Turkish
Wednesday 20th of September 2017
Makaleler

Hakka Giden Yol

   Hakka giden yolun salikinin şu bir kaç noktaya riayet etmesi gerekir. Bu yolun rehberleri olan Ehl-i Beyt'in (Allah'ın selamı onlara olsun) açıklamış olduğu bu noktaları bilmek ve amel etmek sayesinde bu yolu katetmek kolaylaşır. Bunları gözardı etmek ise insanı yoldan alıkoyar.   Bu noktalar şunlardan ibarettir:   1- Bütün hayırlar Hak Teala'nın nezdinde olduğunun ...

İman ve Ahlak

    İmanın ilk etkisi ahlâka destek oluşudur. Yani, yaşamın büyük bir sermayesi olan ahlâk, iman olmadan sağlam bir temele sahip olmamaktadır. Tüm ahlâkî ilkelerin mantığı, temel yapısı ve bütün maneviyatın başı dini inanç ve Allah'a imandır. Keramet, şerafet, takva, iffet, emanet, doğruluk, fedakârlık, ihsan, insanlarla barış içinde olmak, ...

İmam Kazım (as) ın Hayatı

İmam Kazım’ın İsim, Lakap ve SoyuBu yüce şahsiyetin şerif ismi, Cafer oğlu Musa’dır. Cafer Muhammed Bakır’ın oğlu, Muhammed Bakır Ali’nin (Zeynülabidin) oğlu, Ali Hüseyin’in oğlu, Hüseyin Ali’nin oğlu ve Ali de Ebu Talib’in (a.s) oğludur.[2] İmam Kazım (a.s) Sefer ayının yedisinde hicri 128 yılında cumartesi günü Mekke ve Medine arasında yer alan ...

Dua Ve Yakarıştaki Güç

     Geceler, o tertemiz siyah örtüsüyle bütün bir varlığı sarınca, bir kısım karanlık ruhlar kendilerini her şeyden kopmuş, yalnız ve garip hissederler. Oysaki en karanlık anlarda, en tenha yerlerde, en kimsesiz çöllerde dahi O, hep bizimle beraberdir. O gariplerin enisi, kimsesizlerin kimsesi ve çaresizlerin çaresidir.       Kırık ...

VARLIK GÜLÜ

Recep'te dünyalar nûra büründüSedef yarılarak cevher göründü Varlık gülü açıp Hâtem'e güldüA'lâ'dan âleme Ali verildi Âlem gülistandır Ali gülüdürAli'siz yaşayan âlem ölüdür Âşık gönlümüze cânân Ali'dirRûhumuzda kopan tufân Ali'dir Ali ...

Kur'an Ve Sünnette Ali Sevgisi

   Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin Yaptığımıza karşılık insanlardan hiçbir şey beklemiyoruz, bize Allah'ın rızası yeter. buyurduğu söylenmekte, Resulullah'a (s.a.a) ise özel olarak Hak Teala hazretleri şu direktifi vermektedir:    De ki: Sizden, yakın akrabalarımı sevip saymanızdan başka hiçbir karşılık ve mükafat beklemiyorum.(Şûra, ...

Nehcül-Belağada Tevhit

Tevhid ve adlı sorulduğu zaman buyurdular ki: * Tevhid Allah'ı vehmine göre tavsif etmemek, adaletse Allah'ı hikmet ve adalete zıt şeylerle töhmetlenmemektir. * Mümin, kardeşlerine karşı ululanmaya, ona güler yüz göstermemeye başladı mı, ondan ayrıldı demektir. "Gurer'ul-Hikem"den * Mümin, sevgisi Allah için, nefreti Allah için, alması Allah için, bırakması Allah ...

Münâcât Yerine

Yıllar var, hasret kaderimiz oldu. Bulunduğumuz yerde kalmaya hâlimiz müsait değil. Çırpınıp duruyoruz çaresizlik içinde. Dört bir yandan kuşatılmış gibiyiz ve düşürülmek istenen bir kaledekilerin heyecanını yaşıyoruz. İçte-dışta ihanet düşünceleri diz boyu; vefa beklediğimiz sinelerde kin, nefret ve hıyanet. Düşmanlık duygularıyla esirip ...

Tefekkür

   İnkar edenler yeryüzünde yaratılmış olan delilleri görmeden geçip giderler. İman eden bir insanın bu kişilerden farkı ise, Allah"ın yarattığı delilleri her an görebilmesidir. Mümin çevresindeki her incelikte Allah"ın kudretini ve sanatını görür, O"nu tesbih eder ve Allah"a yakınlaşmaya yol bulur. Müminlerin bu vasıfları Kuran"da şöyle ...

Kur"ân Ayetlerinde Fatıma

Kur"ân-ı Kerim, bazı insanları övmüş, konumlarına ve hak uğruna yaptıkları fedakârlığa yönelik bir onurlandırma olarak gece gündüz okunan ayetlerinde onlardan söz ederek hatıralarını ölümsüzleştirmiştir.Yüce Allah"ın, ulu kitabında özel olarak andığı, üstün konumlarına ve faziletlerine değindiği kimseler arasında Hz. Peygamber"in (s.a.v) ...

