ไทยแลนด์
Wednesday 24th of January 2018
code: 80836

อับบาสผู้ที่มีความมั่นคงและผู้เสียสละ

อับบาสผู้ที่มีความมั่นคงและผู้เสียสละ

การเป็นผู้ที่มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวในพันธสัญญา และการเป็นผู้เสียสละของท่านอับบาส (อ) คืออีกคุณลักษณะหนึ่งของท่าน และคุณลักษณะดังกล่าวคือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งสำหรับมนุษย์ทุกคน ที่จะทำให้เขาดำรงอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงจวบจนลมหายใจสุดท้าย

การตอบปฏิเสธการให้ความคุ้มครองจากศัตรูของท่านอับบาส (อ) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า ท่านมั่นคงในอุดมการณ์ของท่านเพียงใด ท่านไม่ยอมขายอุดมการณ์ของท่านด้วยราคาอันน้อยนิดที่ศัตรูหยิบยื่นให้

การประกาศจุดยืนร่วมรบกับอิมามฮูเซน (อ) ในค่ำคืนอาชูรอ ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในอุดมการณ์ และการเป็นผู้เสียสละของท่าน เมื่อท่านอิมามฮูเซน (อ) ได้ประกาศในค่ำคืนดังกล่าวว่า “พวกท่านทั้งหมดคือชาวสวรรค์ คือผู้ช่วยเหลือฉันอย่างแท้จริง ดังนั้นพวกท่านเป็นอิสระแล้ว จงใช้ความมืดมิดในค่ำคืนนี้หลบหนีไปเสียเถิด เพราะพวกศัตรูต้องการชีวิตของฉันแต่เพียงผู้เดียว”

บุคคลแรกที่ลุกขึ้นประกาศในทันที คือท่านอับบาส (อ) ที่ได้กล่าวต่ออิมามฮูเซน (อ) ว่า “เราจะกระทำเช่นนั้นไปเพื่ออะไรกัน? การมีชีวิตหลังจากการจากไปของท่านมีเพื่ออันใดหรือ? ขอพระองค์ทรงอย่าได้ทำให้เราต้องแยกจากท่านเลย”

เหล่านี้ทั้งสิ้นคือเสี้ยวหนึ่งแห่งตัวตนของชา อะลี บิน อะบีฏอลิบ(อ.)

user comment
 

latest article

  ท่านหญิงซัยนับ บินอะลี ...
  ความอดทนอันยิ่งใหญ่ของท่านหญิงซัยนับ
  ...
  ...
  บทเรียนจากท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ.) : ...
  ...
  อคติสร้างความแตกแยก
  ...
  ...
  “ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการขอดุอาอ์”