Turkish
Tuesday 19th of June 2018

Makaleler
ارسال پرسش جدید

Kur'an-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

Kur'an-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır
 Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları, Arap ümmeti gibi bir ümmete veya müslümanları gibi taifelerden bir taifeye (özel bir gruba) ait değildir. Müslümanları olduğu gibi İslâm dışı taifeleri de muhatap alıyor. Zira Kur'an-ı Kerim kafir, müşrik, ehl-i kitap, Yahudi, Beni İsrail ve Hıristiyan gibi kavimleri de bir çok kere muhatap alarak bu taifelerden her biriyle ihticac ...

KUR'AN VE İNSANLARIN MADDÎ VE MANEVÎ İHTİYAÇLARI

KUR'AN VE İNSANLARIN MADDÎ VE MANEVÎ İHTİYAÇLARI
 İnsanlara bütün çağlarda maddi ve manevi ihtiyaçları için gerek duyacağı bütün hususlar, ana hatlarıyla Kur'an'da beyan edilmiş ve gerekli yol gösterilmiştir. Devlet idaresi, siyasi meseleler, diğer toplumlar ve ülkelerle ilişkiler, birlikte yaşama ve uluslararası komşuluk ilişkileri, savaş, barış, yargı, ekonomi vb. hayatın bütün boyutlarının genel kural ve ...

İLAHİ İRADENİN KAYNAĞI RAHMETTİR

İLAHİ İRADENİN KAYNAĞI RAHMETTİR
Allah Teala'nın kötü iş yapmadığına ve zulmetmediğine inandığımıza göre, Allah Teala'nın kullarına en uygun olan şeyi takdir ettiğine de inanmalıyız. Çünkü bunun aksi de adalete aykırı olup, zulmetmektir.Bir kulun kendi hakkında bir şeyi yararlı görmesi mümkündür. Ama her şeyden haberdar olan Allah, kullarını sevdiğinden ve onlara karşı merhametli olduğundan, onlar ...

Allah Resulü Açısından Eş Seçiminde Ölçü Nedir?

Allah Resulü Açısından Eş Seçiminde Ölçü Nedir?
 Din büyüklerinin izdivaç hakkında açıklamış olduğu ölçüler, en sağlam ve mutmain ölçülerdir.Aşağıda okuyacağınız makalede; Peygamber Efendimiz (s.a.a) açısından eş seçiminde gerekli olan ölçüler ele alınmıştır, siz değerli ABNA okuyucuları için paylaşıyoruz:İmanİslam dininde eş seçiminde ilk aranan şart, iman ve ...

Suriye'deki Şartların Değişmesi ve Muhaliflerin Yenilgisi

Suriye'deki Şartların Değişmesi ve Muhaliflerin Yenilgisi
Batı Asya konuları uzmanı ve analizcisi Seyit Rıza Sadrul Hüseyni, Tesnim Haber'e verdiği röportajda, De Mistura'nın Suriyeli muhaliflerin savaşta yenildiklerini kabullenmeleri gerektiği konusundaki açıklamaları hakkında konuştu. De Mistura'nın bu tutumunun, Suriye karşıtı ortak cephenin yenilgiyi kabul ettiklerini işaret ettiğini açıkladı ve; "De Mistura Birleşmiş Milletler Kurumu'nun resim uzmanı ...

İMAM MUSA KAZIM (a.s)’IN SİYASİ DÜŞÜNCESİ

İMAM MUSA KAZIM (a.s)’IN SİYASİ DÜŞÜNCESİ
İMAM MUSA KAZIM (a.s)’IN SİYASİ DÜŞÜNCESİSeyyid Muhammed Nazımzade Kumiİmam Musa Kazım (a.s)’ın siyasi düşüncesinin temelleri vahye ve dini hitabelere dayanıp sabır ve istikametin esasları üzerinde yükselir. İmam Musa Kazım (a.s) Abbasi zalim hükümdarlarına karşı mücadele ve Ehlibeyt’in haklılığının ispatı için büyük ceddi “Sana ...

