ไทยแลนด์
Monday 23rd of April 2018
code: 81189

รอมฎอนในคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.)ตอนที่ 2

รอมฎอนในคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.)ตอนที่ 2

21. ท่านศาสดา(อ.) กล่าวว่า

"ในเดือนนี้(รอมฎอน) ประตูนรกจะถูกปิด และประตูสวรรค์จะถูกเปิดออก" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 16 หน้า 274)

 

22. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า

"ท่านศาสดา(ศ.) ได้เริ่มทำการอิอฺติกาฟในช่วงสิบวันแรกของเดือนรอมฎอน ต่อมา ท่านทำในระหว่างสิบวันตรงกลางของเดือนรอมฎอน และในที่สุด ท่านทำ(อิอฺติกาฟ) ในช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน และถือปฏิบัติเช่นนั้นในสิบวันสุดท้าย(จนตลอดชีวิตของท่าน)" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 16 หน้า 274)

 

23. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า

"คัมภีร์เตารอตถูกประทานลงมาในวันที่หกของเดือนรอมฎอน คัมภีร์ไบเบิล(อินญีล) ถูกประทานลงมาในคืนที่สิบสองของเดือนรอมฎอน คัมภีร์ซะบูรฺ ถูกประทานลงมาในคืนที่สิบแปดของเดือนรอมฎอน และคัมภีร์อัล-กุรอาน ถูกประทานลงมาในค่ำคืนแห่งก๊อดรฺ" (อัล-กาฟีย์ เล่ม 4 หน้า 157)

 

 

 

24. ระหว่างการกล่าวเทศนาของท่านศาสดา(ศ.) เกี่ยวกับเรื่องความประเสริฐของเดือนรอมฎอน อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า

"ฉันได้ลุกขึ้นแล้วถามว่า 'โอ้ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ อะไรคือการกระทำที่ดีที่สุดสำหรับเดือนนี้?' ท่านศาสดา(ศ.) ตอบว่า 'โอ้ อบุล-ฮะซัน การกระทำที่ดีที่สุดสำหรับเดือนนี้คือการละเว้นจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้าม ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงจำเริญ'" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 42 หน้า 190)

 

25. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

"ผู้ที่รู้ว่าเดือนรอมฎอน(มาถึง) และเขา(ไม่พากเพียรในเดือนนี้จนทำให้) ไม่ได้รับการอภัยโทษ อัลลอฮ์ทรงทำให้เขาห่างไกลจากตัวของเขาเอง" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 74 หน้า 74)

 

26. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า

"เมื่อเดือนรอมฎอนมาถึง อิมามอะลี อิบนฺ ฮุเซน(ซัยนุลอาบิดีน)(อ.) จะไม่พูดถึงสิ่งใดนอกจากดุอา(ขอพร), ตัสบีฮ์(สรรเสริญอัลลอฮ์), อิสติฆฟารฺ(ขออภัยโทษ) และตักบีรฺ(กล่าวว่า 'อัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่')" (อัล-กาฟีย์ เล่ม 4 หน้า 88)

 

27. อิมามมุฮัมมัด บากิรฺ(อ.) กล่าวว่า

"แท้จริง วันศุกร์ของเดือนรอมฎอนมีความประเสริฐเหนือกว่าวันศุกร์ในเดือนอื่นๆ เช่นเดียวกับที่ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) มีความประเสริฐเหนือกว่าศาสดาท่านอื่นๆ" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 69 หน้า 376)

 

28. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

"ไม่มีผู้มุอฺมินคนนใดที่ถือศีลอดหนึ่งวันในเดือนรอมฎอนด้วยเจตนาที่จะได้รับรางวัลตอบแทนของมัน นอกจากว่าอัลลอฮ์(ซ.บ.) จะทรงมอบความประเสริฐให้แก่เขา 7 ประการ

    อาหารต้องห้ามที่ได้เข้าสู่ร่างกายของเขาจะละลายหายไป

    เขาจะเข้ามาใกล้ชิดกับความเมตตาของอัลลอฮ์(ซ.บ.) มากยิ่งขึ้น

    อัลลอฮ์ทรงลบล้างความบาปของเขา

    อัลลอฮ์ลดความเจ็บปวดทรมานจากความตายแก่เขา

    อัลลอฮ์ทรงปกป้องเขาจากความหิวและความกระหายในวันแห่งการพิพากษา

    อัลลอฮ์ทรงยกโทษจากไฟ(นรก) ให้แก่เขา

    อัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมอาหารที่ดีที่น่าพึงพอใจจากสวรรค์ให้แก่เขา"

(มุสตัดร๊อก วะซาอิลุช ชีอะฮ์ เล่ม 7 หน้า 395)

 

29. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

"และมัน(เดือนรอมฎอน) เป็นเดือนแห่งความอดทน และแท้จริง รางวัลของความอดทนคือสวรรค์" (อัล-กาฟีย์ เล่ม 4 หน้า 66)

 

30. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า

"อัลลอฮ์จะทรงปัดเป่าภัยพิบัติ 70 ประเภทออกไปจากผู้ที่ทำการบริจาคในเดือนรอมฎอน" (วะซาอิลุช ชีอะฮ์ เล่ม 9 หน้า 404)

 

31. ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า

"รางวัลตอบแทนของผู้ที่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบ(กฎข้อบังคับ) ของอัลลอฮ์(ในเดือนรอมฎอน) จะเป็นเหมือนกับผู้ที่ได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบนั้นเจ็ดสิบครั้งในเดือนอื่นๆ" (วะซาอิลุช-ชีอะฮ์, เล่ม 10, หน้า 307)

 

