ไทยแลนด์
Friday 20th of October 2017
code: 80730
เมื่อให้สติปัญญากับผู้ใดแล้วยังมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ให้

อยาตุลลอฮ์มุจตะฮีดีย์ เตหะรานี :

เมื่อให้สติปัญญากับผู้ใดแล้วยังมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ให้
เมื่อไม่ได้ให้สติปัญญา แล้วมีอะไรบ้างที่ให้กับเขาผู้นั้น ?

สติปัญญา คือ สิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง แต่อย่าคิดว่าสติปัญญาที่หมายถึงคือสิ่งที่เราทุกคนมี , ไม่ใช่ !!

คนบางส่วนเป็นคนบ้าอยู่ในบ้านพักคนบ้าและพวกเราคือผู้มีสติปัญญา ไม่ใช่ !!

ผู้มีสติปัญญาคือ ผู้ที่คิดใคร่ครวญถึงอาคีเราะฮ์ บุคคลใดก็ตามที่เลือกอาคีเราะฮ์ เขา คือ ผู้มีสติปัญญาและบุคคลใดก็ตามที่เลือกดุนยา จากทัศนะของอิสลาม เขาไม่ใช่ผู้มีสติปัญญา

ดังนั้น ผู้มีสติปัญญาที่แท้จริงนั้นมีน้อยอย่างมาก

user comment
 

latest article

  อิมามฮะซัน อัสการีย์ ...
  อายะฮ์กุรซี กุญแจไขปัญหาต่างๆ
  สถานภาพสตรีในอิสลาม
  อิมามฮุเซน (อ.) แบบอย่างการดำเนินชีวิต ( 6)
  อิมามฮุเซน (อ.) แบบอย่างการดำเนินชีวิต (7)
  ลำดับเหตุการณ์อาชูรอ ณ กัรบะลาอ์ ...
  อิมามซัยนุลอาบิดีน
  อิมามอัซซัจญาด ...
  อะลี ซัยนุลอาบิดีน ...
  สิทธิในมุมมองของอิมามซัจญาด