ไทยแลนด์
Monday 22nd of April 2019
  43
  0
  0

มนุษย์ยังคงต้องการคู่มือดำเนินชีวิตจากพระเจ้าหรือไม่ ตอนที่ 2

มนุษย์ยังคงต้องการคู่มือดำเนินชีวิตจากพระเจ้าหรือไม่ ตอนที่ 2

 

นวัตกรรมของยานยนต์ในปัจจุบันกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด นอกจากมีโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรง การออกแบบตกแต่งที่หรูหราสวยงาม เครื่องยนต์กลไกทรงประสิทธิภาพ รถยนต์ในปัจจุบันยังมีสิ่งที่เรียกว่าสมองกลเพิ่มเข้าไป เพื่อควบคุมการทำงานทุกมิติ ทำหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยและความเรียบร้อยของการทำงาน แสดงและแจ้งความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ทั้งระบบ และกำลังพัฒนาไปจนกระทั่งจะเป็นผู้ควบคุมการขับขี่การเดินทางด้วยสมองกลของรถยนต์เอง ไม่จำเป็นต้องมีผู้ขับขี่ สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการอย่างปลอดภัยและถูกต้อง เรียกง่ายๆ ว่าเป็นรถยนต์อัจฉริยะนั่นเอง

 

พระเจ้าทรงสร้างระบบสมองกลมาให้มนุษย์ ตั้งแต่มนุษย์คนแรกปรากฏขึ้นบนโลกนี้ เป็นสมองกลที่สมบูรณ์ นับตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ ไม่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม แก้ไขข้อบกพร่องหรือเปลี่ยนส่วนประกอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น นั่นคือสมองของมนุษย์ที่ตั้งอยู่ส่วนบนสุดของร่างกาย

 

ความจริงสัตว์ทุกชนิดล้วนมีสมอง แต่พระเจ้าทรงมอบสมองที่สมบูรณ์ที่สุดให้มนุษย์ ทั้งๆ ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก เมื่อเทียบกับร่างกายมนุษย์เอง

 

1. สมองให้พลังมนุษย์ในการพูด ฟัง มอง คิด จินตนาการและแก้ไขปัญหาต่างๆ

2. สมองควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ความดันเลือด อัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจ

3. สมองรับข้อมูลรอบตัวที่ไหลบ่าเข้ามาจากประสาทสัมผัสต่างๆ (การมองเห็น การได้ยิน กลิ่น รสและการสัมผัส)

4. สมองรับผิดชอบในการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ เมื่อเดิน พูด ยืนและนั่ง

5. สมองเป็นผู้นำทางอารมณ์ ทางความคิด ความฝัน เหตุผลและประสบการณ์ของมนุษย์

 

ภารกิจทั้งหมดนี้ประสานงาน ควบคุมและกำหนดโดยอวัยวะที่มีขนาดเท่ากำปั้นของเราสองข้างประกบกันเท่านั้น และบอบบางมากจนต้องบรรจุไว้ในกระโหลกศีรษะที่มีความแข็งแรงมาก

 

สมอง กระดูกสันหลังและระบบประสาทภายนอก ประกอบขึ้นเป็นกระบวนการสื่อสารที่สลับซับซ้อน ผสมผสานกันและระบบควบคุมที่รู้จักกันในชื่อ ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) ระบบนี้ควบคุมมุมมองของชีวิตมนุษย์ทั้งทางด้านจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก

 

สมองกลของรถยนต์จะทำงานผ่านสองระบบคือระบบใช้สายกับระบบไร้สาย ระบบใช้สายต่างๆ ในรถยนต์หนึ่งคันจะมีความยาวรวมกันหลายกิโลเมตร ยิ่งเป็นรถยนต์ที่มีระบบสลับซับซ้อน ความยาวของสายต่างๆ ก็จะเพิ่มมากขึ้น ระบบสายเหล่านี้คือระบบประสาทของรถยนต์ ที่จะนำคำสั่งต่างๆ ส่งไปยังอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถยนต์ และนำสัญญาณข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านั้นกลับมายังศูนย์ควบคุมสมองกลของรถยนต์ เพื่อตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อสัญญาณที่ส่งกลับเข้ามา

 

สมองของมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์ประสาทประมาณหนึ่งแสนล้านเซลล์ มีความสามารถที่น่าอัศจรรย์ในการรวบรวมและส่งผ่านสัญญาณไฟฟ้าเคมี ระบบเซลล์ประสาทมีคุณลักษณะร่วมกันและกลมกลืนกับเซลล์อื่นๆ ทำให้สามารถส่งผ่านสัญญาณไฟฟ้าเคมีเหล่านี้ไปยังเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกายและรับสัญญาณกลับมา

 

เฉพาะเซลล์ DNA ของมนุษย์เพียงชนิดเดียว ซึ่งมีขนาดเล็กจนต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกำลังขยายถึง 1,000 เท่าจึงจะมองเห็นนั้น หากคลี่ DNA ในหนึ่งเซลล์ของนิวเคลียสออกมาจะมีความยาวถึง 3 กิโลเมตร ในหน่วยพันธุกรรมของมนุษย์ที่ประกอบด้วยโครโมโซมจำนวน 46 โครโมโซม จะมี DNA คู่พื้นฐานรวมกันประมาณ 3,000 ล้านคู่พื้นฐาน เมื่อนำความยาวของ DNA ในโครโมโซมทั้ง 46 โครโมโซมมารวมกันจะได้ความยาวทั้งหมด 20,000 ล้านกิโลเมตร หรือเท่ากับระยะทางไปกลับระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ 70 เที่ยว

 

นี่คือความสลับซับซ้อนบางส่วนของระบบร่างกายมนุษย์ มนุษย์ซึ่งกำลังปฏิเสธ “คู่มือใช้งาน” ของผู้สร้างตัวมนุษย์เอง ที่สลับซับซ้อนมากกว่าระบบของรถยนต์ที่มี “คู่มือใช้งาน” เล่มหนา ทั้งๆ ที่ผลประโยชน์และความปลอดภัยของมนุษย์ เทียบกันไม่ได้กับรถยนต์ด้วยประการทั้งปวง

 

อิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า

"ความคิดต่างกับการมองเห็น เนื่องจากบางครั้งสายตาหลอกลวงผู้มองเห็น แต่บุคคลที่ใช้สติปัญญา สติปัญญาจะไม่ทรยศเขา"

 

(สุนทโรวาทบทที่ 281 นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์)

 

บทความโดย : Fareed Denyingyoch

  43
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخر المقالات

      السيد محمد تقي الخونساري
      السيد محسن الأمين العاملي
      الشيخ عبد الحسين البغدادي
      الشيخ محمد جواد البلاغي
      السيد حسن الصدر
      المؤاخاة من السياسة الداخلية الحكيمة للرسول الأكرم ...
      كيف تكتب بحثا أو رسالة ماجستير أو دكتوراه
      الأدب النبوي
      ترتيلات عاشورائية.. وعطاءات المدرسة الحلِّية
      لغة القرآن إعراب سورة الكوثر

 
user comment