İmam Ali ve Hz. Resulullah

      Sana ilim geldikten sonra, bu hususta seninle kim tartışacak olursa, de ki: Gelin oğullarımızı, oğullarınızı; kadınlarımızı, kadınlarınızı; nefsimizi ve nefsinizi çağıralım, sonra lânetleşelim de, Allah"ın lânetinin yalancılara olmasını dileyelim.[1]      Hz. Ali'nin şahsiyetini tanımanın zorluğu      Ali (Allah"ın ...

Peygamber’i Ekrem’in (saa) Kur’an’daki Simasi

Kur’an-ı Kerim’de İslam Peygamber’i (s.a.a) çeşitli ve sayısız birçok lakap ve vasıflarla zikredilmektedir. Onlardan bazıları şöyledir:AHMED: Benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, demişti.[1]MUHAMMED: Muhammed Allah’ın Resulü’dür.[2]ABDULLAH: Ve şüphe yok ki Allah’ın kulu (Abdullah) onu çağırmaya ...

GUSÜL

Bazen namaz için şart olan tahareti elde etmek için gusül farz olur. Cenabetli olan kişi veya başka bir sebeple gusül yapması farz olan kişi gusül yapmalı yani aşağıda açıklanacağı üzere niyet ederek bedeninin tamamını yıkamalıdır. Gusül, tertibi ve irtimasi olmak üzere iki türlü yapılır:Tertibi gusülTertibi gusülde ilk önce Allah’ın emrine ...

NAMAZDA ELLERİN KONUMU

oru: Muhterem kardeşim, aşağıdaki soruma yanıt getirmenizi rica ediyorum: Caferiler olarak namazı elleriniz açık kılıyorsunuz; bunun sebebi nedir? Delilleriyle açıklarsanız memnun olurum..Cevap: Caferilerin namazda ellerini açarak namaz kılmaları bu konuda Ehl-i Beyt kanalıyla nakledilen hadislerden dayanmaktadır. Zira bu hadislerde namazda ellerin bağlanmasının sakıncalı olduğu açık bir şekilde ...

BARIŞ VE GÜVENLİĞİN KAYNAĞI: İSLAM AHLAKI

  Allah"ın verdiği rızıktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak karışıklık çıkarmayın.    (Bakara Suresi, 60)    Bir din adına ortaya çıktığını ileri süren insanların bir kısmı, o dini yanlış anlıyor ve yanlış uyguluyor olabilirler. O nedenle bu insanlara bakarak o din hakkında fikir edinmek yanlış olur. Bir dini tanımanın en ...

İNSANLARI GÜZEL DAVRANIŞLARINIZLA DOĞRU YOLA DAVET EDİN

Kur'ân, başkalarını hakka davet edip de kendisini unutanları sert bir dille kınar ve böylelerinin büyük bir ilâhî gazaba yakalanacağını haber verir.[1] Hz. Şuayb (a.s), "Sizden yapmamanızı istediğim şeyleri yapmama konusunda ben hepinizden önde olmuşumdur."[2] buyurmaktadır.    Hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: "İnsanın cehalet ve sapıklık içinde olduğunun bir ...

Fıtrat ve İbadet

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ                               Biz cinleri ve insanları ancak ibadet etmeleri için yarattık. [1]     Birtakım işlerimiz alışkanlıktan, bazısı da fıtrattan ...

HERMONUTİK[1] ve TEFSİR İLMİ

Hermonutik" terimi Yunanca bir terim olup "yorum yeteneği" veya "metin yorumu/tefsiri" anlamındadır. Bazıları bu terimin kök bakımından eski Yunan’da ilahelerin elçisi anlamına gelen peygamberini ifade eden "Hermes"la bağlantılı olduğunu söylemişlerdir. Hermes ilahelerin mesajlarını ulaştırdığı ve tefsir ettiği gibi, müfessir de dini metinlerin anlamını keşfetmeye çalışmaktadır.Metin ...

KUR'ÂN VE HADİS IŞIĞINDA AHİR ZAMANA YÖNELİK GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Defalarca değindiğimiz gibi Kur'ân-ı Kerim, önem verdiği meseleleri ele alırken, vurgulu ve sert bir üslûp kullanır. Bu da şunu gösterir: Ortada birbirini pekiştiren olumsuz etkenler vardır ve bunlar insanları büyük felâketlere, onur kırıcı alçaklıklara duçar edecek yoğunluktadır. Sonuçta Kur'ân'ın bu uyarılarını dikkate almayanlar, Allah'ın korkunç ...

Ayetullah Hamanei: İlahî Rahmetin Beşere Nüzûlü ve Vahdet

“Bu büyük doğum, beşeriyet için ilâhî rahmetin en iyi örneklerinden olan doğumdu. Çünkü o büyük insanın doğumu ve büyük Peygamberin gönderilişi, Hakk Teâlâ’nın kullarına rahmetiydi. Bu doğum, rahmet olan bir doğumdur. İslam dünyası bu doğumun kesilen bir rahmet değil her zaman sürecek olan bir rahmet olduğu noktasını ...