Gadir Hum Bayramının Önemi

Gadir Hum Bayramının Önemi
Soru: Muhterem hocam, eğer mümkünse gadir bayramı ile ilgili hadisler yazmanızı istiyorum. Sitenize başarılar dilerim. Vessalat-u Vesselam-u ala Muhammed'in ve Al-i Muhammed.    Cevap: Değerli kardeşim, bu konunun çeşitli yönlerini inşallah ileride bir makalede ele alacağız. Ama şimdilik sizin isteğiniz üzere, kısaca bu konuya değinmek istiyoruz.Hadislerde yer aldığına göre her ...

Mübahele Ayeti, İftihar Belgesi

Mübahele Ayeti, İftihar Belgesi
Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki: Geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım, sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lânet dileyelim.”(Ali-İmran 61)Hz. Peygamberin (s.a.a) halefi salihliğine en uygun olan ...

Hz.Ali Naki (a.s)

Hz.Ali Naki (a.s)
Hz. İmam Ali b. Muhammed (a.s), dokuzuncu imamın oğludur. Lakabı Nakiy'dir. Bazen de Hadi lakabıyla anılır. 212. yılında Medine'de doğmuştur 254. Hicri kameri yılında (Şia rivayetlerine göre) Abbasi halifesi Mu'tazz tarafından zehirlenerek şehit edildi.[1]Onuncu imam kendi hayatı boyunca Abbasi halifelerinden yedi tanesini gördü. Onlar, Me'mun, Mu'tasım, el- Vasık, Mütevekkil, Muntasir, Mustain ve ...

İmam Hadi(a.s)’den Öğütler -1

İmam Hadi(a.s)’den Öğütler -1
mam Hadi (a.s) şöyle buyurmuştur: “İnsan, dünyada mallarıyla, ahirette ise amelleri iledir.”‌[1]İmam Hadi (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kendisine malik olduğun kimseye gazaplanman aşağılıktır.”‌[2]İmam Hadi (a.s) şöyle buyurmuştur:“Zenginlik, arzunun az olması ve sana yeten şeyle hoşnut olmandır. Fakirlik ise nefsin doymazlığı ve şiddetli ...

İMAM ALİ NAKİ (as)'IN KISACA HAYATI

İMAM ALİ NAKİ (as)'IN KISACA HAYATI
Kimlik bilgisiAdı :ALİKünyesi:Ebu`l HasanLakabı :HadiBaba adı : MuhammedAnne adı: SemaneDoğum yeri: MedineDoğum tarihi: 15 Z.Kade 212 hk.Peygamber'e (s.a.a) olan yakınlığı: TorunuŞehadet yılı :3 Recep 254 hk.Şehadet yeri :  Samirra (Irak)Şehadet sebebi : Abbasi halifelerinden Mutazz’ın zehirlemesi   Çocukluk dönemi İmam Hadi (as) kendi hayatı boyunca Abbasi halifelerinden yedi ...

SÜNNETİN KAYNAĞI KUR'ANDIR

SÜNNETİN KAYNAĞI KUR'ANDIR
 Hiç kimse "Bize Allah'ın kitabı yeter!" diyerek Kur'an hakikatlerini açıklaması ve tefsiriyle nasıh ve mensuh ayetlerini, genel ve özel nitelikli hitaplarını ve yine dinin usul ve furuunu kavrayışla ilgili peygamber sünneti ve hadislerini bir kenara itemez. Zira Kur'an-ı Kerim gayet net bir dille Hz. Resulullah'ın (s.a.a) söz ve amellerinin Müslümanlar için hüccet (kesin delil) ...

Mahşerdeki Hesap 3

Mahşerdeki Hesap 3
AKKUNNASIN (KUL HAKKININ)  HESABI      Evet en zor verilecek hesap kul hakkının hesabıdır. Hz. Ali (a.s.) günahların kısımlarından bahsederken şöyle buyuruyor: "....Bağışlanmayan günah ise kulların birbirlerine yaptığı zulüm ve haksızlıktır...." sonra imam şöyle devam ediyor: "Allah-u Teala kendi izzet ve celaline and içerek şöyle buyurmuştur: "İzzet ve ...

