Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Aşura Günü' Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Aşura günü (Arapça: عاشورا), Muharrem ayının onuncu günüdür. Aşura günü, hicretin 61. Yılında Yezid bin Muaviye’nin Kufe valisi olan Ubeydullah bin Ziyad’ın emri ile Ömer bin Saad’ın komutanlığındaki Yezid ordusunun Şiilerin üçüncü imamı, Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve ashabının Kerbela çölünde feci bir şekilde şehit ...

Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözleri
1- Gerçek Kulluk  İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu:Allah’a hakkıyla kulluk eden kimseye, Allah arzu ettiklerinden ve kifayetinden daha fazlasını verir.[1]2- Değerli Baba  İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu:  Kim kendi faziletli babaları Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ali’nin (a.s) hakkını layıkıyla riayet edip yerine getirirse ve de onlara itaat ederse O’na “Cennetler ...

İmam Hüseyin (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

İmam Hüseyin (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
S. 1- İmam Hüseyin (a.s)’ın meşhur lakabı nedir?C. 1- Seyyid’üş- Şüheda.S. 2- İmam Hüseyin (a.s)’ın künyesi nedir?C. 2- Ebu Abdullah.S. 3- İmam Hüseyin (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?C. 3- Hicretin dördüncü yılının Şaban ayının üçüncü günü Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmiştir.S. 4- İmam Hüseyin ...

İmam Hüseyin (as) ve Fakir

İmam Hüseyin (as) ve Fakir
Göçebe bir Arap Medine şehrine gelerek: “Bu şehirde en cömert ve en çok bağışta bulunan şahıs kimdir?” diye sorduğunda, onu İmam Hüseyin (a.s)’ın yanına gönderdiler. Göçebe adam camiye girerek İmam Hüseyin (a.s)’ı namaz halinde gördü. İmam’ın karşısında durarak hâcetini şu şiirle dile getirdi:Sana ümit eden şimdiye kadar ...

İmam Hüseyin"in (a.s) Şahadeti ve Rica"ti

İmam Hüseyin"in (a.s) Şahadeti ve Rica"ti
vİmam Hüseyin'in (a.s) Dostlarına Kendi Şahadeti ve Rica'tı Hakkında Buyruklarıİmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu:"Peygamber (s.a.a) bana şöyle buyurdu: "Ey evladım, yakında Irak'a doğru gitmek zorunda kalacaksın. Orası peygamber ve peygamber vasilerinin gördükleri yerdir."O bölgeye Amura" derler, sen orada şehit olacaksın; seninle birlikte, kılıç ve mızrak darbesi acısını hissetmeyen ...

Kerbela Kıyamında İmam Seccad (a.s)'ın İfşaatı

Kerbela Kıyamında İmam Seccad (a.s)'ın İfşaatı
     Kanlı Kerbela kıyamı, beşeri kıyamlar ve dini-inkılabi hamaseler arasında eşsiz bir yere sahiptir. Bu mesele o kadar açıktır ki, hiçbir delil göstermeye gerek yoktur.Buna göre, bu kıyamın özelliklerini incelemek ve onun imtiyaz yönlerini ortaya koymak önemlidir. Acaba bu imtiyaz, kıyamın rehberliği ile mi ilgilidir? Yoksa kıyamın ülkü ve idealleri ile mi? ...

Kısaca Hayatı İmam Zeynelabidin(a.s)

Kısaca Hayatı İmam Zeynelabidin(a.s)
     İmam Zeynelabidin (a.s)İmam Seccad ve Zeynelabidin lakaplarıyla tanınan Ali, İmam Hüseyin'in oğludur. Annesi de İran şahı Yezdgird'in kızıdır. İmam Hüseyin'in (a.s) dünyada kalan bir tek oğludur.Çünkü üç kardeşi Kerbela vakıasında şehit olmuştu.[1] Bu da, ağır hastalığı nedeniyle savaşa kadir olmadığı için Kerbela'da bulunmasına rağmen ...

İMAM ZEYNELABİDİN(a.s)IN KİŞİLİĞİ VE FAZİLETLERİ

İMAM ZEYNELABİDİN(a.s)IN KİŞİLİĞİ VE FAZİLETLERİ
     6.BÖLÜM-10687- 11067Birinci Fasıl:İMAM ZEYNELABİDİN(a.s)IN KİŞİLİĞİ VE FAZİLETLERİAilesi ve çocukluk Dönemiİslam ümmetinin yaşadığı en parlak günlerden bir gün, İmam Ali (a.s)`ın adil hükümeti çatısı altında İran'ın doğu ayetlerinden birinde, vali olarak görev yapan Haris b. Cabir Hanefi, İran'ın son padişahı Yezdgird`in kızlarından ...

İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
     İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMİmam Zeyn-ül Abidin (a.s)'dan Züht, Hikmet, Marufu Emretme, Münkerden Nehyetme ve Benzeri Konularda Nakledilen Hadisleröğütİmam aleyhi's-selâm'ın her cuma günü ashap ve taraftarlarına yaptığı nasihatler:Ey insanlar! Allah'tan korkun ve bilin ki, O'na döneceksiniz ve o gün ...

İmam Hüseyin (a.s)'ın Faziletleri

İmam Hüseyin (a.s)'ın Faziletleri
Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim; Hüseyin'i seveni Allah sevsin. [1]    Resulullah (s.a.a) bir gün İmam Hüseyin'in elinden tutarak şöyle buyurdular:Ey cemaat! Bu Hüseyin b. Ali'dir; O'nu tanıyın; canım elinde olan Allah'a andolsun ki Hüseyin cennettedir, O'nu sevenler de cennettedir, O'nu sevenleri sevenler de cennettedir. [2]    ...