32. อิมามบากิรฺ(อ.) กล่าวว่า

"ในค่ำคืนแห่งก๊อดร์ถูกประกาศิตทุกสิ่งทุกอย่าง ความพึงพอใจและความไม่พอใจ, การเชื่อฟังและดื้อดึง, การเกิดและการตาย และการใช้ชีวิต ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างปีนั้น จนกระทั่งถึงค่ำคืนแห่งก๊อดร์ในปีต่อไป" (อัล-กาฟีย์, เล่ม 4, หน้า 157)

 

33. อิมามศอดิก(อ.) กล่าวว่า

"เมื่อเดือนรอมฎอนมาถึง ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) จะเพิ่มนมาซของท่าน ฉันก็เพิ่มนมาซของฉันด้วยเช่นกัน และดังนั้น (พวกท่าน) จงเพิ่ม(นมาซ)ของพวกท่าน(ด้วยเช่นกัน)" (ตะฮ์ษีบ อัล-อะกาม, เล่ม 3, หน้า 60)

 

34. ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า

"จงรับประทาน 'ซะฮารี(อาหารมื้อเช้าก่อนเริ่มถือศีลอด) ของท่าน แม้ว่ามันจะเป็นเพียงน้ำ เพราะความโปรดปรานของอัลลอฮ์มีต่อบรรดาผู้ที่รับประทานซะฮารี" (ตะฮ์ษีบ อัล-อะกาม, เล่ม 4, หน้า 198)

 

35. อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า

"จงรำลึกถึงความหิวและกระหายของวันแห่งการพิพากษา ด้วยความหิวและกระหายของพวกท่าน(ในเดือนรอมฎอน)" (บิฮารุล-อันวารฺ, เล่ม 93, หน้า 356)

 

36. อับดุลลอฮ์ อิบนฺ อัล-อับบาส อิบนฺ อับดุลมุฏฏอลิบ รายงานว่า เขาได้ยินท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

"ทุกค่ำคืนในเดือนรอมฎอน อัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและผู้ทรงสูงส่ง ทรงเรียกร้องสามครั้งว่า มีใครบ้างไหม ที่ร้องขอจากข้า เพื่อที่ข้าจะได้ตอบรับความปรารถนาของเขา? มีใครบ้างไหม ที่หันมาหาข้าด้วยความสำนึกเสียใจเพื่อข้าจะได้ให้แก่เขา(ด้วยความเมตตา)? มีใครบ้างไหม ที่ร้องขอการอภัยโทษจากข้า เพื่อข้าจะได้อภัยโทษแก่เขา?" (มุสตัดร๊อก อัล-วะซาอิล, เล่ม 7, หน้า 429)

 

37. อิมามมูซา อิบนฺ ญะอฺฟัร(อ.) กล่าวว่า

"ผู้ที่อาบน้ำฆุซุลในค่ำคืนแห่งก๊อดร์ และตื่นอยู่ในคืนนั้น(เพื่อทำอิบาดัต) จะได้รับการอภัยโทษในบาปทั้งหมดของเขา" (วะซาอิลุช-ชีอะฮ์, เล่ม 10, หน้า 358)

 

38. ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า

"ผู้ที่ให้อาหารละศีลอดแก่มุอฺมินคนหนึ่งในเดือนรอมฎอน จะได้รับรางวัลตอบแทนเท่ากับการปล่อยทาสหนึ่งคน(ในหนทางของอัลลอฮ์) และจะได้รับการอภัยโทษต่อบาปทั้งหมดของเขาก่อนหน้านั้น และถ้าเขาไม่มีสิ่งใดที่จะให้นอกจากนมผสมกับน้ำ หรือน้ำหวานกับผลอินทผลัม อัลลอฮ์ก็จะให้รางวัลตอบแทนแก่เขา" (บิฮารุล-อันวารฺ, เล่ม 93, หน้า 317)

 

39. ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้ขอวิงวอนว่า

"โอ้อัลลอฮ์ โปรดอย่าให้เดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่ฉันจะได้ถือศีลอด แต่ถ้าหากพระองค์จะทรงให้มันเป็นเช่นนั้น ขอทรงทำให้ฉันได้รับความโปรดปรานและอย่าให้ฉันถูกถอดถอน(จากความเมตตาของพระองค์เลย)" (บะดาบิ อัซ กุรอาน, หน้า 398)

 

ขอขอบคุณเว็บไซต์อะฮ์ลุลบัยต์อะคาเดมี

latest article

  25 มุฮัรรอมชะฮาดัตอิมามอะลี ...
  ดุอา ...
  การช่วยเหลือคนยากจนขัดสน ...
  ...
  ทำไมซูเราะฮ์ “อัลฟัจร์” ...
  อิมามฮุเซนฺ (อ.) คือ ใคร
  วันประสูติอิมามฮุเซน
  ...
  รั้งท้ายเพราะท้องที่อิ่มแปล้
  ค้นหาอิสรภาพในเดือนรอมฏอน

user comment

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

حکایت خدمت به پدر و مادر

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

در کانال تلگرام مطالب ناب استاد انصاریان عضو ...

مرگ و عالم آخرت

نرم افزار اندروید پایگاه اطلاع رسانی استاد ...

پر بازدید ترین مطالب ماه

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

آیه وفا (میلاد حضرت عباس علیه السلام)

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

رمز موفقيت ابن ‏سينا

تنها گناه نابخشودنی

اهمیت و ارزش و فضیلت های ماه شعبان

اهمیت ذکر صلوات در ماه شعبان

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

بهترین دعاها برای قنوتِ نماز

پر بازدید ترین مطالب روز

آیا حوریان و لذت های بهشتی فقط برای مردان است؟

روش امام زین العابدین(ع) در تربیت روحی

با این کلید، ثروتمند شوید!!

عشق امام سجاد (ع) به عبادت

چگونه بفهیم عاقبت به خیر می‌شویم یا نه؟

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