Turkish
Saturday 21st of April 2018
code: 81330

İmamet İlâhî Bir Makamdır

İmamet İlâhî Bir Makamdır

"Niçin imamın tayini Allah"a (c.c) aittir ve imam Allah (c.c) tarafından tayin edilmelidir?" sorusuna çeşitli şekillerde cevap verilebilir. Burada sadece bazılarına değinilecektir.

   a) "İtaat" Sadece Allah"a (c.c) Mahsustur

   Tevhidin mertebelerinden biri de Allah"a (c.c) itaatte tevhittir. Şöyle ki itaat, asaleten ve zatî olarak insanların yaratıcısı Allah"a mahsustur. Bu yüzden O"ndan başkasına itaat, onun izni ve emriyle olmalıdır. (Çünkü arızî olan her şey, zatî olarak o şeye sahip olandan kaynaklanmalıdır.)

   Bunun delili şudur: İtaat; malikiyet (sahiplik) ve kullukla ilintili olarak söz konusu olabilir; bu yüzden bütün varlıkların sahibi olan birisine itaat etmek farz; ondan başkasına itaat ise onun iznine bağlıdır.

Yüce Allah birçok ayette bu noktaya işaret etmiştir. Örneğin:

"Ey insanlar, siz Allah"a muhtaçsınız, Allah ise, zengin ve hamde layık olan işte O"dur. "[1]"

Biz hiçbir peygamberi, Allah"ın izniyle itaat edilmekten başka bir amaçla göndermedik."[2]

"Kim Resül"e itaat ederse, Allah"a itaat etmiş olur…" [3]

Ayetlerden anlaşılan şu ki: İtaat bizzat Allah"a (c.c) mahsustur; başkasına itaat, O"nun emir ve izniyledir. Resul ve emir sahiplerine (ululemr) itaat de bu kaidenin dışında değildir, onlara itaat de Allah"ın (c.c) emriyle olmalıdır; ayet-i şerifede açıklandığı üzere: "Ey inananlar, Allah"a itaat edin, Resül"e ve sizden olan emir sahibine itaat edin…" [4]  

 b) Hakimiyet Allah"a (c.c) Mahsustur

   Tevhidin diğer mertebelerinden biri, hakimiyette tevhittir. Yani egemenlik Yüce Allah"a (c.c) mahsustur; bu durumda bütün egemenlikler O"nun egemenliğine ve emirlerine dayanmalıdır. Çünkü O"nun dışında hiç bir varlık asaleten ve zatî olarak hakimiyet hakkına sahip değildir.

   Bunun delili şudur: Hükümdarlık, insanların mal ve canları üzerinde tasarruf etmek demektir. Başkalarının canı ve malı üzerinde tasarrufta bulunmak, velâyet yetkisini gerektirir. Böyle bir yetkinin olmayışı, yapılan tasarrufu haram kılar. İnsanlar Allah"ın (c.c) yaratığı olup, eşittirler, hiç kimse başkalarının üzerinde velâyet yetkisine sahip değildir. Velâyet, sadece insanların gerçek Malikî olan Allah"ın (c.c) tekelindedir. Dolayısıyla hükümet etmek isteyen herkes, hükümetini Allah"ın (c.c) iznine dayandırması gerektiği, söylendi.

   Ayetlerde "…hüküm ancak Allah"ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir." [5] şeklindeki ifadede yüce Allah"ın teşri ve yasama alanındaki ortaksız hakimiyyetine işaret edilir. "…Ol dediği gün her şey oluverir. O"nun sözü haktır… mülk O"nundur." [6] ayetinde ise O"nun tekvin alanındaki tek hakimiyyetine işaret edilir.

   Merhum Allame Tabatabai şöyle buyuruyor:

"…Etki, yüce Allah"a ait olduğuna göre, bir tür etki demek olan hüküm de O"na aittir. Bu hususta varoluşsal gerçeklere ilişkin hüküm ile kararlaştırılmalı/itibarî yasal olgulara ilişkin hüküm arasında herhangi bir fark yoktur."[7]

   Ebu"l-A"la Mevdudi şöyle diyor:

"Hakimiyet Allah"a (c.c) mahsustur ve hakiki hâkim, O"dur. Bu yüzden İslâm nizamı demokrasi içerisine dahil edilemez ve bu çeşit hükümet için kullanılacak en iyi tabir, ilâhî hükümet veya Siyog-ratidir." [8]

Elbette bu anlayışın doğruluğu hakkında düşünülmelidir. Biz yeri geldiğinde ilâhî hükümet ile siyograti arasındaki farklara değineceğiz.                  
imamet ilâhî bir makamdır

 

  c) Yüce İmamet Makamını Tanımamak

 Uzun bir hadiste İmam Rıza"dan (a.s) şöyle nakledilir:

"Halk imametin kadrini ve ümmet arasındaki yerini biliyor mu ki imamı seçmeleri doğru olsun?

