Turkish
Thursday 27th of April 2017
code: 81406
Kur"ân"da Dua Ayetleri

Peygamber Efendimizin Duası
Rabbi zidnî ilma
Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.[1]
Peygamber Efendimizin Kafirlerle Mücadelede Yaptığı Dua
Rabbi fela tec"alnî fil-gavm"iz-zalimin.
Ey Rabbim! Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma.[2]
Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva validemizin yaptığı dua
Rabbena zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne min"el-hasirîn.
Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.[3]
Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsmail"in (a.s) Kabe"yi Yaparken Okudukları Dua
Rabbena tegabbel minna inneke entes-semi"ul-alim.
Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen, işiten ve bilensin.[4]


[1]- Taha, 114
[2]- Mü"minun, 94
[3]- A"raf, 123
[4]- Bakara, 127

user comment
 

latest article

  EHLİBEYT ŞİASININ ÖZELLİKLERİ
  Gül Muhammed’im
  İmam Kazım (as) ve Harun Raşit-1
  İmam Musa Kazım (as) ve Şialara Teveccühü
  İmam Musa Kazım (a.s)’la İlgili Sorular Ve Cevaplar
  Kur’ân-ı Kerim Okumak
  Recep Ayının Amelleri
  Melile (Telkârî) Sanatı
  İmam Cevad (as.)ın Hayatı-1
  ?mam Cevad Muhammed Bin Ali (a.s)-1