Turkish
Wednesday 23rd of October 2019
Soru ve cevap
ارسال پرسش جدید

Kur’an’ın hangi ayetinde Peygamber’in (s.a.a) teheccüt namazının hükmü açıklanmıştır?

Kur’an’ın hangi ayetinde Peygamber’in (s.a.a) teheccüt namazının hükmü açıklanmıştır?
Kur’an’ın hangi suresinden Peygamber’le ilgili (s.a.a) teheccüt namazının hükmü açıklanmıştır? Kısa Cevap Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. Ayrıntılı Cevap Peygamber’in geceleri tehccüt için kalkması hakkındaki emir Kur’an’ın birkaç yerinde gelmiştir. Bunlardan biri el-Muzemmil suresidir. Bu surede Peygamber’e hitap ederek şöyle buyuruyor: “Gecenin az bir ...

Hz. İmam Hüseyin’nin (a.s) suresi hangi suredir?

Hz. İmam Hüseyin’nin (a.s) suresi hangi suredir?
Hangi sure Hz. İmam Hüseyin (a.s)’in suresi olarak bilinmektedir? Kısa Cevap Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. Ayrıntılı Cevap El-Facr suresi Hz. İmam Hüseyin (a.s)’in suresi olarak meşhurdur.[1] İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “El-Facr suresini her farz ve mustahap namazlarınızda okuyun. Bu sure İmam Hüseyin’in suresidir. Kim bu sureyi okursa kıyamette Hz. İmam ...

Kur’an’da hayat ve ölüm kelimeleri kaç defa geçmiştir?

Kur’an’da hayat ve ölüm kelimeleri kaç defa geçmiştir?
Kur’an’da hayat ve mevt kaç defa yer almıştır? Kısa Cevap  “Hayat” yaşayış anlamındadır ve mevt de onun karşıt anlamıdır. Hayat ve mevt her ikisi de Allah’ın yaratıklarındandır. Kur’an şöyle buyuruyor: “Hanginizin daha iyi davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O, üstündür ve çok bağışlayandır.”[1] “Hay” kökünden türemiş bir çok sözcük Kur’an’da gelmiştir. ...

Kur’an’ın bakışında iblis ile şeytanın farkı nedir?

Kur’an’ın bakışında iblis ile şeytanın farkı nedir?
Kur’an’da iblis ile şeytanın farkı nedir? Kısa Cevap Kur’an-ı Kerim ayetleri esasınca, İblis çok ibadet etme neticesinde melekler arasına giren cinlerden biridir. Ama Âdem’in yaratılışından sonra Yüce Allah’ın emrine karşı gelmesi ve Âdem’e secde etmemesi nedeniyle ilahî dergâhtan kovulmuştur. Ama şeytan ise insanlardan yahut cinlerden veyahut hayvanlardan olan her isyancı ve aksi varlığa denir. İblis’i ...

Kur’an surelerinin kaç tanesi hayvan ismiyledir?

Kur’an surelerinin kaç tanesi hayvan ismiyledir?
Kur’an surelerinin kaç tanesi hayvan ismiyledir? Kısa Cevap Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. Ayrıntılı Cevap Kur’an’da beş suresinin ismi hayvan ismidir: 1)Bakara (Dişi Buzağı) Suresi, 2) Nahl (Bal Arısı) Suresi, 3) Neml (Karınca) Suresi, 4) Ankebut (Örümcek) Suresi, 5) Fil Suresi.[1] Bu surelerin faziletleri: 1-Bakara suresi: Resulullah’tan (s.a.a) ‘Kur’an’ın ...

Hangi delil uyarınca “euzubillahimineşşeytanırrecim”’i “bismillâhirrahmânirrahîm”’den önce söylememiz gerekiyor?

Hangi delil uyarınca “euzubillahimineşşeytanırrecim”’i “bismillâhirrahmânirrahîm”’den önce söylememiz gerekiyor?
Kur’an’ın hangi suresinde euzubillahimineşşeytanırrecim’i bismillâhirrahmânirrahîm’den önce söylememiz gerektiği belirtilmiştir? Kısa Cevap Kur’an ve rivayetlerde belirtildiği üzere Kur’an okuma adaplarından biri de Kur’an okumaya başlamadan önce “euzubillahimineşşeytanırrecim” söylemektir. Hatta onu “bismillâhirrahmânirrahîm”’den önce söylemek gerekir; çünkü ...

Allah’tan Başkasından yardım dilemek tevhit ile uyuşur mu?

Allah’tan Başkasından yardım dilemek tevhit ile uyuşur mu?
Çoğu yerde ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Hüseyin söylenmekte veya yazılmaktadır. Bazıları, “ya Allah” söylemek dışında diğer isimler için “ya” sözcüğünden istifade etmenin Allah’tan başkasından yardım dilemek sayılması nedeniyle doğru olmadığını belirtmektedirler. Bu doğru mudur? Kısa Cevap Allah’tan başkasından yardım dilemek eğer ilahî büyük şahsiyet ve velilerin direkt olarak isteği ...

