Turkish
Monday 27th of January 2020
  154
  0
  0

Şa’ri yıldızı nedir?

Şa’ri yıldızı nedir?

Kısa Cevap

“Şa’ri”, “Mürzem” gibi başka adları da olan bir yıldızdır ve “Cevza” yıldızından sonra gökte görünmektedir.[1] Bazıları da “Şa’ri”yi iki yıldızın adı bilmiştir.[2] Bu yıldız veya yıldızlara bazı Arap ve Arap olmayan kabileler tapmakta ve çok saygı duymaktaydı![3] Yüce Allah tüm yıldızlar ve varlıkların yaratıcısı olmasına karşın böyle yanlış bir inancı reddetmek için Kur’an-ı Kerim Necm suresi 59. ayette sayısız yıldızlar arasından bu yıldızın adını açıkça dile getirmiş ve Şa’ri yıldızının yaratıcısı ve rabbinin de Allah olduğunu belirtmiştir.[4] Neticede bu yıldıza ve Allah’ın yaratığı olan başka her mabuda tapmanın bir mana ve mefhumu yoktur. Şa’ri yıldızı hakkında tefsir kitaplarında okuyabileceğiniz başka noktalara da işaret edilmiştir.[5]   

 

[1] İbn. Manzur, Lisanü’l-Arab, c. 4, s. 416, Dar-ı Sadr, Beyrutr, 1414 h.k.

[2] Yanı sıra dikkat etmelisiniz ki bu yıldızın şimdiki adını ve gökteki tam konumunu belirlemek, bu müessesenin vazife ve hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususta astroloji konusunda uzman merkezlere müracaat etmeniz gerekir.

[3] a.g.e.

[4] Seyid Kutub, Fi Zilali’l-Kur’an, c. 6, s. 3406, Daru’ş-Şuruk, Kahire, 1412 h.k.

[5] Örnek: Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsir-i Numune, c. 22, s. 562-562, Daru’l-Kütübi’l-İslamiye, Tahran, 1374 h.ş.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

  154
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    İsrail oğullarının buzağıya tapmasından dolayı cezalandırılması bilgece miydi?
    Firavun, Allah’ın imtihan vesile olan ameller aracılığıyla nasıl azap edilmektedir?
    Hangi surede insan ilminin okyanustaki bir damladan daha az olduğu belirtilmiştir?
    “Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikahe” şeklinde olan ayetin anlamı nedir?
    Kur’an kıraatinin batini adabından kasıt nedir?
    Kehf suresinin Muhtevası ve okumasının fazileti nedir?
    Tin suresinin tefsiri hakkında Fırat tefsirinde Tin’den maksadın İmam Hasan ve zeytinden ...
    Âli İmran Suresi’nin 55. Ayetine uygun olarak İsa’nın (a.s) takipçileri kıyamete kadar ...
    Kur’an neden hilallerin faydasını eve girme yöntemiyle birlikte belirtmiştir?
    Kur’an’da kıyamet günündeki azap için farklı tabirler kullanmasının illet nedir?

 
user comment