ไทยแลนด์
Tuesday 19th of June 2018

บทความ
ارسال پرسش جدید

ท่านหญิงซัยนับ บินติอะลี (อ.) กับการอรรถาธิบายอัลกุรอาน

ท่านหญิงซัยนับ บินติอะลี (อ.) กับการอรรถาธิบายอัลกุรอาน
ท่านหญิงซัยนับ บินติอะลี (อ.) กับการอรรถาธิบายอัลกุรอาน  หนึ่งปีภายหลังจากที่ท่านอิมามอะลี (อ.) ได้มาพำนักอยู่ในเมืองกูฟะฮ์ ...

ผลสะท้อนของอัล-กุรอานที่มีต่อมนุษย์

ผลสะท้อนของอัล-กุรอานที่มีต่อมนุษย์
ผลสะท้อนของอัล-กุรอานที่มีต่อมนุษย์ การอ่าน การท่องจำ การทำความเข้าใจ และการปฏิบัติตามคัมภีร์อัล-กุรอาน นั้นได้ส่งผลต่อมนุษย์ทั้งด้านส่วนตัวและส่วนรวม ...

ใครคือซัยนับ?

ใครคือซัยนับ?
ใครคือซัยนับ?ซัยนับ คือหลานสาวของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) และท่านหญิงคอดีญะฮ์(อ.) เป็นบุตรสาวของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซ-ซะฮ์รอ และอิมามอะลี(อ.) ...

ท่านหญิงซัยนับกับการอรรถาธิบายอัลกุรอาน

ท่านหญิงซัยนับกับการอรรถาธิบายอัลกุรอาน
ท่านหญิงซัยนับกับการอรรถาธิบายอัลกุรอานหนึ่งปีภายหลังจากที่ท่านอิมามอะลี(อ.)ได้มาพำนักอยู่ในเมืองกูฟะฮ์ บรรดาสตรีและหญิงสาวผู้ใฝ่ในความรู้ ...

ท่านหญิงซัยนับ บินอะลี กับสาเหตุการสิ้นชีพของนาง

ท่านหญิงซัยนับ บินอะลี กับสาเหตุการสิ้นชีพของนาง
อะไรคือสาเหตุการเสียชีวิตของท่านหญิงซัยนับ (อ.)ท่านหญิงซัยนับ (อ.) คือสตรีผู้ซึ่งไม่เพียงแต่ในหมู่สตรีด้วยกันเพียงเท่านั้น ...

ฉายานามของท่านหญิงซัยนับ

ฉายานามของท่านหญิงซัยนับ
ฉายานามอันงดงามของท่านหญิงซัยนับ อัลกุบรอเหตุการณ์กัรบะลาได้หล่อหลอมเอกลักษณ์ในด้านต่างๆของท่านหญิงซัยนับให้เป็นที่ประจักษ์สำหรับมนุษย์ในทุกยุคสมัย ...

ความอดทนอันยิ่งใหญ่ของท่านหญิงซัยนับ

ความอดทนอันยิ่งใหญ่ของท่านหญิงซัยนับ
ความอดทนอันยิ่งใหญ่ของท่านหญิงซัยนับ(อ.)เมื่อครั้งที่ศาสดาอิบรอฮีม(อ.) ต้องการจะนำศาสดาอิสมาอีล(อ.) ไปทำการเชือดพลี ท่านได้กล่าวกับท่านเว็บไซต์ อิมาม ...

คำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของท่านอิมามอะลีแก่มนุษยชาติ

คำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของท่านอิมามอะลีแก่มนุษยชาติ
คำสั่งเสียต่อไปนี้คือคำสั่งเสียของ อะลี บุตรของอบูฏอลิบ “ขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดและผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) และมุฮัมมัด ...

อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 1)

 อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 1)
อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 1)ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้มีผู้นำเกิดขึ้นมากมายตลอดหลายยุคสมัย ...

อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 2

อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 2
อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 2)2. เหตุการณ์สำคัญในมะดีนะฮ์ ท่านศาสดา(ศ.) อพยพไปมะดีนะฮ์เป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ของอิสลาม ...

คำสั่งเสียของท่านอิมามอะลี (อ.)