Daru'l-hasret, ve yevmu'l-hasret'nin farkı nedir? Bu iki kavramın sözcük manaları arasındaki fark bellidir, ben kıyametteki bu iki aşamadaki incelemenin farkı hakkında bilgi edinmek istiyorum.

Daru'l-hasret, ve yevmu'l-hasret'nin farkı nedir? Bu iki kavramın sözcük manaları arasındaki fark bellidir, ben kıyametteki bu iki aşamadaki incelemenin farkı hakkında bilgi edinmek istiyorum.
Daru'l-hasret, ve yevmu'l-hasret'nin farkı nedir? Bu iki kavramın sözcük manaları arasındaki fark bellidir, ben kıyametteki bu iki aşamadaki incelemenin farkı hakkında bilgi edinmek istiyorum. Kısa Cevap Kur'an ve hadislerde daru'l-hasret tabiri geçmemiştir. Sadece yevmu'l-hasret ifadesi (elden çıkan şeylere üzülmek anlamında) Kur'an'da bir defa ve hadislerde defalarca geçmektedir. Kur'an ve hadislerde yevmu'l-hasret'ten ...

Kur'an'da geçen "salat" kavramından maksat nedir?

Kur'an'da geçen "salat" kavramından maksat nedir?
Kur'an-i Kerim'de çok geçen "salat" kavramından maksat nedir? Müminlerin salatı nasıl olmalıdır? Allah ve meleklerin salatının anlamı nedir? Kısa Cevap "Salat" kelimesi çeşitli anlamlarda kullanılır, bu cümleden olmak üzere Müslümanların yerine getirdikleri özel ibadet, ibadet yeri ve dua sayılabilir. Bu da salat sözcüğünün Yüce Allah veya Müslümanlarca değişik manalara atanmasından ...

Kur’an’daki mukataa harflerinin manası nedir?

Kur’an’daki mukataa harflerinin manası nedir?
Kur’an’daki mukataa harflerinin manası nedir? Peygamber ve Allah arasındaki insanın bulamadığı bir şifre midir? Hakeza bazıları eğer bunları yan yana koyduğumuz takdirde “sıratu Aliyyin hakkun nemsikuhu” cümlesinin ortaya çıkacağını söylemektedir, bu doğru mudur? Kısa Cevap Mukataa harfleri bazı surelerin başında gelen ve bağımsız bir manası olmayan harflerdir. Bu harflerin tefsirinde değişik görüşler ...

Hz. Süleyman (a.s) evladının vefatından sonra hükümranlık istemiştir. İmam Hüseyin (a.s) ise “ey Ali senden sonra bu dünyanın başına toprak yağsın” demiştir. Bu nasıl olmaktadır?

Hz. Süleyman (a.s) evladının vefatından sonra hükümranlık istemiştir. İmam Hüseyin (a.s) ise “ey Ali senden sonra bu dünyanın başına toprak yağsın” demiştir. Bu nasıl olmaktadır?
Nakledildiğine göre Hz Süleyman evladının vefat etmesinden sonra bu musibet sıcakken şöyle dua etmiştir: “Ey Rabbim beni bağışla ve bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin.” Yani dünyaya yönelik ümitsiz bir tutum sergilemeksizin hükümranlık talebinde bulunmuştur. Ama Kerbela cereyanında sabır ve istikametin örnek ve numunesi sayılan ve aynı zamanda en ...

Kur’an’daki yedi göğün manası nedir?

Kur’an’daki yedi göğün manası nedir?
Yedi göğün manası nedir? Kastedilen yedi kat atmosfer ve gök müdür? Yoksa cennette yedi kat olduğu mu kastedilmektedir? Yani cennet yedi kattan mı oluşmaktadır? Kısa Cevap Gök ve galaksiler hakkında bilimsel açıdan müphemlikler olması nedeniyle Kur’an’daki yedi göğün manası hakkında kesin bir görüş ileri sürülemez. Sadece ihtimal ve sanı düzeyinde birkaç teori dile getirilebilir. Ama Kur’an’ın hedefinin ...

Neden Kur’an ayetler halindedir? Hangi sureler Peygambere (s.a.a) bir defada nazil olmuştur?

Neden Kur’an ayetler halindedir? Hangi sureler Peygambere (s.a.a) bir defada nazil olmuştur?
Kur’an’ın ayetler halinde olmasının hikmeti nedir? Kaç tane sure Peygamberimize (s.a.a) bir defada nazil olmuştur? Kısa Cevap Kur’an’ın def’i (bir defada) ve tedrici (ayet ayet ve sure sure) olmak üzere iki çeşit nüzulu vardır. Tedrici nüzul için öne sürülen deliller şunlardır. 1-Peygamberin kalbini sağlamlaştırmak. 2-Peygamberin (s.a.a) ve Müslümanların teselli bulmasını ve ayaklarının sabit ...

Kur’an’ın diğer din mensuplarına karşı barışcıl biçimde yaklaşım konusundaki görüşü nedir?

