ไทยแลนด์
Tuesday 24th of April 2018
code: 80942

เดือนแห่งการหวนกลับ

เดือนแห่งการหวนกลับ

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้กล่าวว่า “เดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งพระผู้เป็นเจ้า คือเดือนแห่งการหวนกลับ (เตาบะฮ์)” ในเดือนรอมฎอนตลอดทั้งเดือนท่านศาสดาจะกล่าวอยู่ตลอดเวลาว่า “อัลลอฮุมมะ อินนะ ฮาซา ชะฮ์รุรอมมะฎอน วะฮาซา ชะฮ์รุตเตาบะฮ์” หมายถึง โอ้อัลลอฮ์ เดือนนี้คือเดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการหวนกลับ (เตาบะฮ์)”

ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) ผู้นำการปฏิวัติอิสลามผู้ยิ่งใหญ่ได้กล่าวอรรถาธิบายเรื่องการ เตาบะฮ์ ไว้ในหนังสือ สี่สิบฮะดีษของท่านว่า “เตาบะฮ์คือ การหวนกลับจากลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ หรืออุปนิสัยสันดานของสิ่งๆนั้น ไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งความเป็นตัวตน หลังจากที่รัศมีแห่งความบริสุทธิ์ของความเป็นตัวตนได้หลงใหลอยู่กับความมืดแห่งสันดานในสิ่งๆนั้น ด้วยการทำความผิด และขัดขืนคำสั่งต่างๆ”

พระผู้เป็นเจ้ามีความรักต่อผู้ที่หวนกลับไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งจิตวิญญาณ เป้าหมายที่สูงสุดของบรรดาศาสดาที่มายังโลกนี้คือการเชิญชวนมนุษยชาติให้หวนกลับ เพราะการหวนกลับคือแนวทางเดียวที่จะทำให้มนุษยชาติเข้าสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้ดีที่สุด การละเว้นจากการกระทำความผิด การกระทำบาป และหวนกลับสู่หนทางแห่งพระผู้เป็นเจ้า คือสารัตถะสำคัญของการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์ การหวนกลับ (เตาบะฮ์) คือสิ่งที่งดงามที่สุดในเรื่องของการขออภัยโทษจากพระองค์

ในรายงานหนึ่งท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้กล่าว่า “ในค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) จะทรงสั่งให้บรรดามะลาอิกะฮ์ (ทูตสวรรค์) ว่า จงตระเตรียมสรวงสวรรค์ไว้ให้พร้อม แด่บรรดาผู้ที่ถือศีลอดจากประชาชาติของมุฮัมมัด (ศ.) และจงไปปิดประตูนรกสำหรับผู้ที่ถือศีลอด และอย่าเปิดเด็ดขาดจนกระทั่งเดือนรอมฎอนจะจบสิ้น และยังทรงสั่งให้ญิบรออีลลงไปยังพื้นพิภพเพื่อปิดกั้นการล่อลวงของชัยฎอนมารร้ายที่จะทำลายการถือศีลอด และความศรัทธาของประชาชาติของมุฮัมมัดอีกด้วย”

แท้จริงแล้วการหวนกลับ (เตาบะฮ์) สำหรับประชาชาติของมุฮัมมัด (ศ.) ไปสู่พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่นั้นมีอยู่ทุกวันแ ละทุกเวลา แต่เดือนรอมฎอนถือว่าเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ที่ต้องการหวนกลับ เนื่องจากว่าในเดือนนี้นั้น ความเหมาะสมอันมากมาย และการยอมรับจะมีมากกว่าเดือนอื่นๆหลายเท่านัก ดังรายงานที่กล่าวไปแล้วข้างต้นจากท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.)

และท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ยังได้กล่าวอีกว่า “พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) จะทรงถามอยู่ตลอดทั้งเดือนรอมฎอนว่า มีหรือไม่ผู้ที่ต้องการหวนกลับ (เตาบะฮ์) เพื่อที่เราจะได้ตอบรับการเตาบะฮ์ของเขา???????”

