Turkish
Tuesday 19th of February 2019
  3679
  0
  0

Mevlâ Ali

Mevlâ Ali

İmân Ali, irfân Ali                        Ruhlardaki tûfan Ali  

Âlemlere hikmet, ilim                   Veren nâtık Kur’ân Ali

                                                                                              Aynullahtır, yedullahtır            Kur’ân’daki hablullatır

                                                                                              Onu tanıyanlar ancak              Bir Resûl, bir de Allah’tır

Hakk’ın dili Hakk’ın eli                   Esedullah Mevlâ Ali

Onun eli, dili ile                           Kırıldı kafirin beli

                                                                                             Ey urvet-ul vuskâ Ali               Ey şâfi-i ukbâ Ali

                                                                                             Mahşer günü sahip livâ      Mevla Ali Mevla Ali      Sensin hedef, sensin şeref        Hakikat besleyen sedef

Seni tanımadı alem                      Eder ilelebed esef  

                                                                                              Kur’ân’ın lisânı Ali                     Sırların beyânı Ali

                                                                                              Zehrâ’ya eş ancak odur           Peygamber’in canı Ali

Amellere mizân Ali                      Hak bâtıla furkân Ali

Mu’minler sahifesinin                  Başındaki ünvân Ali

                                                                                              Ey sâkiy-i Kevser Ali                Ey şâfi-i mahşer Ali

                                                                                              Hem dünya hem de ukbâda     Âlemlere server Ali

Zâlimlere feryad Ali                    Mazlûmlara imdad Ali

Hak’tan gayri her kayıttan         Bağlılıktan azâd Ali

                                                                                              Emir-ül mü’minîn Ali                  İmâm-ül muttakîn Ali

                                                                                              Hem mu’min, hem imân Ali    Hem dindâr hem de din Ali

"Lâ fetâ" mülküne sultân            "Hel etâ" tacına şâyân

Hakkın en büyük âyeti               Odur gerçeklere burh


source : tebyan
  3679
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Neden Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala için bazen tekil, bazen de çoğul zamirler ...
      TEVHİD, BÜTÜN İSLAM EMİRLERİNİN RUHUDUR
      İslâm Kültüründe Tekbir
      Allah'ın İsimlerinin ve Sıfatlarının Bize ve Birbirine Nispeti
      Din Her Zaman Gereklidir [2]
      Din Her Zaman Gereklidir[3]
      İSLAMİ TESETTÜR NASIL OLMALIDIR
      muhtelif_1
      Kur'an'da Hayır ve Şer
      Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı

 
user comment