ไทยแลนด์
Thursday 19th of April 2018
code: 80767

ซัยนับ วีรสตรีผู้ผดุงสาส์นแห่งกัรบะลาอฺ (ตอนที่ 1)

ซัยนับ วีรสตรีผู้ผดุงสาส์นแห่งกัรบะลาอฺ (ตอนที่ 1)

อัลฮัมดุลลิลลาฮฺ ขอชูโกรในนิอฺมัตและเตาฟีกต่างๆที่เอกองค์ อัลลอฮฺ(ซบ)ได้ประทานให้กับพวกเราทุกๆคน โดยเฉพาะนิอฺมัตและเตาฟีกในค่ำคืนนี้ที่พระองค์ได้ทรงอนุมัติและอนุญาตให้พวกเราได้กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้เป็นผู้ที่รำลึกถึงบุคลากรผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์อิสลาม ซึ่งบุคลากรในลักษณะนี้นั้นในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีน้อยเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกัน ทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วในเรื่องราวของศาสนานั้น การรับผิดชอบศาสนาของอัลลอฮฺ และการรับผิดชอบต่อดีน(ศาสนา)ของพระองค์นั้นเป็น หน้าที่ของมนุษย์ทุกคนโดยไม่ได้แบ่งแยกบุรุษหรือสตรี แต่ถ้าเราดูหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เราจะพบว่า สตรีนั้นปรากฏน้อยเป็นอย่างมากในการทำหน้าที่บุคลากรอันยิ่งใหญ่ ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของสตรีเช่นกัน

 

เราจะเห็นได้ว่าในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้น ถึงแม้นว่ามีมนุษย์เป็นพันๆล้านคน ทว่าที่ปรากฏมีสตรีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่ชื่อเสียงและเกียรติประวัติของพวกนางได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของศาสนา และบันทึกไว้ในความทรงจำของผู้ศรัทธาตลอดกาล ซึ่งหนึ่งในบรรดาสตรีเหล่านั้นคือ ท่านหญิงซัยนับ (ซ)

 

สตรีท่านนี้ในทัศนะของผู้รู้และบรรดาอาเล็มอุลามาอฺและนักประวัติศาสตร์เกือบทั้งหมด สรุปว่า หลังจากท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ อัซซะฮ์รอ (ซ) วายชนม์แล้ว ไม่มีสตรีใดในโลกใบนี้ที่จะมาเทียบเคียงกับท่านหญิงซัยนับ (ซ) สตรีผู้หนึ่งผู้ที่ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่และเป็นหุ้นส่วนสำคัญของการปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ เพราะท่านคือ หุ้นส่วนถึงขั้นที่ว่า หากขาดสตรีผู้นี้ไป แม้นว่าเรื่องราวแห่งกัรบะลาอฺและอาชูรอจะยิ่งใหญ่และสำคัญสักขนาดไหนก็จะไม่มีวันพบกับความสมบูรณ์ของมันอย่างแน่นอน

 

เกียรติภูมิของท่านหญิงซัยหนับ(ซ)

 

บรรดาอาเล็มอุลามาอฺบางท่านบอกว่าถ้าไม่มีท่านหญิงซัยหนับ(ซ)ในเรื่องราวแห่งกัรบะลาอฺแล้ว วันนี้ความเข้มข้นของประวัติศาสตร์อันนี้ จะไม่เป็นเช่นนี้ จะไม่มีวันที่จะเร่าร้อนแบบที่เราเห็น จะไม่มีวันที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่างๆที่เราจะได้เห็นอีกต่อไป

 

“ความยิ่งใหญ่แห่งกัรบะลาอฺไปถึงที่ใด ท่านหญิงซัยนับ (ซ) ก็จะไปถึงที่นั่น เกียรติภูมิของกัรบะลาอฺไปถึงที่ใดในโลก เกียรติภูมิของท่านหญิงซัยนับ (ซ) ก็จะไปถึงที่นั่นด้วย”

 

จะไม่มีวันประสบความสำเร็จ หากไม่รู้จักกัรบะลาอฺที่แท้จริง หากเราไม่เข้าใจและรู้จักบทบาทของท่านหญิงซัยหนับ(ซ) ถ้าเราจะพูดสั้นๆให้เข้าใจคือ ท่านอิมามฮุเซน(อ)ถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อภารกิจอันนี้ และท่านหญิงซัยหนับ(ซ)ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อภารกิจอันนี้เช่นกัน

 

กัรบะลาอฺคือภารกิจในการปฏิวัติโลก สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของท่านอบาอับดิลลาฮฺฮิลฮุเซน(อ)นั้น ท่านได้สร้างวีรกรรมเลือดอันนี้เพื่ออะไร ?

 

คำตอบที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งไม่มีคำตอบใดจะสำคัญไปกว่าคำตอบนี้ ก็คือ ท่านอิมามฮุเซน(อ)สร้างวีรกรรมเลือดอันนี้ขึ้นมาเพื่อการปฏิวัติโลกอันยิ่งใหญ่จากลูกหลานท่านสุดท้ายของหญิงฟาฏิมะฮฺ อัซซะฮรอ(ซ)

 

หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายอีกครั้งหนึ่ง คือ ปราศจากการปฏิวัติที่กัรบะลาอฺ ท่านอิมามมะฮฺดี(อ)ก็ไม่สามารถที่จะปฏิวัติโลกได้ เพราะการที่จะปฏิวัติโลกให้สำเร็จนั้นต้องมีต้นแบบที่สมบูรณ์และต้นแบบที่เข้มข้น และในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นไม่มีการต่อสู้ใดที่สมบูรณ์และเข้มข้นเท่ากับการต่อสู้ที่กัรบะลาอฺ และส่วนที่สำคัญที่สุดคือครึ่งหนึ่งของกัรบะลาอฺนั้นคือบทบาทของสตรี และนี่คือความยิ่งใหญ่ของท่านหญิงซัยหนับ(ซ)

