ไทยแลนด์
Tuesday 21st of November 2017
อัลมะอฺซูมมีน (ผู้บริสุทธิ์)

อิบรอฮีม (อ.) สหายแห่งพระเจ้า

ความมืดมนของการตั้งภาคีต่อพระผู้เป็นเจ้าและการเคารพบูชารูปเจว็ดได้ปกคลุมทั่วทั้งแผ่นดิน รัศมี (นูร) ...