ไทยแลนด์
Sunday 24th of March 2019
  10
  0
  0

ความสำคัญของการอบรมบุตรในอิสลาม ตอนที่ 1

ความสำคัญของการอบรมบุตรในอิสลาม ตอนที่ 1

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม
ความสำคัญในการตัรบียะฮ์ คือ การอบรมสั่งสอนลูกหลาน ต้องเริ่มตั้งแต่วัยที่ยังเด็ก การอบรมลูกหลานนั้นเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงที่มั่นคงสำหรับมนุษย์ การอบรมสั่งสอนนั้นไม่ได้เริ่มต้นที่อายุ 8 ขวบ 9 ขวบ หรือ ถึง อายุ 14, 15 ขวบแล้วจึงจะเริ่มสั่งสอนลูกจริงๆ ถ้าพิจารณาถึงความสำคัญของการเรียนรู้ในอิสลามนั้น ฮะดิษที่ยอมรับกันอย่างเป็นเอกฉันท์ จากท่านรอซูลุลลอฮ์ (ซล.) เป็นฮะดิษที่หลายคนได้ยินแต่เป็นฮะดิษที่น้อยคนมากให้ความสำคัญในฮิกมัต (สารัตถะ) ที่แท้จริงของวจนะนี้ ความลึกซึ้งของฮะดิษบทนี้นั้นมีขอบเขตขนาดไหน?
ส่วนมากของมุสลิมนั้น จะใช้ประโยชน์จากศาสนาในรูปแบบอันผิวเผิน ถ้ารู้จักอัลกุรอานก็รู้จักในความหมายที่ผิวเผินของมัน การฟังฮะดิษก็จะฟังในเนื้อหาและความหมายที่ผิวเผินของมันเท่านั้น โดยไม่ให้ความสำคัญต่อความหมายที่ลึกซึ้งของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลฮะดีษ ดังนั้นไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวว่า เขาเข้าใจฮะดิษนี้อย่างลึกซึ้ง หรือไม่มีใครมีสิทธิที่จะพูดได้ว่าอัลกุรอานโองการนี้ฉันอธิบายได้อย่างสมบูรณ์แล้ว และยืนกรานว่าสมบูรณ์กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
ทุกๆ คำพูด ทุกๆคำกล่าว ทุกๆเรื่องราว ทั้งอัลกุรอาน วจนะของท่านศาสดา (ศ) และวจนะของบรรดาอิมามมะอ์ศูมีน (อ) นั้นมีความลึกซึ้งเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของฮะดีษที่จะนำมากล่าวนั้น ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า ทุกๆ คำพูดทีออกมาจากท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) และบรรดาอิมาม (อ) นั้น ตั้งแต่ท่านนบี มีรายงานและฮาดิษเป็นจำนวนมากที่ยืนยันว่า “ทุกๆ คำพูด ทุกๆ คำกล่าว ทุกๆ เรื่องราวของเรานั้นมีด้านในของมันอยู่อีก”
เมื่อฟังครั้งแรกนั้นจะได้รับรู้รับฟังเพียงด้านนอกของมัน แต่จงรู้เถิดว่า “ทุกๆ คำพูด ทุกๆ คำกล่าว ทุกๆ เรื่องราวของเรา (อะฮฺลุลบัยต์ (อ) เมื่อเข้าไปถึงด้านในของมัน ก็ยังมีอีกด้านในของมันอยู่” และถ้าใครได้ยินฮาดิษ ได้เข้าใจในเนื้อหาผิวเผิน ทำการพินิจพิเคราะห์เพื่อให้ไปยังถึงความลึกซึ้งของฮะดีษนั้น และเมื่อเขาไปถึงด้านในหนึ่งแล้ว จงรู้เถิดว่ายังมีอีกด้านในหนึ่งรออยู่จนกระทั่งถึง70 ชั้นในด้านในของการทำความเข้าใจในความหมายวจนะของอะฮ์ลุลบัยต์

  10
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      ...
      อิมามอะลี ...
      ...
      อรรถาธิบายดุอาอ์ ประจำวันที่ 29 ...
      ...
      หน้าที่บุตรที่มีต่อบิดามารดา
      สามีภรรยาดุจอาภรณ์
      อ้อมกอดแม่,อู่อันแสนอบอุ่น
      ครอบครัว พลังขับเคลื่อน
      ลักษณะคู่ครองที่ดี

 
user comment