ไทยแลนด์
Wednesday 22nd of November 2017
บทความ

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 1

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 1 รากฐานของศาสนา เป็นเรื่องหลักเรื่องแรกที่มนุษย์จะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจ เพราะเป็นแก่นหลักของศาสนา ...

ความสำคัญในการรู้จักพระเจ้า

ความสำคัญในการรู้จักพระเจ้า  บทเรียนเทววิทยาอิสลาม เรื่องความสำคัญในการรู้จักพระเจ้า  ประเด็นที่เกี่ยวกับ เรื่องการมีความเชื่อต่อพระเจ้า ...

เตาฮีด เอกภาพแห่งอัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้า

เตาฮีด เอกภาพแห่งอัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้า   การรู้จักพระผู้เป็นเจ้า ในสังคมปัจจุบันนี้  ...

ความสำคัญของนบูวัต

ความสำคัญของนบูวัต   ดังที่ทราบกันดีว่าปัญหาอันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะทุกคนที่ต้องแก้ไข ...

เตาฮีด (เอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า)

เตาฮีด (เอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า) ๑. รากความศรัทธา ๓ ประการบางครั้งรากความศรัทธาสามประการได้อธิบายไว้ในซูเราะฮฺ (บท) เดียวกัน เช่นซูเราะฮฺยาซีน ...

อัลมะอาด วันแห่งการฟื้นคืนชีพ

อัลมะอาด วันแห่งการฟื้นคืนชีพ  มะอาด (วันแห่งการฟื้นคืนชีพ) รากสำคัญที่ห้าของศาสนาอิสลามคือ วันแห่งการฟื้นคืนชีพ หรือวันแห่งการตัดสิน ...

มะอาด วันแห่งการฟื้นคืนชีพ

มะอาด วันแห่งการฟื้นคืนชีพ  หลักศรัทธาอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับของศาสนาทั่วไปและคัมภีร์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าคือ ...

อิมามมูซา อัลกาซิมกับอัลกุรอาน และการอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์

ท่านอิมามมูซา อัลกาซิม(อ.)เป็นหนึ่งในนักท่องจำคัมภีร์อัล-กุรอานที่ดีเลิศที่สุด ท่านมีน้ำเสียงอันไพเราะ ...

การขัดเกลาจิตวิญญาณในอิสลาม ตอนที่ 1

การขัดเกลาจิตวิญญาณในอิสลาม ตอนที่ 1ตัวตนหมายถึงอะไร ตัวตนอาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้ดังนี้   1- ตัวตนดี หมายถึง ตัวตนที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ ...

การขัดเกลาจิตวิญญาณในอิสลาม ตอนที่ 2

การขัดเกลาจิตวิญญาณในอิสลาม ตอนที่ 2 แก่นแท้ของการขัดเกลาความสำคัญของการขัดเกลา ท่านอิมามมุฮัมมัดบากิร (อ.) กล่าวว่า ...

ความเอื้อเฟื้อของอิมามมูซา อัลกาซิม (อ)

ความเอื้อเฟื้อของอิมามกาซิม (อ.) อิมามกาซิม (อ.) ไม่เคยปรากฏตัวให้คนยากจนในเมืองมะดีนะฮ์เห็น เพราะท่านจะออกไปหาในยามค่ำคืน ...

จริยธรรมของอิมามมูซา กาซิม (อ.)

จริยธรรมของอิมามมูซา กาซิม (อ.)                มีชายคนหนึ่งในเมืองมะดีนะฮ์ พูดจาใส่ร้ายป้ายสีอิมามกาซิม (อ.) อยู่เสมอ ...

ชีวประวัติอิมามมูซา อัลกาซิม

ชีวประวัติอิมามมูซา อัลกาซิมอิมามมูซา อัลกาซิม (อ.) คืออิมามท่านที่ 7 ชื่อของท่านคือ "มูซา" ฉายานามของท่านคือ "อัลกาซิม"อิมาม มูซา อัลกาซิม (อ.) ...

อิมามมูซา อัลกาซิม

สังเขปชีวประวัติของท่านอิมาม มูซา อัลกาซิมวาระการถือกำเนิดท่านถือกำเนิดวันอาทิตย์ที่เจ็ด เดือนศอฟัร ปีที่ 128 ฮ.ศ. ณ ตำบลอับวาอ์ ...

ชีวประวัติอิมามอะลี (อ.)

1.      คำนำ 2.      การถือกำเนิด 3.      ในวัยเด็ก 4.      การแต่งตั้งท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) และอะลี (อ.) 5.      อะลี (อ.) ...

ความสมถะของอิมามอะลี

ความแตกต่างระหว่างสำรับของอิมามอลีและมุอาวิยะฮ์ครั้งหนึ่ง ท่านอะฮ์นัฟ บิน ก็อยซ์ ได้กล่าว่า “วันหนึ่งฉันได้ไปยังพระราชวังของ มุอาวิยะฮ์ บิน อบีซุฟยาน ...

ความประเสริฐของอิมามอะลีในค่ำคืนลัยละตุลมะบีต

ความประเสริฐของอิมามอะลีในค่ำคืนลัยละตุลมะบีตการอพยพของท่านศาสดามุฮัมมัด จากเมืองมักกะฮ์ สู่เมืองมะดีนะฮ์  ...

ความประเสริฐของท่านอะลี (อ.)ในอัลกุรอาน

ความประเสริฐของท่านอะลี (อ.)ในอัลกุรอานบางตอนของสุนทรพจน์ฆ่อดีรฺคุม ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้กล่าวถึงความประเสริฐของท่านอิมามอะลี (อ.) ...

ชะฮาดะฮ์อิมามอะลี อัลฮาดีย์

เนื่องในโอกาสคล้ายวันชะฮาดะฮ์ของท่านอิมามอะลี อัลฮาดีย์ ซึ่งตรงกันกับวันที่ 3 ของเดือนรอญับ ซึ่งเป็นวันที่โศกเศร้าสำหรับเหล่าชีอะฮ์ทั้งหลาย ...

อิมามฮาดี(อ) คือ ใคร

อิมามฮาดี(อ) คือ ใคร อิมาม อาลี อันนะกีย์ อัลฮาดีย์ คือลูกหลานของท่านศาสดามูฮัมมัด รุ่นที่ 8 ท่านถือกำเนิดในวันที่ 15 ซุลฮิจญะฮ ฮศ. 212 บิดาของท่านคือ อิมาม มูฮัมมัด ...