Turkish
Wednesday 20th of November 2019
  49
  0
  0

Kur’an surelerinin kaç tanesi hayvan ismiyledir?

Kur’an surelerinin kaç tanesi hayvan ismiyledir?

Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Kur’an’da beş suresinin ismi hayvan ismidir:

1)Bakara (Dişi Buzağı) Suresi, 2) Nahl (Bal Arısı) Suresi, 3) Neml (Karınca) Suresi, 4) Ankebut (Örümcek) Suresi, 5) Fil Suresi.[1]

Bu surelerin faziletleri:

1-Bakara suresi: Resulullah’tan (s.a.a) ‘Kur’an’ın hangi sure ve ayetleri daha faziletlidir?’ diye sorulduğunda şöyle buyurdular: ‘Bakara suresi ve Ayet-el Kürsi.’[2]

2- Nahl Suresi: Resulullah (s.a.a) buyuruyor: ‘Kim Nahl suresini okursa, Allah ona dünyada verdiği nimetlerin hesabını ahirette sormaz.’[3]

3- Ankebut Suresi: Resulullah (s.a.a) buyuruyor: ‘Kim Ankebut suresini okursa, Allah müminlerin ve münafıkların her birinin sayısınca onun amel defterine on hasene yazar.’[4]

4- Neml Suresi: İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Kim Şura, Neml ve Kasas surelerini Perşembeyi Cumaya bağlayan gece okursa evliyalardan olur.’[5]

5- Fil Suresi: İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Kim Fil suresini farz namazlarında okursa, kıyamet günü dağlar, çöller ve çöllerdeki kumlar onun namaz kılanlardan olduğuna tanıklık ederler.’[6]

Fil ve Kureyş sureleri bir sure sayılırlar. Dolayısıyla namazda Fatiha suresinden sonra Fil suresini okumak istersek, Fil suresinden sonra Kureyş suresini de okumamız gerekiyor.[7]

Ancak hatırlatmat gerekir ki, ister söz konusu ayet ve sureler için olsun, ister diğerleri için, zikredilen bu faziletler, insan onların üzerinde tefekkür ederse elde edilebilir. Zira ruhun gıdası tefekkürdür.[8]

 

[1] - Mirza Bakır Hüseyni, Aşinayi ve Üns Ba Kur’an (Harem yayınları), s.43

[2] - a.g.e. s.232

[3] - a.g.e. s.237

[4] - a.g.e. s.241

[5] - Abbas Azizi, Fezail ve Asar-ı Kıraat-ı Sureha (İrem yayınları), s.47.

[6] - a.g.e. s.114

[7] - Tahrir-ul Vesile, c.10, el-Kavl Fi’l Kıraat ve’z Zikr, m.6

[8] - Tefsir-i Nümune, c.5, s.144.

  49
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    İsrail oğullarının buzağıya tapmasından dolayı cezalandırılması bilgece miydi?
    Firavun, Allah’ın imtihan vesile olan ameller aracılığıyla nasıl azap edilmektedir?
    Hangi surede insan ilminin okyanustaki bir damladan daha az olduğu belirtilmiştir?
    “Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikahe” şeklinde olan ayetin anlamı nedir?
    Kur’an kıraatinin batini adabından kasıt nedir?
    Kehf suresinin Muhtevası ve okumasının fazileti nedir?
    Tin suresinin tefsiri hakkında Fırat tefsirinde Tin’den maksadın İmam Hasan ve zeytinden ...
    Âli İmran Suresi’nin 55. Ayetine uygun olarak İsa’nın (a.s) takipçileri kıyamete kadar ...
    Kur’an neden hilallerin faydasını eve girme yöntemiyle birlikte belirtmiştir?
    Kur’an’da kıyamet günündeki azap için farklı tabirler kullanmasının illet nedir?

 
user comment