Turkish
Saturday 19th of January 2019
  13
  0
  0

Din Her Zaman Gereklidir[3]

Din Her Zaman Gereklidir[3]

Belki de tam buna göre Rahim ve Hekim Allah Bakara sûresinin 151.ci ayetinde şöyle buyurur: ‘کم ارسلنا فيکم رسولا منکم يتلوا عليکم آياتنا ويز کيکم و يعلمکم الکتاب و الحکمة و يعلمکم مالم تکونوا تعلمون’

 

‘ Nitekim içinizden size bir Peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor. Sizi şirkten temizliyor. Size Kitabı ve hikmeti öğretiyor ve size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor.’

 

Konumuzla ilgili ilginç nokta bu ayetin sonundadır.

 

Ayetin sonundaki Arapça tabire göre sadece ‘bilmediğiniz’ söylenmiyor. Ayetin bilmemek hakkında olan tam doğru anlamı ‘hiç bilmediğiniz ve bilebilmeyeceğiniz’dir. (1) Bunun aynısı Bakara sûesinin 239. ayetinde de tekrar gelmiştir: ‘فاذاکروا الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون’ ‘Allah’ı anın. Size bilmediğiniz şeyleri öğrettiği gibi.’ Burada hazreti Ayetullah Cevadi-yi Amuli’nin sözlerini aktarmak çok uygun olur ve burada söylemek istediğimiz konu için de iyi bir teyittir: ‘Kur’an-ı Kerim’in insani bilimsel kitapları ile en temel farklarından biri budur ki, insani bilimlerin temel öğretim ilkeleri ulaşılabilir bilimlerin başkalarına iletilmesidir ancak Kur’an-ı Kerim’de öğretim ilkesi insanların vahiy ışığından faydalanmaksızın ulaşabilmedikleri bilimler ve maarifdir.’

 

Ayetullah Cevadi-yi Amuli yukarıdaki iki ayeti zikredip onları tercüme ettikten sonra şöyle devam ediyor: Allah’ın peygamberleri ulaşılabilir bilimler ve akıl ile ilgili konularda da insanların dehasını aktif yapmışlar. ‘يثيروا لهم دفائن العقول’ (Nehc ul-Belağa, birinci hutbe) ancak onların temel öğretileri kayıptan perdeleri kenara çekip insan için bilimsel ve marifet yeniliklerini getirmektir. Kur’an-ı Kerim ‘hiç bilmediğiniz ve bilebilmeyeceğiniz’ kesin tabiriyle bunu söylemek istiyor çünkü buradaki fiil sadece ‘bilmediğiniz’ anlamında değildir. Kur’an-ı Kerim ‘siz normal yollardan onları bilemeyecektiniz’ demek istiyor. (1)

 

Evet! Gündelik ve dünya işleri hakkında duraklayan ve şaşan bir insandan ebedî dünyasının saadet yada bedbahtlık etkenlerini keşf edebilmesini nasıl bekleyebiliriz ki? Hatta bu dünya ile ilgili işlerde ve konularda hiç bir gizli ve belli olmayan bir şeyin kalmadığını bile varsayarsak, yine ebedî ahiret dünyasına yol açıp amellerin ahiretteki etkilerini keşf etmek olanaksız ve olmayan bir iştir. Belki söylediğimiz gibi bazı genel konuları anlayabiliriz ancak bir çok büyük ve küçük konular bizim için belirsiz kalacak ve vahiy ile dinin büyük veliylerinin açıklaması olmaksızın onları anlayamayacağız.

Görüldüğü kadar yine bu neden yüzünden, Allah-u Teala Bakara sûresi’nin başlangıcında 2. ayetinde şöyle buyurmuş:

  13
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      TEVHİD, BÜTÜN İSLAM EMİRLERİNİN RUHUDUR
      İslâm Kültüründe Tekbir
      Allah'ın İsimlerinin ve Sıfatlarının Bize ve Birbirine Nispeti
      Din Her Zaman Gereklidir [2]
      Din Her Zaman Gereklidir[3]
      İSLAMİ TESETTÜR NASIL OLMALIDIR
      muhtelif_1
      Kur'an'da Hayır ve Şer
      Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı
      Kur"an-ı Kerimin Mübarek İsimleri

 
user comment