Turkish
Friday 22nd of February 2019
  28
  0
  0

Bir miktar meblağı bir sosyal yardım kurumuna adadım (nezrettim). Bu meblağı o sosyal yardım kurumunun yerine kimsesiz ve maddi yönden çok zor durumda olan yakın akrabalarımdan birine verebilir miyim?

Bir miktar meblağı bir sosyal yardım kurumuna adadım (nezrettim). Bu meblağı o sosyal yardım kurumunun yerine kimsesiz ve maddi yönden çok zor durumda olan yakın akrabalarımdan birine verebilir miyim?

Bir miktar meblağı bir sosyal yardım kurumuna adadım (nezrettim). Bu meblağı o sosyal yardım kurumunun yerine kimsesiz ve maddi yönden çok zor durumda olan yakın akrabalarımdan birine verebilir miyim?

Kısa Cevap

Adak belli bir yere (sorudaki sosyal kurum gibi) adanmışsa oraya verilmesi gerekir. Eğer başka hayır bir iş için (yakın akrabalara vermek gibi) harcanırsa adak kabul olmaz ve yeniden ödenmesi gerekir. Ancak:

1-Adağın gerçekleşmesi için adak akdin okunması ve Arapça olmasa da dilde söylenmesi gerekir. Demek ki akit okunmazsa adak gerçekleşmeyecek, dolayısıyla bir şey de farz olmayacaktır.[1]

2-Adakta ‘Allah için’ ifadesinin dilde söylenmesi gerekir ve içinden geçirmek yeterli değildir.[2]     

 

[1] -İmam Humeyni, Tevzih-ul Mesail, c.2, s.609, mesele:2641.

[2] -a.g.e. s.641, mesele:2651.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

  28
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Ali (a.s) Fatıma'yı (a.s) İstiyor
      Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti -2
      Fatımatü'z-Zehra (a.s) İlmi
      Hz.Fatımanın Rızası
      Levh Hadisi
      Bir miktar meblağı bir sosyal yardım kurumuna adadım (nezrettim). Bu meblağı o sosyal yardım ...
      Hz. Ali’nin, erkeğe oranla kadının aklı hakkındaki görüşü nedir?
      FATIMET-UZ ZEHRA (s.a.)'IN KISACA HAYATI
      Cennet Hanımlarının Efendisi ve Cahiliyet Ölümü?!!
      Fıtrat ve İbadet

 
user comment