ไทยแลนด์
Friday 23rd of February 2018
code: 81349

ผู้นำฮูซีประกาศ วันนี้ขีปนาวุธของเยเมนจะไปถึงพระราชวังทั้งหลายของผู้รุกราน

ของขบวนการอันซอรุลลอฮ์แห่งเยเมนกล่าวว่า พันธมิตรซาอุฯ ผู้รุกรานได้โจมตีไปยังจังหวัดต่างๆ ของเยเมนด้วยอาวุธของสหรัฐฯ และอังกฤษ

    ตัสนีมรายงานโดยอ้างจากอัลมะนาร (Al-Manar) ว่า อับดุลมาลิก อัลฮูซี ผู้นำขบวนการอันซอรุลลอฮ์แห่งเยเมนกล่าวว่า : บรรดาผู้รุกรานไม่ได้ปฏิบัติตามพันธะสัญญาทางศาสนาและทางด้านมนุษยธรรมใด ๆ ทั้งสิ้น

    เขากล่าวเสริมว่า : ในตลอดระยะเวลา 1000 วัน กลุ่มพันธมิตรผู้รุกรานได้พยายามที่จะกำจัดประชาชนชาวมุสลิมและผู้รัก เสรีภาพและจะยึดครองประเทศที่เป็นอิสระ

    ผู้นำขบวนการอันซอรุลลอฮ์แห่งเยเมนกล่าวว่า : กลุ่มพันธมิตรผู้รุกรานได้กำหนดเป้าหมายการโจมตีไปที่ตลาด มัสยิด ย่านที่อยู่อาศัยต่างๆ และพยายามมาโดยตลอดที่จะทำลายเยเมนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต

    เขาเสริมว่า : กลุ่มพันธมิตรซาอุดิอารเบียได้โจมตีไปยังพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ของเยเมนด้วยอาวุธของสหรัฐฯ และอังกฤษ

    อัลฮูซีกล่าวว่า : พันธมิตรซาอุฯ ผู้รุกรานกำลังพยายามที่จะทำลายเจตนารมณ์ของชาวเยเมน

    ผู้นำอันซอรุลลอฮ์ได้กล่าวเสริมต่อไปในคำพูดของตนว่า : ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่มีแผนใดๆ และทั้งสองประเทศนี้ทำงานเพื่อสนองผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล

    เขายังได้กล่าวอีกว่า : การกระทำที่เป็นอาชญากรรมของกลุ่มพันธมิตรซาอุฯ ผู้รุกรานในเยเมนเป็นตัวชี้วัดถึงความสัตย์จริงในคำพูดของอีกหลายๆ ประเทศ

    ผู้นำอันซอรุลลอฮ์กล่าวว่า : "ระบอบซาอุดีอาระเบียอยู่นอกอุมมะฮ์ (ประชาชาติอิสลาม) และวางแผนต่อต้านประชาชาติอิสลาม และประเทศนี้ก็ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นเครื่องมือของสหรัฐอเมริกา"

    อัลฮูซีกล่าวว่า : ประชาชนชาวเยเมนแม้จะประสบกับปัญหาต่างๆ แต่ก็ได้ตัดสินใจที่จะยืนหยัดต่อต้านและป้องกันการรุกราน

    เขายังได้ชี้ถึงขีปนาวุธที่ได้ถูกยิงไปยังริยาด โดยกล่าวว่า : ขีปนาวุธ Burkan 2 ได้ไปถึงพระราชวังอัลยะมามะฮ์ในกรุงริยาด

    อัลฮูซีกล่าวว่า : วันนี้ขีปนาวุธของเยเมนจะไปถึงยังพระราชวังทั้งหลายของบรรดาผู้รุกราน

    อัลฮูซีกล่าวเพิ่มเติมว่า : "พวกท่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเรา และเราก็จะตอบโต้พวกท่านด้วยสิ่งที่เหมือนกัน พวกท่านทิ้งระเบิดลงในกรุงซานา (ซ็อนอาอ์)  เราก็จะกำหนดเป้าหมายไปที่ริยาดและอบูดาบีเช่นเดียวกัน

latest article

  ชุมนุมครั้งใหญ่ต้านสหรัฐฯในอินโด ...
  ผู้นำฮูซีประกาศ ...
  ชีอะฮ์และซุนนีปากีฯ ...
  มุศฮัฟฟาฏิมะฮ์คืออะไร?
  ประวัติศาสตร์การรวบรวมอัลกุรอาน
  นะบูวะห์ (ตอนที่ 4)
  ...
  ...
  แบบอย่างแห่งการเสียสละ(อีษาร)
  รอมฎอนในคำสั่งสอนของอะฮ์ลุลบัยต์ ...

user comment