Turkish
Monday 27th of January 2020
  165
  0
  0

Kur’an’da gelen ‘Sadugatihinne ve ‘Ucurehunne’ neyin hakkındadır?

Kur’an’da gelen ‘Sadugatihinne ve ‘Ucurehunne’ neyin hakkındadır?

Kısa Cevap

Sadugatihinne’[1] daimi evlilik hakkındadır ve mehir için ‘Sıdak’ denmiştir.[2] Bu kelimenin geçtiği ayet, kadınların kesin haklarının birinden bahsetmekte ve koca, karısı bağışlamadığı sürece[3] karısının mehrini ödemesi gerektiğini vurgulamaktadır.[4]

Bu kelime dolaylı olarak evlilikte sadakat ve doğruluk olmasına da işaret etmektedir.[5]

‘Ucurehunne’[6] ise ‘Muta’ denilen geçici evliliğe aittir.[7]

 

 

[1] -‘Kadınlara mehirlerini gönülden isteyerek (ve bir hak olarak) verin, ama onlar gönül hoşluğuyla mehirlerinin bir miktarını size bağışlarlarsa onu iç huzuruyla ve afiyetle yiyin.’ (Nisa/4)

[2] -Mekarim Şirazi, Nasir, Tefsir-i Nümune, c.3, s.262, Daru’l-Kütübü’l İslamiyye, Tahran,1. Baskı, HŞ.1374; Tababatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan Fi-Tefsiri’l-Kur’an, (Musevi Hemedani, Seyyid Muhammed Bakır’ın Farsça çevirisi), c.4, s.169, Defter-i İntişarat-ı İslami, Kum, 5. Baskı, Hk.1417.

[3] -Ayatu’l-Ahkam, c.2, s.330; Tabersi, Fazl b. Hasan, Mecmau’l-Beyan Fi-Tefsiri’l-Kur’an, (Muhammed Cevad Belaği’nin önsözüyle) c.3, s.12, İntişarat-ı Nasır Hüsrev, 3. Baskı, Tahran, HŞ.1372.

[4] -Tefsir-i Nümune, c.3, s.262; Hüseyni Cürcani, Seyyid Emir Ebu’l-Fütuh, Ayatu’l-Ahkam, (Mirza Veliyullah İşraki Serabi’nin çalışması) c.2, s.329-330, İntişarat-ı Nevid, Tahran, 1. Baskı, HK.1404 

[5] -Hüseyni Hemedani, Seyyid Muhammed Hüseyin, Envar-ı Drahşan (Muhammed Bakır Behbudi’nin çalışması), c.3, s.342 ve 343, Kitapfuruşu-i Lütfi, Tahran, 1. Baskı, HK.1404

[6] -‘Kadınlardan biriyle evlenerek faydalandığınız (Muta yaptığınız) takdirde mehirlerini kararlaştırıldığı şekilde verin.’ (Nisa/24)

[7] -Tefsir-i Nümune, c.3, s.335.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

  165
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    İsrail oğullarının buzağıya tapmasından dolayı cezalandırılması bilgece miydi?
    Firavun, Allah’ın imtihan vesile olan ameller aracılığıyla nasıl azap edilmektedir?
    Hangi surede insan ilminin okyanustaki bir damladan daha az olduğu belirtilmiştir?
    “Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikahe” şeklinde olan ayetin anlamı nedir?
    Kur’an kıraatinin batini adabından kasıt nedir?
    Kehf suresinin Muhtevası ve okumasının fazileti nedir?
    Tin suresinin tefsiri hakkında Fırat tefsirinde Tin’den maksadın İmam Hasan ve zeytinden ...
    Âli İmran Suresi’nin 55. Ayetine uygun olarak İsa’nın (a.s) takipçileri kıyamete kadar ...
    Kur’an neden hilallerin faydasını eve girme yöntemiyle birlikte belirtmiştir?
    Kur’an’da kıyamet günündeki azap için farklı tabirler kullanmasının illet nedir?

 
user comment