ไทยแลนด์
Monday 23rd of April 2018
code: 81179

ชีอะฮฺในตำราซอเฮียะห์

ชีอะฮฺในตำราซอเฮียะห์

ตัวอย่างนักวิชาการชีอะฮ์ที่บรรดานักประพันธ์ตำราซอเฮียะห์ของอะฮ์ลิสสุนนะฮ์ให้การยอมรับ ต่อไปนี้คือนักวิชาการชีอะฮ์ส่วนหนึ่งที่อัล บุคอรีอ้างถึงในซอเฮียะห์ของเขา ถ้าเราจะรวมนักวิชาการชีอะฮ์ท่านอื่นๆที่รายงานไว้ในซอเฮียะห์มุสลิมและซิฮาฮ์ซิตตะฮ์อีกสี่ท่าน ที่มีความเชื่อตามความศรัทธาของชีอะฮ์แล้ว จำนวนจะมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพื่อที่จะประหยัดหน้ากระดาษ เราจะอ้างถึงชื่อในส่วนของหนังสือ(กิตาบ)แต่ละเล่มเพียงฮะดีษเดียวจากแต่ละท่าน ที่เหลือท่านจะหาดูได้จากดัชนีและซอฟท์แวร์ฮะดีษ

ผู้อ่านอาจสังเกตเห็นคำว่า รอฟิฎี ปรากฏอยู่บางครั้งบางคราวและในส่วนของชีวประวัตินักวิชาการซุนนีได้ให้คำจำกัดความของรอฟิฎีว่าเป็นชีอะฮ์ที่วิจารณ์หรือปฏิเสธอย่างเปิดเผยถึงเรื่องของความถูกต้องชอบธรรมของบรรดาคอลิฟะฮ์ก่อนท่านอะลี(อ.)


อุบัยดิลลา บิน มูซา อัล อับซิ(มรณะ ฮศ. 213) ฮะดีษที่เขารายงานปรากฎอยู่ใน :

ซอเฮียะห์ บุคอรี [กิตาบ อัล อีมาน]

ซอเฮียะห์ มุสลิม [กิตาบ อัล อีมาน]

ซอเฮียะห์ อัล ติรมีซี [กิตาบ อัซ ซอลาต]

สุนัน อัล นาซาอี [กิตาบ อัล ซะฮ์วา]

สุนัน อบู ดาวูด [กิตาบ อัฏ ฏอฮ์ฮาเราะฮ์]

สุนัน อิบนิ มาญะฮ์ [กิตาบ อัล มุกอดดะมะฮ์]


ทัศนะของนักวิจารณ์สายรายงาน อบู ดาวูด กล่าวว่า "เขาเป็นชีอะฮ์ที่เคร่งครัด ฮะดีษของเขานั้นเป็นที่ยอมรับ"

อิบนิ มันดะฮ์ กล่าวว่า "อะฮ์หมัด อิบนิ ฮัมบัล เคยยกอุบัยดุลลอฮ์ว่าเหนือกว่าคนอื่นๆ และเขาเป็นที่รู้จักในฐานะรอฟฏ์(ผู้ที่เป็นพรรคพวกของอะลี) และไม่ยอมให้คนใดที่มีชื่อว่า “มุอาวียะฮ์”เข้าในบ้านของเขา"

[ความเชื่อเรื่องอิมามจากฮะดีษอัล บุคอรี และนักวิชาการที่มีชื่อที่อ้างถึงรายงานของเขา(สำนักพิมพ์สะลาฟีย์ อังกฤษ1997)หน้า 89 จากอัล ซะฮาบี ซิยาร อะอ์ลัม อัล นุบะลา เล่มที่ 9 หน้า 553-557]

"เป็นคนที่มีความเคร่งครัด เป็นนักวิชาการชีอะฮ์ที่สำคัญที่สุดคนหนึ่ง รับรองว่าเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จากยะฮ์ยาบินมะอีน"

อบู ฮาติม กล่าวว่า "เขาเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้"

อัล อิจลี กล่าวว่า "เขาคือต้นตำรับของอัลกุรอาน”

[อัล ซะฮาบี ตัซกิรอต อัล ฮุฟฟาซ ในเรื่อง “อุบัยดุลลอฮ์ บิน มูซา อัลอับซิ]


อับบัด บิน ยะอ์กูบ อัล รอวาญินี (มรณะ ฮศ. 250) ฮะดีษที่เขารายงานปรากฎอยู่ใน :

ซอเฮียะห์ บุคอรี [กิตาบ อัต เตาฮีด]

ซอเฮียะห์ อัล ติรมีซี [กิตาบ อัลมะนากิบ]

สุนัน อิบนิ มาญะฮ์ [กิตาบ มาญะฮ์ ฟิล ญะนาอีย์]


ทัศนะของนักวิจารณ์สายรายงาน "เขาเป็นรอฟิฎีที่น่าเชื่อถือและฮะดีษเขาปรากฏอยู่ในฮะดีษ (ซอเฮียะห์ของบุคอรี)"

[อิบนิ ฮาญัร อัล อัสกอละนี ตักรีบ อัลตะฮ์ซีบ ในเรื่อง “อับบาด บิน ยะอ์กูบ อัร รอวาญินี”]