Dönüş Ancak Onadır

Dönüş Ancak Onadır
“Dönüş ancak Onadır.” Ölülerin yerden çıkarılması, hesap ve ceza amacıyla yeniden diriltilmesi sonuç olarak Ona dönen bir eylemdir. Dönüşün Ona özgü kılınması, kıyamet günü yeniden diriliş ve dönüş hükmünü vermenin Ona ait olduğundan kinayedir. Dolayısıyla o, dünya hayatındaki rabbinizdir, sizin yeryüzüne ...

TATHİR AYETİ

TATHİR AYETİ
  "Ey Ehl-i Beyt! Allah sizen her çeşit pisliği, suçu gidermek ve sizi tertemiz bir hale getirmek diler." (Ahzab, 33). tathir ayeti     Şüphesiz ki Allah"ın tertemiz kıldığı ve her türlü pisliği giderdiği şahıslardan maksat, beş zat yani "Al-i Abâ"dır. Bu da bu beş zatın mahlukatın en üstünü ve yeryüzündeki tüm insanların faziletlisi ...

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı
Kurban bayramı (Arapça: عید الاضحی), Müslümanların büyük bayramlarından biridir. Nakledilen hadislere göre Allah, Hz. İsmail’in (a.s) bugün Hz. İbrahim (a.s) tarafından kurban edilme emrini vermiştir. Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail’i kurbanlığa götürmüş, ancak Hz. Cebrail (a.s) bir koçla nazil olmuş ve o koç Hz. İsmail yerine kurban edilmiştir. ...

Kur'an-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

Kur'an-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır
 Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları, Arap ümmeti gibi bir ümmete veya müslümanları gibi taifelerden bir taifeye (özel bir gruba) ait değildir. Müslümanları olduğu gibi İslâm dışı taifeleri de muhatap alıyor. Zira Kur'an-ı Kerim kafir, müşrik, ehl-i kitap, Yahudi, Beni İsrail ve Hıristiyan gibi kavimleri de bir çok kere muhatap alarak bu taifelerden her biriyle ihticac ...

İmam Hüseyin'in Arefe duası

İmam Hüseyin'in Arefe duası
İmam Hüseyin’in arefe duası (Arapça: دعاء العرفة), Şiaların üçüncü imamı olan İmam Hüseyin’in Kurban bayramı arifesinde, Arafat sahrasında okuduğu bir duadır. Şialar bu duayı arefe günü Arafat’ta okumakta ve yine çeşitli ülkelerdeki Şialar cami ve mescitlerde veya evlerde okumaktadırlar. Arefe duası, inançsal ve irfani öğretileri ...

İMAM MUHAMMED BAKIR (as)’IN VELADETİ

İMAM MUHAMMED BAKIR (as)’IN VELADETİ
Şiaların beşinci İmamı ve Hz. Resulullah efendimizin torunlarından İmam Muhammed Bakır (as)  hicretin 57. yılı,  Sefer ayının üçünde Medine-i Münevvere’de dünyaya geldi. Babası 4. İmam Ali (Zeyn’ul-Abidin -a.s-), Fatıma (İmam Hasan-ı Mücteba’nın kızı)'dır. Bu bakımdan İmam Muhammed Bakır (as) hem baba tarafından ve hem de anne tarafından  İmam Ali ve Hz. ...

Hz. Muhammed Bâkır’ın (as) Hayâtı

Hz. Muhammed Bâkır’ın (as) Hayâtı
İmâm Muhammed Bâkır da Medîne’de dünyâya geldi. Babası İmâm Seccâd’ın (a.s)[1] vefâtı ile birlikte vasiyeti üzere Ümmet-i Muhammed’e İmâm olmuşlar, ümmeti zâhiren ve bâtınen, hakka ve güzele irşât eylemişlerdir.Temiz, mutahhar ve yüce mertebelere sâhip ataları gibi, bir çok keşf-i kerâmeti bulunan ...