İmamet, üstün bir yere, büyük bir öneme, yüksek bir konuma, ve erişilmez bir değere ve kavranması güç bir misyona sahiptir. Bu yüzden insanlar akıllarıyla erişemezler. Görüşleriyle onu kavrayamazlar. Kendi seçimleriyle bir imam tayin edemezler." [9]

    İmamı seçebilmek için imamet makamının değerini, konumunu, onunla ilgili şartları bilmek gerekir. Bu değerli rivayet, halkın bir şahsı imam unvanıyla seçmesi bir tarafa, imamı tanımanın bile mümkün olmadığını göstermektedir. Öyleyse imamı, ancak onu doğru bir şekilde tanıyan biri tayin edebilir.

   d) Hz. Peygamber"e Göre İmamet ve Hilâfet

  Nebevî rivayetlerden anlaşılan şudur ki: Hz. Peygamber efendimiz imamet ve rehberlik meselesini ilâhî bir iş olarak değerlendiriyordu. Bu yüzden hiçbir rivayette Hz. Peygamber"in (s.a.a), ümmetinin imametini, halka ve onların oylarına bıraktığı görülmemiştir. Bu hususta şu rivayeti örnek verebiliriz:

  İbn Hişam"ın siretinde şöyle anlatılıyor: "Benî Amir b. Sasaa, Resulullah"ın (s.a.a) huzuruna geldiler. Peygamber (s.a.a) hazretleri onları Allah"a (c.c) davet ederek, ilâhî risaletini kabulleri için onlara sundu. Bu sırada onlardan Büheyra b. Furas isminde biri, Hazret"e şöyle arz etti:

  "Bana söyle! Eğer biz İslâm üzere sana biat eder ve Allah (c.c) sana, muhaliflerine karşı üstünlük verirse; acaba bizim, senden sonraki hilâfette bir payımız olacak mı?" Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Hilâfet işi Allah"ın (c.c) elindedir. Onu istediği yerde kılar." Bu sırada "Büheyra", Peygamber (s.a.a) hazretlerine şöyle arz etti: "Canımızı seni korumak için verdikten ve Allah (c.c) seni düşmanlarına karşı üstün kıldıktan sonra, hilâfet bizden başkasına yetişecek öyle mi? Bizim senin İslâm"ına ihtiyacımız yoktur." [10]

  Bu olayın benzeri Kindeoğulları ve Ammar b. Tufeyl kabilesiyle de yaşandı.

---------------------------------------------------------------------------

[1]- Fâtır, 15.

[2]- Nisâ, 64.

[3]- Nisâ, 80.

[4]- Nisâ, 59.

[5]- Yûsuf, 40.

[6]- En"âm, 73.

[7]- el-Mizan, c.7, s.116.

[8]- Nazariyyetu"l-İslâmi"s-Siyasiyye, s.5.

[9]- Usul-i Kafi, c.1, s.199.

[10]- Tarih-i Taberî, c.2, s.84; İbn Kesir"in sireti, c.2, s.158; İbn Hişam"ın sireti, c.2, s.32; Halebiyye sireti, c.2, s.3; Sire-i Zeyni Dehlan, c.1, s.302; Hayatu Muhammed, s.152. vs.

latest article

  Acaba İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyamı Bilinçli Bir Kıyam mıydı Yoksa Bilinçsiz bir Patlama ...
  KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASI
  İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA
  Kur’an ve Öğüt
  Medine'de İslam Devleti
  PEYGAMBER AŞIĞI
  Amel defteri (3)
  Amel defteri (5)
  Ebedi Azap (3)
  Kuran-ı Kerim’de İmamet ve Velayet

user comment

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

حکایت خدمت به پدر و مادر

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

نرم افزار اندروید پایگاه اطلاع رسانی استاد ...

در کانال تلگرام مطالب ناب استاد انصاریان عضو ...

مرگ و عالم آخرت

پر بازدید ترین مطالب ماه

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

رمز موفقيت ابن ‏سينا

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

تنها گناه نابخشودنی

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

راه كنترل شهوت چگونه است؟

بهترین دعاها برای قنوتِ نماز

پر بازدید ترین مطالب روز

آیه وفا(میلاد حضرت عباس علیه السلام)

میلاد امام حسین علیه السلام

اهمیت ذکر صلوات در ماه شعبان

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

آیا تصویر امام زمان را دیده اید!

آیا حوریان و لذت های بهشتی فقط برای مردان است؟

چگونه بفهیم عاقبت به خیر می‌شویم یا نه؟

وظیفه ما در مقابل اموات که در برزخ هستند چیست؟

اهمیت و ارزش و فضیلت های ماه شعبان

چرا باید حجاب داشته باشیم؟