Ümmül-Benin

Ümmül-Benin
 Kerbela Aslanının Annesi        Hz. Ali’nin evine ayak bastığı ilk andan itibaren o hazretin küçük evlatları için şefkatli bir anne olmuştur.       İsmi Fatıma, Hazam bin Halid Amiri’nin kızı, annesinin ismi Semame, hicretin yaklaşık beşinci yılında Küfede dünyaya geldi. Kendi döneminin en seçkin ...

İmam Hüseyin(a.s)Ve Ahlakî Değerler-1

İmam Hüseyin(a.s)Ve Ahlakî Değerler-1
1- Her Şeyden Önce Kıyamın Hedeflerini Açıkça Ortaya Koymak:Dünyadaki beşeri inkılabların çoğunda rehber daima insanları kendine cezbetmek için cazib şeyler söyler, yalancı ve saptırıcı propagandalardan istifade eder, halkı kandırmaya çalışır, hakiki hedeflerini saklar, inkılabı tehdid eden zorluk ve tehlikeleri gizlemeye çalışır.Ama İmam Hüseyin (a.s) ...

İMAM HÜSEYİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

İMAM HÜSEYİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
     İMAM HÜSEYİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMİmam Hüseyin (a.s)'dan Hikmet, Züht, Nasihat, Takva, İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme Hakkında Nakledilen HadislerİYİLİĞİ EMRETME VE KÖTÜLÜKTEN NEHYETME(1)Ey insanlar! Allah'ın kendi velilerine öğüt vermek için Yahudi alimleri hakkında yaptığı kınamadan ...

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı
İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatıİmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem'in kızı Hz. Fatıma'nın (a.s) ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan sonra Allah'ın emri ve kardeşinin vasiyeti üzerine imamet makamına ulaştı.İmam Hüseyin (a.s) on yıl imamet etti. Yaklaşık ...

İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA

İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA
ÜÇÜNCÜ KISIMKERBELÂ, MUHAMMED'İ (S.A.A) İSLAM'IN TECELLİ ETMİŞ OLDUĞU YER.İMAM HÜSEYİN (A.S) KERBELÂYOLUNDAİMAMIN TEF DENEN YERDE KONAKLAMASIAŞURA GÜNÜİMAM HÜSEYİN (A.S) İNKILABINDA KADININ YERİİMAM HÜSEYİN (A.S)'İN KANLI İNKILABININ TESİRİ.AŞURA ZÜYARETİAŞURA ZÜYARETİNİN İÇERİĞİ.İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDAHüseyin (a.s) ...

KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASI

KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASI
KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASIIrak'ta hakimiyetini sürdüren Emevi yönetimi, İlahi risaletin başarısını ve Hüseyin (a.s)'in göz alıcı başarılarını hissedince vahşete kapıldı. Hatta ordu ve silahlı kuvvetleri halkın, İmam Hüseyin (a.s)'e itaat ve Onu takip etmekte ki aşırı istekleri karşısında, zaaf ve uyuşukluğa kapıldılar.İdari yönetim Beni Ümeyye'nin seçmiş ...

TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)

TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)
 Doğumundan Babasının Şahadetine Kadar İmam Hüseyin (a.) hicri dördüncü yılın Şaban ayının üçünde Medine’de dünyaya gelmiştir. Dedesi olan peygamber efendimiz (s.a.a.) onun adını Hüseyin olarak adlandırmıştır. Babası Ali Bin Ebi Talip (a.), annesi Allah Rasulü’nün (s.a.a.) kızı Fatıma Zehra (s.) dır. Peygamber efendimiz (s.a.a.) onu ...

Kerbela Şehitlerinin ardından

Kerbela Şehitlerinin ardından
     BİRİNCİ BÖLÜMİmam Hüseyin (a) hicri dördüncü yılında Şaban ayının beşinci gününün akşamı, bir görüşe göre de üçüncü gününde dünyaya gelmiştir. Bazıları da, hicri üçüncü yılında Rebi'ul Evvel ayının sonlarında dünyaya geldiğini söylemişlerdir. İmam'ın (a) doğumu ...

İmam Hüseyin (a.s) Neden Şehadeti Tercih Etti?

İmam Hüseyin (a.s) Neden Şehadeti Tercih Etti?
      İmam Hüseyin (a.s) Neden Şehadeti Tercih Etti?Bu konuyu incelemeden önce şu sorulara cevap bulmamız gerekiyor:A- İmam Hüseyin (a.s)'ın katili neden onu öldürmeye kalkıştı?B- İmam Hüseyin (a.s) neden şehadeti seçti?— İmam Hüseyin (a.s) ve Yezid'e BiatTaberî[1] ve diğerleri bildirirler: Hicretin altmışıncı yılında Muaviye ölünce oğlu ve ...

AŞURA GÜNÜ NE OLDU?

AŞURA GÜNÜ NE OLDU?
[Hz.Hüseyin(as)'ın Şehadeti]:Hz. Hüseyn 72 kişilik küçük ordusuyla tarihin en büyük fedakarlık ve hemase destanını gerçekleştirmeye hazırlanırken 120 bin kişilik zulüm ve fesat ordusu zalimlerin rızasını kazanabilmek için tarihin en çirkin cinayet tablolarından birini oluşturmanın çabası içindeydiler.Bir taraftan tarihin sayfalarında yiğitlik, ...