Turkish
Friday 22nd of February 2019
  15
  0
  0

Zehra Sevgisi Peygamberliğin Ücretidir

Cabir (r.a) rivayet eder: Bir bedevî Hz. Peygamber'in (s.a.v) yanına geldi ve dedi ki: "Ey Muhammed! Bana İslâm'ı anlat." Buyurdu ki: "Tek ve ortaksız Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şahadet etmektir İslâm." Dedi ki: "Bunu bana göstermenin karşılığında benden bir ücret istiyor musun?"

  Buyurdu ki: "Hayır, sadece akrabaları sevmeni istiyorum." Dedi ki: "Benim akrabalarımı, yoksa senin akrabalarını mı?" Buyurdu ki: "Benim akrabalarımı." Dedi ki: "O zaman gel, sana bu hususta biat edeyim. "

  Mücahid, bu sevgiyi, Resulullah'a (s.a.v) tâbi olmak, onu tasdik etmek ve onun akrabalarıyla ilişkiyi sürdürmek şeklinde tefsir etmiştir. İbn Abbas ise, Hz. Peygamber'in (s.a.v) akrabalarına yönelik sevgiyi korumak olarak açıklamıştır.(1)

  Zemahşerî der ki: Bu ayet nazil olduğu zaman, insanlar dediler ki: "Ya Resulallah! Sevmekle yükümlü olduğumuz akrabaların kimlerdir?" Buyurdu ki: "Ali, Fatıma ve onların iki oğlu."(2)

 

---------------------------------------------------

      (1)- bk. Fedailu'l-Hamse Mine's-Sihahi's-Sitte, 1/307

     (2)- bk. Zemahşerî, el-Keşşaf; et-Tefsiru'l-Kebir, Fahreddin er-Razi; ed-Dürrü'l-Mensûr, Suyuti; Zehairu'l-Ukba, s.35. Allâme Eminî, bu ayetin Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin hakkında indiğini belirten kırk beş tane kaynağı sayar. bk. el-Gadir, c.3

  15
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Rabbin Yusuf’u günahtan korumak için gösterdiği burhan neydi ve nasıl vuku buldu?
      Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti -1
      Zehra Sevgisi Peygamberliğin Ücretidir
      Fatıma nın Anlamı
      Hz. Fatıma nın (a.s) Evine Saldırı-2
      Hz. Fatıma'nın Doğum Günü
      Hz. Fatıma'nın (a.s) Peygamber (s.a.a) Neznindeki Makamı
      Hz. Fatıma'nın vefatı
      Hz. Fatıma (a.s), Cihadı
      “Dinde zorlama yoktur, olgunluk sapıklıktan ayrılmış belli olmuştur” ayetinin anlamının ...

 
user comment