ไทยแลนด์
Wednesday 20th of September 2017
บทความ

คำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของท่านอิมามอะลีแก่มนุษยชาติ

คำสั่งเสียต่อไปนี้คือคำสั่งเสียของ อะลี บุตรของอบูฏอลิบ “ขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดและผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) และมุฮัมมัด ...

ชีวประวัติอิมามอะลี (อ.)

...

ชีวิตในวัยเด็กของท่านอิมามอะลี

 เมื่อท่านอิมามอะลียังเป็นเด็กอยู่นั้น ไม่เคยแยกตัวออกจากการเลี้ยงดูของท่านศาสดาผู้ยิ่งใหญ่เลยและจะติดตามท่านดุจเงาตามตัว ...

สถานภาพด้านความรู้ของอิมามอะลี (อ.)

สำหรับการรู้จักท่านอิมามอะลีอะมีรุลมุอฺมินีน (อ.) นอกจากจะศึกษาได้จากประวัติศาสตร์แล้ว ยังสามารถศึกษาได้จากคำพูดของบุคคลต่างๆ ที่กล่าวถึงท่าน ...

อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 1)

อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 1)ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้มีผู้นำเกิดขึ้นมากมายตลอดหลายยุคสมัย ...

ความประเสริฐของอิมามอะลีในค่ำคืนลัยละตุลมะบีต

ความประเสริฐของอิมามอะลีในค่ำคืนลัยละตุลมะบีตการอพยพของท่านศาสดามุฮัมมัด จากเมืองมักกะฮ์ สู่เมืองมะดีนะฮ์  ...

อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 2

อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 2)2. เหตุการณ์สำคัญในมะดีนะฮ์ ท่านศาสดา(ศ.) อพยพไปมะดีนะฮ์เป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ของอิสลาม ...

ความประเสริฐของท่านอะลี (อ.)ในอัลกุรอาน

ความประเสริฐของท่านอะลี (อ.)ในอัลกุรอานบางตอนของสุนทรพจน์ฆ่อดีรฺคุม ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้กล่าวถึงความประเสริฐของท่านอิมามอะลี (อ.) ...

รอมฎอนในคำสั่งสอนของอะฮ์ลุลบัยต์ ตอนที่ 1

1. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า“แท้จริง เดือนรอมฎอนได้รับการตั้งชื่อเช่นนี้ก็เพราะมันเผาไหม้ความบาปให้หมดไป” (กันซุล อัมมาล ฮะดีษเลขที่ 23688)2. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) ...

การเป็นชะฮีดของอิมามฮะซัน มุจญ์ตะบา (อ.) ในรายงานของอะฮ์ลิซซุนนะฮ์

การเป็นชะฮีดของอิมามฮะซัน มุจญ์ตะบา (อ.) ในรายงานของอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ ตามคำรายงาน (ริวายะฮ์) จำนวนมากที่ปรากฏอยู่ในหนังสือต่างๆ ...

อิมามฮะซันและฮุเซน คือ บุตรแห่งศาสนทูตของอัลลอฮ์

อิมามฮะซันและฮุเซน คือ บุตรแห่งศาสนทูตของอัลลอฮ์ ทำไมชีอะฮฺจึงถือว่าบุตรของท่านอิมามอะลี (ฮะซันและฮุซัยนฺ) เป็นบุตรของท่านศาสดาคำตอบ : ...

จริยธรรมอิสลามจากท่าน อิมามฮะซัน อัลมุจญ์ตะบา (อ) ตอนที่ 1

จริยธรรมอิสลามจากท่าน อิมามฮะซัน อัลมุจญ์ตะบา (อ) ตอนที่ 1 บรรดามุสลิมมักจะเห็นท่านศาสดาให้ฮะซันขึ้นขี่คอของท่านเสมอ แล้วกล่าวว่านี่คือประมุขคนหนึ่ง ...

สุภาษิตจากอิมามฮะซัน อัลมุจญตะบา (อ)

สุภาษิตจากอิมามฮะซัน อัลมุจญตะบา (อ) ชีวิตของบรรดาอิมาม(อ)แห่งอะฮฺลุลบัยตฺนั้นคือ พลังที่นำมวลมุสลิมไปสู่วิถีทางของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ...

เหตุผลของท่านอิมามฮะซัน (อ.) ในการทำสัญญาสงบศึกกับมุอาวิยะฮ์

เหตุผลของท่านอิมามฮะซัน (อ.) ในการทำสัญญาสงบศึกกับมุอาวิยะฮ์        การเป็นชะฮีด (เสียชีวิต) ของท่านอิมามอะลี (อ.) โดยมือของคอวาริจญ์ ...

อิมามฮะซัน อัลมุจญ์ตะบา (อ.) แบบอย่างสำหรับการอบรมขัดเกลามนุษย์

อิมามฮะซัน อัลมุจญ์ตะบา (อ.) แบบอย่างสำหรับการอบรมขัดเกลามนุษย์แบบอย่างทางด้านพฤติกรรมที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นั้นคือบรรดาอิมาม (อ.) ผู้บริสุทธิ์ ...

เหตุผลของท่านอิมามฮะซัน (อ.) ในการทำสัญญาสงบศึกกับมุอาวิยะฮ์

เหตุผลของท่านอิมามฮะซัน (อ.) ในการทำสัญญาสงบศึกกับมุอาวิยะฮ์ การเป็นชะฮีด (เสียชีวิต) ของท่านอิมามอะลี (อ.) โดยน้ำมือของคอวาริจญ์ ...

ความจำเริญของการแต่งตั้งศาสดา (ซ็อลฯ)

ความจำเริญของการแต่งตั้งศาสดา (ซ็อลฯ)คัมภีร์อัลกุรอาน ถือว่าการแต่งตั้งศาสดา (ซ็อลฯ) ...

ประตูหนึ่งในสรวงสวรรค์เฉพาะสำหรับบรรดาผู้ถือศีลอด

ประตูหนึ่งในสรวงสวรรค์เฉพาะสำหรับบรรดาผู้ถือศีลอดการเข้าสู่สวรรค์ที่สวยงามของพระผู้เป็นเจ้า ก็เช่นเดียวกับการรอดพ้นจากนรก ...

เป้าหมายของเดือนรอมฎอน ตอนที่ 1

รอมฎอนและความสำคัญของเดือนรอมฎอน ในทัศนะของอิสลามนั้นถือว่ายิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก เพราะเป็นพระบัญชา เป็นเดือนของพระองค์ ...

เป้าหมายของเดือนรอมฎอน ตอนที่ 2

ด้วยเหตุนี้เองท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) จึงใช้คำว่า “ซุบฮานัลลอฮ์” (มหาบริสุทธิ์ยิ่งแห่งพระองค์) ถึงสามครั้งติดๆกัน ก่อนการคุตบะฮ์ (เทศนา) ...