Turkish
Wednesday 22nd of November 2017
Makaleler

İnsanın Amellerinin Kabul veya Ret Olasına Neden Olan Unsurlar/ Minnet Bırakmak Amelin Yok Olmasına Neden Olur

üce Allah Kur’an’da salih amellerin kabulü için bir takım şartlar ortaya koymuştur; nitekim salih amel kabul olmadan onu sonuç ve bereketlerinden faydalanma noktasında ümitli olamayız. Salih Amellerin Kabul Olma ŞartlarıYüce Allah Kur’an’da salih amellerin kabulü için bir takım şartlar ortaya koymuştur; nitekim salih amel kabul olmadan onu sonuç ve ...

Küreselleşme ve Din

Son 30 yıllık dönemde etnik ve dinsel yapılanmaların güçlenip yayıldığını görüyoruz. Dünyayı tanımayan, örgütlenme birikimi olmayan, mali kaynaktan yoksun geri ve eğitimsiz kimi gruplar; 1980’lerden sonra birden bire ekonomik ve siyasi gücü yüksek küresel örgütler haline geldi. Küreselleşme uygulamalarının tekelci şirket çıkarlarına ...

ŞİİLER MEZHEPÇİLİK Mİ YAPIYOR?

İki bin bir yılında kurgulanmış “ikiz kule saldırıları”nı kendine dayanak eden dönemin Amerikan Başkanı George Bush İslam coğrafyasına yapacağı istila girişimini “çağdaş Haçlı Seferi başlamıştır” diye deklare etmişti.   Allah’ın adıyla    Yüz beş ülkenin birlikte toplanıp başlattıkları Suriye Vekalet Savaşı ve on İslam ülkesinin ...

İmam Seccad’ın (a.s) Sabrı, Bahreyn İntifadası İçin Örnektir

Bahreyn’in önde gelen âlimlerinden Ayetullah Şeyh Muhammed Sened, İmam Seccad ve Hz. Zeyneb’in istikamet ve sabrının Bahreyn halkının kıyamı yolunda büyük bir ders olduğunu söyledi. Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Ayetullah Şeyh Muhammed Sened’in Necef Bürosundan yayınlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:  Kan dökücü ve İslam’ın kutsallarına saldıran ...

Şia ve Sünni arasındaki fark nedir?

Şia ve Sünni arasındaki fark nedir?Kısa CevapHer ne kadar bu konu hakkındaki bahis çok geniş olsa da kısa olarak Ehlisünnet veya Ehlisünnete mensup bir grubun karşı olduğu Şia’nın görüşlerini iki aşamada yani inanç ve hükümler boyutunda zikredebiliriz:A. İnanç Aşaması: Şia, Allah’ın sıfatlarının aynı zatı olduğuna, Allah’ı dünyada ve ahirette ...

ÂŞURÂ ZİYARETİ

Âşurâ ziyareti İmam Muhammed Bâkır (a.s) ve İmam Cafer-i Sâdık (a.s) gibi Ehl-i Beyt imamları kanalıyla nakledilmiştir.        Bu ziyaretin önemi ve büyük sonuçlarını, hem ziyareti nakleden hadislerden anlamak mümkündür, hem de ziyareti okuyup da sonuçlarını amelen tecrübe eden kimselerden muteber kanallarla nakledilen ...

İmam Hüseyin (a.s)ın Kişiliğine Kısa Bir Bakış -1

İmam Hüseyin b. Ali (a.s), meleklerin konduğu, vahyin indiği bir evde; gün boyu gökle temas halinde olan, sabah akşam okunan Kur’an nağmelerine tanık olan tertemiz bir mekânda dünyaya geldi. Allah’ın ayetleriyle ululanan kutsal şahsiyetler arasında serpildi, büyüdü. Berrak risalet kaynağından, Yaradan ile irtibat halinde olmanın tatlı suyunu içti. Şahsiyetinin ...

EHLİBEYT ŞİASININ ÖZELLİKLERİ

Tek bir cümle ile şia, bu mektebin tüm hedeflerinin bütün boyutlarıyla varlığında tecelli ettiği İslami kamil bir insan mesabesindedir. Şia; doğru düşünmek, temizlik ve iyi davranmaktır. Bu da dini önderlerin peşinde oldukları hedefin bizzat kendisidir. Ehl-i Beyt imamları tüm güçleriyle kendi taraftarlarını kötülüklerden uzak tutmaya ve iyi terbiye etmeye ...

Gül Muhammed’im

Birgün indi rahmet pınarından bir gül,Gülden yoksun olan insanlığa…Ahlaktan, terbiyeden nasibini almamış putperest bir toğluluğa.O gülle açıldı göğün rahmet kapıları,O gülle canlandı insanlığın nurlu yanı…Ya Rabb!Nasıl bir güldür ki bu:Uğruna alemler yaratılmış.Nasıl bir güldür ki bu:Uğruna canlar feda olmuş.Güllerin en güzeli ...

İmam Kazım (as) ve Harun Raşit-1

Yılların birinde Harun Raşit, Ka’be’nin ziyaretine gitti. Tavaf zamanı, halifenin yalnız tavaf etmesi için halkın aradan çıkmasını istediler.Harun tavaf etmek isterken, bir Arap da gelip onunla tavaf etmeğe başladı. (O adamın bu ameli halifenin onuruna dokundu, kızarak," bu adamı buradan uzaklaştırınız." diye emretti.) Memurlar Arap adama; “Halife tavafını bitirene kadar biraz sabret!" ...