 

มีคำถามอย่างมากมายว่า มีความจำเป็นอันใดหรือ ที่สตรีต้องมีบทบาท ณ แผ่นดินกัรบะลาอฺ หัวหน้าของบรรดาสตรีที่รับบทบาทอันยิ่งใหญ่นี้คือ ท่านหญิงซัยนับ (ซ)

ท่านหญิงซัยหนับมิได้ปรากฏตัวที่กัรบะลาอฺ เพราะความจำเป็นและด้วยความบังเอิญ และมิใช่ไปอยู่ ณ แผ่นดินนั้นเพราะความห่วงใยระหว่างพี่กับน้อง ทว่าสถานภาพของท่านหญิงซัยนับ (ซ)นั้นสูงส่งกว่าสิ่งเหล่านี้

 

สองผู้นำที่ยิ่งใหญ่

 

ในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์ที่กัรบะลาอฺมีสองผู้นำ ผู้นำคนที่หนึ่ง คือ

ท่านอบาอับดิลลาฮฺฮิลฮุเซน(อ) ส่วนผู้นำคนที่สอง คือ ท่านหญิงซัยนับ (ซ) ตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ของท่านหญิงซัยหนับ(ซ)หลังจากการเป็นชะฮีดของท่าน อิมามฮุเซน(อ)นั้นยิ่งใหญ่ถึงขั้นที่อิมามัตของท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน(อ)ต้องหยุดลงก่อน เพราะท่านอิมามฮุเซน(อ)ทรงมอบหมายให้ท่านหญิงซัยหนับ(ซ)ทำหน้าที่แทนท่านอิมามซัยนุล อาบิดีน(อ) กล่าวคือ ณ วันนั้น ท่านหญิง ซัยนับ (ซ) เป็นนาอิบุลอิมาม (ตัวแทน)ของท่านอิมามซัยนุล อาบิดีน(อ) และเป็นสตรีที่ไปถึงตำแหน่งนี้และตำแหน่งตัวแทนของอิมามมะอฺซูมที่สูงที่สุดในยุคนั้น

 

หลังจากการเป็นชะฮีดของท่านอิมามฮุเซน(อ)ทุกคนต้องฟังคำสั่งของท่านหญิงซัยหนับ(ซ) แน่นอนตำแหน่งในลักษณะนี้นั้นบรรดามะอฺซูมจะไม่มอบให้กับผู้ใดอย่างง่ายดาย ถ้าไม่มีศักยภาพหรือไม่มีเกียรติภูมิที่เพียงพอ นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องราวของท่านหญิงซัยนับ (ซ)

 

ท่านหญิงซัยหนับ(ซ)มีความผูกพันพิเศษกับท่านอิมามฮุเซน(อ)

 

เมื่อพูดถึงท่านหญิงซัยหนับ(ซ) เราอย่ามองเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ่งหรือสตรีผู้หนึ่งที่ทุกข์ระทมในเรื่องราวแห่งกัรบะลาอฺ และสิ่งนั่นเป็นเพียงแค่บทบาทหนึ่งของนางเท่านั้น และบทบาทเหล่านั้นก็มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ แต่เหตุผลที่แท้จริงที่ได้บอกไปแล้วว่า หากการปฏิวัตินี้ขาดบทบาทของสตรีผู้นี้  การปฏิวัตินี้ก็จะไม่มีความสมบูรณ์ ดังนั้นเกือบทั้งชีวิตของท่านหญิงซัยนับ (ซ)จึงถูกสร้างมาให้คู่ให้ผูกพันกับการปฏิวัตินี้

 

ขอขอบคุณสถาบันศึกษาศาสนาอัลมะฮ์ดี

latest article

  วันประสูติอิมามฮุเซน
  ...
  รั้งท้ายเพราะท้องที่อิ่มแปล้
  ค้นหาอิสรภาพในเดือนรอมฏอน
  มรรคผลของการถือศีลอด
  จุมพิตเพื่ออัลลอฮ์!
  กลิ่นปากผู้ถือศีลอด!
  วะเราะอ์ และระดับขั้นต่างๆ
  ชีวประวัติศาสดาแห่งอิสลาม ตอนที่ 1
  ชีวประวัติศาสดาแห่งอิสลาม ตอนที่ 2

user comment

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

حکایت خدمت به پدر و مادر

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

نرم افزار اندروید پایگاه اطلاع رسانی استاد ...

در کانال تلگرام مطالب ناب استاد انصاریان عضو ...

مرگ و عالم آخرت

پر بازدید ترین مطالب ماه

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

مبعث پیامبر اکرم (ص)

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

تنها گناه نابخشودنی

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

رمز موفقيت ابن ‏سينا

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

راه كنترل شهوت چگونه است؟

پر بازدید ترین مطالب روز

اهمیت و ارزش و فضیلت های ماه شعبان

اهمیت ذکر صلوات در ماه شعبان

آیا حوریان و لذت های بهشتی فقط برای مردان است؟

بهترین دعاها برای قنوتِ نماز

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

آیا تصویر امام زمان را دیده اید!

وظیفه ما در مقابل اموات که در برزخ هستند چیست؟

داستان شگفت انگيز سعد بن معاذ

چگونه امام موسی کاظم (ع) که همیشه در زندان ...

چگونه بفهیم عاقبت به خیر می‌شویم یا نه؟