ไทยแลนด์
Saturday 19th of October 2019
  57
  0
  0

ในเมื่อไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้ แล้วคำว่า لَّمَحْجُوبُونَ หมายถึงอะไร?

ในเมื่อไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้ แล้วคำว่า لَّمَحْجُوبُونَ หมายถึงอะไร?

ในเมื่อไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้ แล้วจะอธิบายโองการที่ 15 ซูเราะฮ์มุฏ็อฟฟิฟีน کَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ว่าอย่างไร?

คำตอบโดยสังเขป

คำว่า “ฮิญาบ” (สิ่งปิดกั้น) มิได้สื่อถึงความหมายเชิงรูปธรรมเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ก็เพราะเหตุผลทางปัญญาและกุรอาน, ฮะดีษพิสูจน์แล้วว่าอัลลอฮ์มิไช่วัตถุธาตุ[1] ฉะนั้น ฮิญาบในที่นี้จึงมีความหมายเชิงนามธรรม มิไช่ความหมายเชิงรูปธรรม ดังที่ปรากฏในโองการต่างๆ อาทิเช่น وَ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَیْنَکَ وَ بَینْ َ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالاَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا  (ยามที่เจ้าอัญเชิญกุรอาน เราได้บันดาลให้มีปราการล่องหนกั้นกลางระหว่างเจ้ากับผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อปรโลก)[2]

เกี่ยวกับโองการที่ถามมานั้น บรรดานักตัฟซี้รต่างอธิบายคำว่า “มะฮ์ญู้บ” ว่ามีความหมายคล้าย “มะฮ์รูม”[3] อันหมายความว่าพวกเขาสูญเสียเมตตาธรรม ความเอื้ออาทร ความใกล้ชิดพระเจ้า[4] ซึ่งล้วนเป็นความหมายเชิงนามธรรมทั้งสิ้น

ฉะนั้น โองการนี้จึงแปลได้ว่า “มิไช่ดอก(ดังที่พวกเขาคิด) ในวันนั้น พวกเขาจะสูญเสีย(เมตตาธรรมและความกรุณาของ)พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาไป”[5]

 

[1] อ่านเพิ่มเติม ดู: คำถามที่ 1268 (ลำดับในเว็บไซต์ 1330) และ 2217 (ลำดับในเว็บไซต์ 2359)

[2] อัลอิสรออ์,45

[3] อ่านเพิ่มเติม ดู: 6838(ลำดับในเว็บไซต์ 6928)

[4] เฏาะบัรซี, ฟัฎล์ บิน ฮะซัน, มัจมะอุ้ลบะยาน ฟีตัฟซีริลกุรอาน, เล่ม 10,หน้า 689,นาศิร โคสโร, เตหราน,1372  และ ฮุซัยนี ฮะมะดอนี, ซัยยิด มุฮัมมัด ฮุเซน, รัศมีอันเจิดจรัส, เล่ม 18,หน้า 44, ร้านหนังสือลุฏฟี,เตหราน,พิมพ์ครั้งแรก,ฮ.ศ.1404 และ มะการิม ชีรอซี, นาศิร, ตัฟซี้รเนมูเนะฮ์,เล่ม 26,หน้า 263,ดารุลกุตุบอัลอิสลามียะฮ์,เตหราน,พิมพ์ครั้งแรก,1374

[5] มุฏ็อฟฟิฟีน,15 แปลโดย อิลาฮี โกมเชะอี

คำตอบเชิงรายละเอียด

คำถามนี้ไม่มีคำตอแบบรายละเอียด

  57
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      มนุษย์จะเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ ...
      การดำรงตนอยู่ในความบริสุทธิ์ ...
      ...
      ความไว้วางใจ และ ...
      เป้าหมายของเดือนรอมฎอน ตอนที่หนึ่ง
      ฮิดายะฮ์ (การชี้นำ)ในอัลกุรอาน
      ...
      ...
      ดุอาประจำวันที่ 5 รอมฎอน
      จริยธรรม : รูห์ (วิญญาณ) ของศาสนา

latest article

      มนุษย์จะเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ ...
      การดำรงตนอยู่ในความบริสุทธิ์ ...
      ...
      ความไว้วางใจ และ ...
      เป้าหมายของเดือนรอมฎอน ตอนที่หนึ่ง
      ฮิดายะฮ์ (การชี้นำ)ในอัลกุรอาน
      ...
      ...
      ดุอาประจำวันที่ 5 รอมฎอน
      จริยธรรม : รูห์ (วิญญาณ) ของศาสนา

 
user comment