İmam Musa Kazım (as) ve Şialara Teveccühü

 İbn-i Sinan şöyle diyor:Bir gün Harun Reşid, Rum padişahının kendisine gönderdiği bir miktar elbise ve altın dokumalı siyah bir cübbeyi bağış olarak Ali b. Yaktin’e verdi.Ali b. Yaktin, o elbiseleri ve cübbeyi, malının humusundan bir miktar malla birlikte İmam Kazım (a.s)’a gönderdi. O mallar İmam (a.s)’a ulaşınca, İmam (a.s) o elbise ve malları kabul etti ama ...

İmam Musa Kazım (a.s)’la İlgili Sorular Ve Cevaplar

S. 1- İmam Musa Kazım (a.s)’ın meşhur lâkapları nelerdir?  C. 1- Abd-u Salih, Kazım, Bab’ul- Havaiç.  S. 2- İmam Musa Kazım (a.s)’ın künyeleri nelerdir?  C. 2- Ebu’l Hasan, Ebu İbrahim.  S. 3- İmam Musa Kazım (a.s)’ın anne ve babasının isimleri nelerdir?  C. 3- Babasının adı, İmam “Sadık”, annesinin adı ise “Hamide”dir.  S. ...

Kur’ân-ı Kerim Okumak

Kur’ân ile bütünleşen insan, dağı yerinden kaldıracak kadar güçlenir. Kur’ân okuyan bir insanda aşağıda sıralanan özellikler belirgin bir şekilde görülmektedir: 1- Kur’ân-ı Kerim, insanı üstün melekler seviyesine yüceltir ve insan ile cehennem arasında engel olur. 2- Kur’ân-ı Kerim, gerçek anlamıyla kendisini okuyan kimseye ...

Recep Ayının Amelleri

Recep veya Recebu’l Muracceb (Arapça: رجب یا رجب المرجب), hicri-kameri ayların yedincisidir. Hz. Resulü Kibriya Efendimizden (s.a.a) şöyle bir hadis nakledilmiştir: “Recep, Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” Aynı şekilde Efendimizden (s.a.a) şöyle bir rivayet daha nakledilmiştir: “Her kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa, ...

Melile (Telkârî) Sanatı

Bu sanatta altın ya da gümüş teller, sanatçının dikkat ve özeniyle, yapılması düşünülen eşyanın şeklinde ve geleneksel motifler formunda bir araya getirilir. Pek çok araştırmacının ortak görüşü , İran’ın en eski melile sanatı örneğinin M.Ö. 550 – 330 yıllarına ait olduğu yolundadır. M.Ö. 330 – 224 yılları arasında melile sanatı ...

İmam Cevad (as.)ın Hayatı-1

mam Cevad (a.s.)"ın yaşam tarihi hakkında geniş bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü halifeler, muhaliflerinin faaliyetlerinden emandâ olmak ve korunmak için siyasi kısıtlamalar getirerek daima masum imamlar hakkındaki haberlerin yayılmasına engel oluyorlardı, buna ek olarak da İmam Cevad (a.s.)"ın ömrü de fazla sürmediğinden onunla ilgili göz doldurucu haber ve bilgiler elde ...

?mam Cevad Muhammed Bin Ali (a.s)-1

O büyük insan?n ismi “Muhammed”, me?hur künyeleri “Eba Cafer-i Sani”, “?bn-i R?za” ve me?hur lakaplar? ise “Cevad”’d?r.Mübarek ?mürleri yirmi be? y?ld?r.[1] Ehl-i Beyt içerisinde Hz. Fat?ma’dan hariç, b?yle k?sa ?mürlü ba?ka kimse yoktur. O büyük insan?n do?umu, Hicri yüz doksan be?,[2] Recep ay?n?n onu, cuma gecesi, ...

Kur"ân"da Dua Ayetleri

Peygamber Efendimizin DuasıRabbi zidnî ilmaEy Rabbim! Benim ilmimi artır.[1]Peygamber Efendimizin Kafirlerle Mücadelede Yaptığı DuaRabbi fela tec"alnî fil-gavm"iz-zalimin.Ey Rabbim! Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma.[2]Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva validemizin yaptığı duaRabbena zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne min"el-hasirîn.Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. ...

Leyletü’l Regaib

 Leyletu’l Regaib veya Regaib gecesi (Arapça: لیلة الرغائب), arzular gecesi anlamına gelmektedir. Arapça bir ibaret olan regaib, Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Müslümanların inancına göre bu gece melekler, beşeri toplumlara ilahî rahmeti ulaştırmak için yeryüzüne inerler. Regaib gecesi İslam dünyasında ibadet ve dualarla ...

İMAM MUHAMMED BAKIR(a.s)

     İMAM MUHAMMED BAKIR(a.s)İSLAMİ İLİMLERDE YENİ BİR ÇIĞIR AÇTIİmam Muhammed Bakır (a.s), hicretin 57. yılında Medine’de dünyaya geldi. Babası İmam Zeynelabidin (a.s)’in vefatından sonra hicretin 94. yılında otuz dokuz yaşındaydı.Adı, Muhammed, künyesi ise Ebu Cafer’dir. Bakır ve bakır’ul ilm İmamın lakaplarıdır. İmam’ın annesi Ümmü ...