คำสั่งเสียของท่านอิมามอะลี (อ.)
คำสั่งเสียของท่านอิมามอะลี (อ.)“ฉันขอสั่งเสียต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายให้มีการสำรวมตนต่อัลลอฮฺ (ซบ.) และจงอย่าละเมิดกับโลกนี้ถึงแม้มันจะละเมิดต่อพวกเจ้า ...

ความสมถะของอิมามอะลี

ความสมถะของอิมามอะลี
ความแตกต่างระหว่างสำรับของอิมามอลีและมุอาวิยะฮ์ครั้งหนึ่ง ท่านอะฮ์นัฟ บิน ก็อยซ์ ได้กล่าว่า “วันหนึ่งฉันได้ไปยังพระราชวังของ มุอาวิยะฮ์ บิน อบีซุฟยาน ...

ความประเสริฐของอิมามอะลีในค่ำคืนลัยละตุลมะบีต

ความประเสริฐของอิมามอะลีในค่ำคืนลัยละตุลมะบีต
ความประเสริฐของอิมามอะลีในค่ำคืนลัยละตุลมะบีตการอพยพของท่านศาสดามุฮัมมัด จากเมืองมักกะฮ์ สู่เมืองมะดีนะฮ์  ...

ความประเสริฐของท่านอะลี (อ.)ในอัลกุรอาน

ความประเสริฐของท่านอะลี (อ.)ในอัลกุรอาน
ความประเสริฐของท่านอะลี (อ.)ในอัลกุรอานบางตอนของสุนทรพจน์ฆ่อดีรฺคุม ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้กล่าวถึงความประเสริฐของท่านอิมามอะลี (อ.) ...

เกร็ดชีวิตด้านจริยธรรม จากอิมามมูซา กาซิม (อ.)

เกร็ดชีวิตด้านจริยธรรม จากอิมามมูซา กาซิม (อ.)
เกร็ดชีวิตด้านจริยธรรม จากอิมามมูซา กาซิม (อ.)หลังจากการเสียชีวิต (วะฟาต) ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ...

การค้าที่จะได้รับผลกำไรเป็นทวีคูณ ในทัศนะอิสลาม

การค้าที่จะได้รับผลกำไรเป็นทวีคูณ ในทัศนะอิสลาม
 การค้าที่จะได้รับผลกำไรเป็นทวีคูณ ในทัศนะอิสลาม  ในคำสอนของอิสลามถือว่าโลกนี้ (ดุนยา) เปรียบได้ดังสถานที่ทำการค้า ดั่งที่ท่านอิมามอะลี อัลฮาดี (อ.) ...

รางวัลของการสร้างความสุขให้แก่ผู้ศรัทธา ในคำพูดของอิมามบากิร (อ.)

รางวัลของการสร้างความสุขให้แก่ผู้ศรัทธา ในคำพูดของอิมามบากิร (อ.)
 รางวัลของการสร้างความสุขให้แก่ผู้ศรัทธา ในคำพูดของอิมามบากิร (อ.) อิบาดะฮ์ (การนมัสการและการเคารพภักดี) ...

ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ตอนที่หนึ่ง

ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ตอนที่หนึ่ง
ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ตอนที่ 1ข้อมูลโดยย่อชื่อ                                          : ...

ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ตอนที่ 2

ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ตอนที่ 2
ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ตอนที่ 2จริยธรรมของอิมาม มุฮัมมัด ญะวาด(อ.) ถึงแม้ว่า อิมามมุฮัมมัด ญะวาด จะขึ้นดำรงตำแหน่งอิมาม ตั้งแต่อายุยังน้อย ...

ชีวประวัติอิมาม มุฮัมมัด อัตตะกี อัลญะวาด(อ.)

ชีวประวัติอิมาม มุฮัมมัด อัตตะกี อัลญะวาด(อ.)
ชื่อ : มุฮัมมัดฉายานาม : อัต-ตะกีย์, อัล-ญะวาดประสูติ : วันศุกร์ที่ 10 รอญับ ฮ.ศ.195, ที่มะดีนะฮฺบิดา : อิมามอะลี บิน มูซา อัร-ริฏอมารดา : ค็อยซะรอนหรืออีกนาม สะบีกะฮ์พลีชีพ : ...