การเตาบะฮ์ จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ.) ได้เน้นย้ำให้ชีอะฮ์ของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหลายๆ คำวิงวอนของบรรดาผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นได้วิงวอนขอการหวนกลับจากพระองค์อยู่เป็นนิจสิน แต่การที่บรรรดาผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นวิงวอนขอเช่นนั้นมิได้หมายความว่าพวกเขาตกอยู่ในความมืดมิด แต่นั่นคือแบบอย่างที่พวกเขาต้องการนำเสนอให้กับมนุษยชาติได้นำมาปฏิบัติเพื่อยังความใกล้ชิดกับพระองค์

ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเตาบะฮ์เอาไว้ว่า “โอ้ประชาชาติที่รักทั้งหลาย จงอย่าเพิกเฉยกับการเตาบะฮ์อย่างเด็ดขาด จงคิดใคร่ครวญถึงสภาพของตนเอง จุดจบของตนเองที่กำลังจะมาเยือน จงย้อนกลับไปสู่คัมภีร์ของพระองค์ แบบอย่างของศาสดามุฮัมมัด (ศ.) แบบอย่างของบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) และคำตักเตือนของบรรดาผู้รู้ที่อยู่ในหมู่พวกท่าน ประตูการเตาบะฮ์ คือประตูที่จะเข้าไปสู่ประตูต่างๆอีกมากมาย จงสำรวจตนเองให้ดี

การเตาบะฮ์คือสถานพำนักหนึ่ง จากสถานพำนักแห่งการเป็นมนุษย์ที่แท้จริง จงเข้าไปพำนักในสถานที่นั้น จงให้ความสำคัญกับมัน จงรักษามันไว้ให้มั่น จงวิงวอนขอจากพระองค์ให้มากต่อการได้เป็นผู้เตาบะห์ที่แท้จริง จงขอความช่วยเหลือผ่านท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) และจากบรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์ (อ.) จงพึ่งพิงยังท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) สัญญาณแห่งพระองค์บนหน้าแผ่นดินนี้ เนื่องจากท่านจะทรงช่วยเหลือผู้อ่อนแอ และยากไร้อยู่เสมอ

โอ้ประชาชาติที่รักเอ๋ย อย่าปล่อยให้บรรดาชัยฏอนมารร้ายมีโอกาสเข้ามาลวงล่อ อย่าปล่อยให้อารมณ์ฝ่ายต่ำมีอำนาจเหนือพวกท่าน จนทำให้พวกท่านต้องออกห่างจากการเป็นผู้ที่หวนกลับไปยังพระองค์ พึงรู้ไว้เถิดว่า แม้ว่าสิ่งใดก็ตามที่มันหนักหน่วง แต่หากไม่มีการเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยมันก็จะไร้ผล มาดแม้นว่า นมาซ การถือศีลอด สิทธิต่างๆ ของพระองค์จะมากมายเพียงใด สิทธิต่างๆ ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็มีมากเช่นนั้น

โอ้ประชาชาติที่รัก แม้ว่าความผิด บาปต่างๆ จะมากมายเพียงใด จงอย่างสิ้นหวังในความเมตตาจากพระองค์เด็ดขาด การเคลื่อนใหวเพียงนิดไปสู่พระองค์ของพวกท่าน พระองค์จะทรงเปิดทางแห่งความรอดพ้นแก่พวกท่านอย่างมากมายและไม่มีที่สิ้นสุด”

latest article

  ดุอาสะฮัรมีผลทางวิชาการ
  25 มุฮัรรอมชะฮาดัตอิมามอะลี ...
  ดุอา ...
  การช่วยเหลือคนยากจนขัดสน ...
  ...
  ทำไมซูเราะฮ์ “อัลฟัจร์” ...
  อิมามฮุเซนฺ (อ.) คือ ใคร
  วันประสูติอิมามฮุเซน
  ...
  รั้งท้ายเพราะท้องที่อิ่มแปล้

user comment

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

حکایت خدمت به پدر و مادر

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

مرگ و عالم آخرت

در کانال تلگرام مطالب ناب استاد انصاریان عضو ...

نرم افزار اندروید پایگاه اطلاع رسانی استاد ...

پر بازدید ترین مطالب ماه

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

آیه وفا (میلاد حضرت عباس علیه السلام)

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

رمز موفقيت ابن ‏سينا

تنها گناه نابخشودنی

اهمیت ذکر صلوات در ماه شعبان

بهترین دعاها برای قنوتِ نماز

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

آیا حوریان و لذت های بهشتی فقط برای مردان است؟

پر بازدید ترین مطالب روز

با این کلید، ثروتمند شوید!!

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!!

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

چگونه بفهیم عاقبت به خیر می‌شویم یا نه؟

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

چگونه دوست خدا شویم؟

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