Turkish
Wednesday 24th of May 2017
code: 81406
Kur"ân"da Dua Ayetleri

Peygamber Efendimizin Duası
Rabbi zidnî ilma
Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.[1]
Peygamber Efendimizin Kafirlerle Mücadelede Yaptığı Dua
Rabbi fela tec"alnî fil-gavm"iz-zalimin.
Ey Rabbim! Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma.[2]
Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva validemizin yaptığı dua
Rabbena zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne min"el-hasirîn.
Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.[3]
Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsmail"in (a.s) Kabe"yi Yaparken Okudukları Dua
Rabbena tegabbel minna inneke entes-semi"ul-alim.
Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen, işiten ve bilensin.[4]


[1]- Taha, 114
[2]- Mü"minun, 94
[3]- A"raf, 123
[4]- Bakara, 127

user comment
 

latest article

  Kur’an Üzerinde Düşünmenin Zorunluluğu
  Kur"ânda İbadetin Felsefesi
  Kur’an Bizden Ne İstiyor?
  Kur"ânda İbadetin Felsefesi
  Kur’an Bizden Ne İstiyor?
  Kur’an’ın Hakikatine Ulaşmak
  Kur’an Hidayet Ve Saadet Kitabıdır
  Kur’an-ı Kerim En Güzel Öğüt
  Kıyamet Günü Allah Görülecek Midir?
  İmam Humeyni (r.a)’nin görsel yaşam hikayesi 5. baskıda