Kur’an’ın diğer din mensuplarına karşı barışcıl biçimde yaklaşım konusundaki görüşü nedir?
Kur’an’ın diğer din mensuplarına karşı barışcıl biçimde yaklaşım konusundaki görüşü nedir? Kısa Cevap ‘Dinlerarası barış ve huzura dayalı yaşam’ olgusu, İslamın temel inançlarından biridir ve Kur’an-ı Kerim’in bir çok ayetinde çeşitli şekillerde buna açıkca vurgu yapılmıştır. Kur’an, bazı dinlerde görülen ve inanç farklılıklarından kaynaklanan din savaşlarını -haçlı seferleri gibi- ...

Kur’an’ın nazil olan son ayeti hangisidir ve vahyin çoğalmasının imkanı var mıydı?

Kur’an’ın nazil olan son ayeti hangisidir ve vahyin çoğalmasının imkanı var mıydı?
Sizden ricam Peygamber’e (s.a.a) nazil olan son ayetler hakkında bilgi vermenizdir. Bu ayetler ne zaman ve Peygamberimiz (s.a.a) hangi yaşta iken nazil olmuştur? Acaba Peygamberimiz (s.a.a) mesela yetmiş yaşına kadar yaşasaydı başka ayetlerde nazil olur muydu? Kısa Cevap Peygamberimize (s.a.a) nazil olan son ayetler hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bütün rivayetleri göz önüne aldığımızda diyebiliriz ki, ...

İran’da halktan zekatı, devlet mi yoksa devlete bağlı kurumlar mı alır?

İran’da halktan zekatı, devlet mi yoksa devlete bağlı kurumlar mı alır?
İran’da halktan zekatı, devlet mi yoksa devlete bağlı kurumlar mı alır? Kısa Cevap İslam Cumhuriyeti devleti, yetkililer ve ülkenin kültürel konulardaki uzmanlarının çabalarıyla, İslam dininin für’ûundan olan, Kur’an-ı Kerimde yer yer namazın yanında zikredilen ve İslamın önemli buyruklarından olan zekat kültürünün ihya ve yaygınlaşması için bir kaç yıldır bütün İran’da çalışmalar ...

Kur’an’daki “kadınlar sizin tarlanızdır” cümlesinden ne kastedilmektedir?

Kur’an’daki “kadınlar sizin tarlanızdır” cümlesinden ne kastedilmektedir?
Kur’an’daki “kadınlar sizin tarlanızdır” cümlesinden ne kastedilmektedir? Kısa Cevap “Kadınlar sizin tarlanızdır” cümlesinin manası, kadınların insanlık camiasındaki yerinin insan toplumuna yönelik bir tarla konumunda olmasıdır. Tarla olmazsa tohumların tümüyle yok olacağı, hayat ve insan bekasını korumak için bir yiyeceğin kalmayacağı gibi, kadının olmaması durumunda da insan türü sürekliliğini ...

Hangi surede hay ve kayyum sıfatları yer almaktadır?

Hangi surede hay ve kayyum sıfatları yer almaktadır?
Hay ve kayyum kelimeleri hangi Kur’an surelerinde yer almaktadır? Kısa Cevap Hay ve kayyum Yüce Allah’ın iki zatî sıfatıdır. “Hay” “diri” manasında ve “kayyum” da “zatıyla kaim olan ve başkalarının kendisiyle kaim olduğu varlık” anlamındadır. Bu iki sıfat beraber bir şekilde Kur’an surelerinin üç ayetinde yer almaktadır:   1. Bakara suresi 255. ayet: “Allah, kendisinden başka ...

Bazen mezarları namaz kılan kimsenin kıble yönüne düşen imamların kabri yanında namaz kılmak doğru mudur?

Bazen mezarları namaz kılan kimsenin kıble yönüne düşen imamların kabri yanında namaz kılmak doğru mudur?
Kabirleri mescit edinmeyin diye buyuran Kehf suresinin 33. ayeti esasınca bazen mezarları namaz kılan kimsenin kıble yönüne düşen imamların kabri yanında namaz kılmanın sakıncalı olduğu söylenebilir mi? Kısa Cevap Özellikle söz konusu ayetin zahiri, kabirlerin yanında mescit yapmaya izin vermektedir ve böyle bir mescidin Ashab-ı Kehf’in kabirleri civarında yapılmış olduğu da tefsirlerden anlaşılmaktadır. Elbette ...

Ye’cüc ve Me’cüc kavmi kimlerdi? Onların akıbeti ne oldu? Zülkarneyn’in onlar karşısında yaptıkları neydi?

Ye’cüc ve Me’cüc kavmi kimlerdi? Onların akıbeti ne oldu? Zülkarneyn’in onlar karşısında yaptıkları neydi?
Mümkünse Ye’cüc ve Me’cüc hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bunlar kimlerdi? Zülkarneyn onları yok etti mi? Gelecekte yeniden gelecekler mi? Kısa Cevap Bu husustaki Kur’an ayetleri ve Tevrat’taki konular bütününden ve de tarihi verilerden anlaşıldığı kadarıyla bu topluluk Kuzey Asya bölgesinde yaşamakta olup güney ve batıya vahşi saldırılarıyla facia yaratmıştır. Zülkarneyn setinin kapatılmasıyla ...