Turkish
Monday 11th of December 2017
code: 81742
Kur’ân’ın Azameti, Fazileti ve Önemi

  1- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): “Kur’ân’ın diğer sözlere olan üstünlüğü, Allah’ın yaratıklarına olan üstünlüğü gibidir.”

  2- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a):
“Kur’ân, Allah’tan sonra her şeyin üstünüdür. O halde kim  Kur’ân’a saygı gösterirse, Allah’a saygı göstermiş olur ve kim Kur’ân’a saygısızlık ederse, Allah’ın hürmetini  küçümsemiş ve saygısızlık yapmıştır.”

  3- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): “Ey Müslümanlar ben sizin aranızda iki ağır ve değerli emanet bırakıyorum ki eğer onlara sarılırsanız hiçbir zaman sapıklığa düşmezsiniz. Onlardan bir diğerinden daha büyük olan Allah’ın kitabı Kur’ân’dır ki gökten yere uzanan bir ip misali gibidir. Diğeri ise  benim itretim olan Ehlibeyt’imdir. Bu ikisi Kevser havuzu başında bana varıncaya kadar hiçbir zaman bir birlerinden ayrılmazlar. Bakın benden sonra bu emanetlere nasıl davranacaksınız?!”

  4- İmam Zeyn-ül Abidin (a.s):
“Eğer doğu ile batı arasında (bütün dünyada) bulunan herkes ölürse, Kur’ân benimle olduğu müddetçe hiçbir zaman korkmam ve dehşete kapılmam.

Kur’ân’ın Hedefleri ve İnsanın hayatındaki Rolü:

  5- Hz. Emir-ül Mu’minin Ali (a.s): “Şunu bilin ki bu Kur’ân, aldatmayan bir nasihatçi, saptırmayan bir hidayetçi ve yalan söylemeyen bir konuşmacıdır; bu  Kur’ân’la oturan bir kimse mutlaka ya bir artışla kalkar veya bir eksikle; evet hidayeti artar, körlük ve cahilliğinden eksilir.”
kuran

  6- Hz. Emir-ül Mu’minin Ali (a.s): “Allah Tebareke ve Teala’nın kitabını öğrenin; zira o, en güzel söz ve en açık öğüttür. Onda derin bilgi elde etmeye çalışın; zira Kur’ân kalplerin baharıdır. Onun  nurundan şifa arayın; zira o, göğüslerdeki manevi hastalıkların şifasıdır. Onu en güzel şekilde okumaya çalışın zira Kur’ân’daki öyküler, öykülerin en güzelidir.”

  7- Hz. Fatımat-üz Zehra (a.s):
“Ey Allah’ın kulları, Kur’ân sizin aranızda bir ilahi rehberdir .O Allah’tan size gelen bir ahittir ve aranızda bıraktığı son hüccettir. Allah’ın doğru söyleyen  ve konuşan kitabıdır. Kur’ân’ın nuru aydınlatıcı ışığı parlaktır, delilleri aşikar sırları açıktır.”

  8- Hz. Emir-ü l Mu’minin Ali (a.s): “Kur’ân’dan ayrılmayın, onu kendinize imam ve önder seçin.”

Kur’ân, Bütün İnsanların Ve Zamanların Kitabıdır:

  9- İmam Rıza (a.s): “Kur’ân-ı Kerim Allah’ın sağlam ipi, muhkem kulpu ve cennete götüren, ateşten kurtaran en güzel yoludur. Zaman onu yıpratmaz. Ağızlarda dolaşmak bayağılaştırmaz onu; çünkü o belli bir süre için gönderilmemiştir. O, açık delilleri gösteren ve her insana hüccet olan bir kitaptır. Hiçbir taraftan batıl ona giremez; çünkü Hamid ve Hekim olan Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır.”

  10- İmam Muhammed Bakır (a.s):
“Şüphesiz Allah ümmetin kıyamet gününe kadar muhtaç olduğu her şeyi kitabı Kur ‘an ‘da beyan etmiş ve resulüne açıklamıştır; ve her şeye beli bir sınır ve onu açıklayan bir delil göstermiştir.”

1- Bihar-ül Envar, c.92 s.19

2- Bihar-ül Envar, c.92, s.19

3- Sahih-i Tirmizi, c.5, s.329

4- Bihar-ül Envar, c.46, s.10

5- Nehc-ül Belağa, Hutbe: 176

6- Bihar-ül Envar, c.77, s.290

7- A’yan-üş Şia, c.1, s.316

8- Kenz-ül Ummâl, Hadis: 4029

9- Bihar-ül Envar, c.92, s.4

10- Bihar-ül Enver, c.92, s.14

user comment
 

latest article

  İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
  PEYGAMBER AŞIĞI
  Hz.RESULULLAH(S.A.A)DEN NAKLEDİLEN HADİSLER
  Hz. Mehdi (af) Nerededir? 1
  İmam Hasan Askeri’nin Şehadeti Münasebetiyle
  Bekleyişin İslami Öğretilerindeki Yeri
  İmam Rıza ( Şehadeti Münasebetiyle )
  Meyyite Telkin Etmenin Felsefesi
  İMAM HASAN(A.S.)'DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
  -1-HZ.PEYGAMBER'İN HAYATI