ไทยแลนด์
Monday 25th of September 2017
code: 80835
ทำไมดุอาอฺของเราถึงไม่ถูกตอบรับ

ทำไมดุอาอฺของเราถึงไม่ถูกตอบรับ

อิมามสัจญาด(อ) กล่าวว่า :

บาปต่างๆที่ทำให้ดุอาอฺไม่ถูกตอบรับ ประกอบไปด้วย..

1️. มีความตั้งใจที่ไม่ดี ครอบคลุมถึงความตั้งใจต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าด้วย

2️. มีจิตใจที่ต่ำทราม เห็นแก่ตัว กล่าวคือ บุคคลที่ขอดุอาอฺ ไม่มีจิตใจเอื้ออารีแก่ผู้อื่น มีอาการอิจฉาริษยา มีความสุขจากความเดือดร้อนของผู้อื่น

3️. เสแสร้งต่อบรรดาพี่น้อง ไม่มีความจริงใจ

4️. การไม่เชื่อว่าดุอาจะถูกตอบรับ กล่าวคือ เราจะต้องมีความเชื่อมั่นว่า ดุอานั้นจะถูกตอบรับ ราวกับว่ามันถูกตระเตรียมไว้แล้วสำหรับเรา

5️. ละเลยต่อการนมาซวาญิบ และปล่อยให้เวลาของมันผ่านไป
อะยาตุลลอฮ์ มุจตะฮิดีย์ กล่าวว่า : บุคคลใดก็ตามที่ทำทุกวิถีทางแล้ว แต่การงานต่างๆของเขาก็ยังไม่ถูกต้อง ก็เพราะว่า พวกเขาไม่นมาซตอนต้นของเวลา

6️. ไม่แสวงหาความใกล้ชิดไปยังพระองค์ผู้ทรงสูงส่ง ด้วยกับการทำความดี และการบริจาค

7️. ปากร้ายต่อผู้อื่น เช่น การนินทา ให้ร้าย เป็นต้น

8️. พูดจาไม่สุภาพ การด่าทอ และสิ่งนี่เป็นจุดบกพร่องหนึ่งที่ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจมัน

user comment
 

latest article

  รู้จัก “วีรชนแห่งกัรบะลาอฺ” ตอนที่ 3
  รู้จัก“วีรชนแห่งกัรบะลาอฺ”ตอนที่ 4
  รู้จัก“วีรชนแห่งกัรบะลาอฺ”ตอนที่ 5
  รู้จัก “วีรชนแห่งกัรบะลาอฺ” ตอนที่ 7 ...
  ...
  อิมามฮุเซนฺ (อ.) คือ ใคร
  วันประสูติอิมามฮุเซน
  ...
  ...
  ความจำเป็นในการเลี้ยงดูและการขัดเกลา ...