ไทยแลนด์
Thursday 20th of June 2019
  84
  0
  0

เหตุใดต้องภักดี?

เหตุใดต้องภักดี?

เหตุใดจึงต้องสักการะและภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์
1. เพราะทรงสร้างและทรงอบรมเรา "اُعبدوا ربّكم الّذى خَلَقَكم"(ซูเราะฮ์บะเกาะเราะฮ์ 21)

2. เพราะทรงประทานปัจจัยยังชีพ และทรงประทานความปลอดภัย "فليعبدوا ربّ هذا البيت الّذى اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف"(ซูเราะฮ์กุเรช 3-4)

3. เพราะการสักการะและภักดีพระองค์ส่งผลให้เกิดความสงบทางจิตใจและพัฒนาการทางจิตวิญญาณ "بذكر اللّه تطمئنّ القلوب"(ซูเราะฮ์เราะอ์ดุ 28)

4. เพราะมนุษย์ทุกคนตกอยู่ในวงล้อมของภยันตรายต่างๆที่จ้องรุมเร้า และไม่มีที่พึ่งใดจะมั่นคงกว่าพระองค์ "لا اله الاّ أنا فاعبدنى"(ซูเราะฮ์ฏอฮา 14)

5. เพราะทุกสรรพสิ่งยอมสยบต่อพระผู้สร้าง และดำรงอยู่ในวิถีแห่งตัสบีฮ์ (รำลึกถึงพระองค์)ตลอดเวลา
"و له أسلم مَن فى السموات و الارض"(ซูเราะฮ์อาลิอิมรอน 83)
"كلٌّ له قانتون"(ซูเราะฮ์ฮะดีด1)
"يسبّح للّه ما فى السموات و الارض"(ซูเราะฮ์ญุมุอะฮ์ 1)
"سَبّح للّه ما فى السموات و الارض"(ซูเราะฮ์ฟาฏิร 43)

และเราไม่ควรทวนกระแสธรรมชาติที่เป็นไปตามวิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้า

จากเว็บไซต์เชคมุฮ์ซิน กิรออะตี

  84
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      มนุษย์จะเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ ...
      การดำรงตนอยู่ในความบริสุทธิ์ ...
      ...
      ความไว้วางใจ และ ...
      เป้าหมายของเดือนรอมฎอน ตอนที่หนึ่ง
      ฮิดายะฮ์ (การชี้นำ)ในอัลกุรอาน
      ...
      ...
      ดุอาประจำวันที่ 5 รอมฎอน
      จริยธรรม : รูห์ (วิญญาณ) ของศาสนา

 
user comment