ไทยแลนด์
Friday 20th of July 2018

สำเภาเภตรา

สำเภาเภตรา
อิมาม มุหัมมัด อิดริส อัชชาฟิอีย์
ได้เอ่ยเอื้อนบทกวีที่บอกเล่า
ดังสำทับรับรองสำนองเอา
แห่ง “ ฮะดิษสำเภา ”ช่วยยืนกราน

โดยอัลลามะห์ อัลอัญลีย์
ในซะคีเราะตุ อัลมะอาล
ท่วงทำนองร้องทราบเป็นกาพย์กานท์
ชนรุ่นหลังฟังผ่านซึมซับเอา

ว่า “..ครั้นฉันเห็นหมู่ชนถูกสนตะพาย
ท่วมทะเลแหวกว่ายอธรรมเขลา
ด้วยพระนามอัลลอฮ์ขอแนบเนาว์
ฉันขอลงสำเภาอันปลอดภัย

คือบรรดาวงศ์วาน อัล มุศตอฟา
องค์ศาสดาสุดท้ายนั่นไฉน
ฉันยึดมั่นควั่นเชือกองค์เกรียงไกร
และเนาว์ในตามติดสถิตธรรม์

เช่นเดียวเทียวเราถูกบัญชา
กับสายเชือกนี้หนาให้ยึดมั่น
เมื่อใดแตกแยกศาสน์พลั้งพลาดพลัน
เจ็ดสิบกว่าพวกนั้นดังรายงาน

ไร้ผู้ใดรอดพ้นสักชนดอก
ดังนั้นบอกฉันซิสติท่าน
หมู่พินาศหรือไรในวงศ์วาน
แห่งศาสดามุหัมมัดท่านปัญญาชน

หรือว่าอยู่ในหมู่ผู้ปลอดภัย
หากเธอว่าเขาไซ้รนั้นรอดพ้น
ก็เฉกเช่นดั่งฉันมั่นกมล
ว่าพวกเขารอดพ้นตามครรลอง

หากเธอว่าพวกเขาเหล่าพินาศ
ขอบังอาจเกรงว่าไม่ถูกต้อง
หากผู้นำแห่งปวงชนคนปกครอง
ฉันพอใจรับรองด้วยยินดี

ฉันพอใจต่อพวกเขาและเงาฉัน
ยังอยู่ใต้ร่มนั้นเงาศักดิ์ศรี
ฉันพอใจต่ออิมามนามอะลีย์
เช่นเดียวกับผู้ที่สืบสกุล

ขณะที่เธอยังเจอกับปัญหา
สารพันมหึมาระอุครุ่น
ผู้โดยสารเรือใหญ่ในประทุน
ย่อมอบอุ่นอุรานิทรารมย์

อุปมาอะฮ์ลุลบัยต์ของฉัน
วจนะศาสดานั้นดำรัสสม
อุปมัยดั่งสำเภานุห์บรรลุชม
คราอุทกถล่มท่วมโลกา

ผู้ใดลงสำเภาเนาว์โดยสาร
นาวาผ่านภัยปราศวาสนา
ใครขัดขืนฝืนจมล่มธารา
ในเภตราเท่านั้นรอดจักปลอดภัย ”

...นั่น!สิ กวีเล่าเจ้าสำนัก
ขับขานรักชนยินอะฮ์ลิลบัยต์
ด้วยนอบน้อมยอมรับช่างจับใจ
องค์เกรียงไกรโปรดทรงมอบสวรรค์เทอญบทกวีโดย.. วิญญาณ L@ve

www.gotomuslim.net

latest article

      ดุอาประจำวันที่ 15 ...
      ดุอาประจำวันที่ 16 ...
      ดุอาประจำวันที่ 17 ...
      ...
      ชะฟาอัตของท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์(อ.) ...
      ...
      ...
      ดุอาประจำวันที่ 21 ...
      คำสอนของลุกมาน ฮะกีม ...
      อิมามญะอ์ฟัร อัศศอดิก ...

user comment