ไทยแลนด์
Sunday 17th of December 2017
code: 80590
ที่มาของสร้อยนามท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์ ว่า มะอ์ศูมะฮ์

ที่มาของสร้อยนามท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์ ว่า มะอ์ศูมะฮ์
เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

คำถามเกิดขึ้นว่า ทำไมจึงให้สร้อยนามมะอ์ศูมะฮ์แก่ท่านหญิงฟาติมะฮ์ มะอ์ศูมะฮ์? หรือท่านหญิงดำรงสถานะมะอ์ศูมด้วยหรืออย่างไร?

คำตอบ:
 
 ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของคำตอบ จะขออธิบายและทำความเข้าใจในความหมายของคำว่า มะอฺศูม เป็นลำดับแรก...

มะอ์ศูม  คือผู้ที่ปราศจากความสกปรกโสมม   หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องและมิบังควร ซึ่งเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และแม้ว่าคุณสมบัตินี้ไม่ได้มาพร้อมกับการบังคับแต่อย่างใด แต่ทว่าพวกท่านมีความสามารถที่จะกระทำในสิ่งเหล่านี้ได้ อีกทั้งพวกท่านจะปราศจากความหลงผิดและการกระทำในสิ่งที่ผิดบาปอีกด้วย

ท่านอิมามญะอ์ฟัร ศอดิก (อ.) ได้กล่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า “...” มะอ์ศูมคือผู้ที่ถูกปกป้องจากความผิดบาปทั้งปวงจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้กล่าวเกี่ยวกับสิ่งนี้ว่า “บุคคลใดก็ตามที่ได้เข้าสู่ความปกป้องของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) แล้วนั้น แน่นอนเขาได้ถูกชี้นำในหนทางที่เที่ยงตรง,
(เชคศอดูก, มะอานิยัลอัคบาร, หน้า 132)

ชื่อของท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์ คือ“ฟาติมะฮ์” ในตำราประวัติศาสตร์ ก็ได้เอ่ยถึงท่าน โดยใช้นามว่า ฟาติมะฮ์ บินติ มูซา บินญะอ์ฟัร (อ.) แต่ทว่าท่านเป็นที่รู้จักในสร้อยนามนี้มาหลายร้อยปีแล้ว และสร้อยนามนี้ก็กลายเป็นชื่อของท่านไปแล้วสำหรับชาวอิหร่านในปัจจุบัน

ท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์แม้นมิได้เป็นมะอ์ศูมในความหมายทางหลักของศาสตร์แห่งเทววิทยาอิสลาม (กะลาม)อย่างที่ใช้กับบรรดาศาสดาและบรรดาอะอิมมะฮ์ แต่ทว่าเธอมีความบริสุทธิ์ทางจิตใจและความเพียบพร้อมทางด้านจิตใจที่สูงส่ง จนกระทั้งได้มีการให้สัญญากับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนท่านว่าจะได้เข้าไปในสรวงสวรรค์
อนึ่ง ประเด็นของอิศมะฮ์และความบริสุทธิ์ถือเป็นประเด็นที่ต้องอาศัยการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น เมื่อคำนึงถึงฮะดีษหลายบทที่ได้กล่าวถึงฐานันดรและความสูงส่งของท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์แล้ว สามารถกล่าวได้ว่าท่านนั้นมีความสูงส่งในด้านของอิศมะฮ์ ในระดับสูง – แม้ไม่ถึงขั้นของอะอิมมะฮ์สิ่งนี้ถือว่าเป็นไปได้สำหรับสตรีผู้สูงส่งท่านนี้ เนื่องจากอิศมะฮ์และความบริสุทธิ์ในระดับนี้ที่หมายถึงการที่ปราศจากความผิดบาปนั้น เราก็มักจะเห็นได้จากชีวประวัติของเหล่าบรรดาผู้รู้และนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงทั่วไป

ขอขอบคุณเว็บไซต์อิสลามเควสท์

user comment
 

latest article

  นะบูวะห์ (ตอนที่ 3)
  ความบริสุทธิ์ของมะลาอิกะฮฺ(เทวฑูต)
  “อิศมัต” ความบริสุทธิ์ของบรรดาศาสดา
  นะบูวะห์ (ตอนที่ 10)
  เทววิทยาอิสลาม บทที่ 6
  อิมามที่สิบสอง การซ่อนเร้นกาย ...
  เยาวชน ...
  ประวัติมัสยิดอัลอักซอ
  การถือกำเนิดและพัฒนาการของชีอะฮ์ ...
  การถือกำเนิดและพัฒนาการของชีอะฮ์ ...