อบูฮาติม กล่าวว่า "เขาเป็นเชคที่น่าเชื่อถือ"

อิบนิ อะดี กล่าวว่า "เขาเคยถูกประณามว่าเป็นสะลาฟ ในตัวเขาคือชีอะฮ์ที่เคร่งครัด"

ศอลิฮ์ บิน มุฮัมมัด กล่าวว่า "เขาเคยประณามอุษมาน ฉันได้ยินเขากล่าวว่า “อัลลอฮ์ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเกินกว่าจะยอมรับตอลฮะฮ์กับอัลซุเบรเข้าสู่สวรรค์หลังจากที่พวกเขาได้ให้สัตยาบันต่ออะลีแล้วกลับมาสู้รบกับเขา”

อิบนิ ฮัมบัลกล่าวว่า “เขาเป็นรอฟิฎีที่เรียกร้องเชิญชวน(ผู้อื่นให้มีศรัทธา)"

เขาได้รายงานฮะดีษนี้ “ถ้าท่านได้เห็นมุอาวียะฮ์อยู่บนมิมบัรของฉัน จงฆ่าเขา”

[อิบนิ ฮาญัร อัล อัซกอลานี ตะฮ์ซีบ อัล ตะฮ์ซีบ ในเรื่อง “อับบาด บิน ยะอ์กูบ อัร รอวาญินี”]


อับดุลมาลิก บิน อะอ์ยาน อัล กูฟี ฮะดีษที่เขารายงานปรากฎอยู่ใน :

ซอเฮียะห์ อัล บุคอรี [กิตาบ อัต เตาฮีด]

ซอเฮียะห์ มุสลิม [กิตาบ อัล อีมาน]

ซอเฮียะห์ ติรมิซี [กิตาบ ตัฟซีร อัลกุรอาน]

สุนัน อัล นาซาอี [กิตาบ อัล อีมาน วัล นุซูร]

สุนัน อบู ดาวูด [กิตาบ อัล บุยุอ์]

สุนัน อิบนิ มาญะฮ์ [กิตาบ อัซ ซะกาฮ์]


ทัศนะของนักวิจารณ์สายรายงาน "เขาเป็นชีอะฮ์รอฟิฎี เป็นนักคิดคนหนึ่ง"

[อบู ญะฟัร อัล อุกอยลี ดุอะฟา อัล อุกอยลี ในเรื่อง อับดุลมาลิก บิน อะฮ์ยาน]

"เขาเป็นรอฟิฎี ที่น่าเชื่อถือ (ศ่อดูก)"

[อัล มิซซี ตะฮ์ซีบ อัล กะมาล ในเรื่อง อับดุลมาลิก บิน อะอ์ยาน]

อัล อิจลิกล่าวว่า "เขามาจากกูฟะฮ์ เป็นตาบิอี (ชนรุ่นต่อจากยุคเศาะฮาบะฮ์)ที่น่าเชื่อถือ"

ซุฟยานกล่าวว่า “อับดุลมาลิก บิน อะอ์ยาน กล่าวกับฉันว่า เขาเป็นรอฟิฎี สำหรับเราแล้วเขาเป็นคนที่มีความคิด"

ฮะมิด กล่าวว่า "พี่น้องทั้งสามคนเหล่านั้น อับดุลมาลิก ซูรอเราะฮ์ และฮัมรอน เป็นรอฟิฎีทั้งหมด"

อบูฮาติมกล่าวว่า "เขาเป็นหนึ่งในบุคคลแรกๆ ที่เข้ารับชีอะฮ์ เขาอยู่ในตำแหน่งของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ มีรายงานฮะดีษที่สมบูรณ์และรายงานของเขาก็ได้รับการบันทึกไว้"

[อิบนิ ฮาญัร อัล อัสกอลานี ตะฮ์ซีบ อัล ตะฮ์ซีบ ในเรื่อง อับดุลมาลิก บิน อะอ์ยาน]


อับดุลรอซซัก อัล ซะนานอี (มรณะ ฮศ. 211) ฮะดีษที่เขารายงานปรากฎอยู่ใน :

ซอเฮียะห์ บุคอรี [กิตาบ อัล อีมาน]

ซอเฮียะห์ มุสลิม [กิตาบ อัล อีมาน]

ซอเฮียะห์ ติรมิซี [กิตาบ อัฏ ฏอฮาเราะฮ์]

สุนัน อัล นาซาอี [กิตาบ อัฏ ฏอฮาเราะฮ์]

สุนัน อิบนิ มาญะฮ์ [กิตาบ อัล มุกอดดะมะฮ์ ฟิล อีมาน]


ทัศนะของนักวิจารณ์สายรายงาน อิบนิ อะดี กล่าวว่า "พวกเขา(นักวิชาการ) มองไม่เห็นปัญหาในฮะดีษของเขานอกจากว่าจะบอกคุณลักษณะของชีอะฮ์ให้แก่เขา…เขาเป็นผู้ที่มีเกียรติ…เขาได้รายงานฮะดีษที่ยกย่องวงศ์วานของท่านศาสดา(อะห์ลุลบัยต์)และดูหมิ่นผู้อื่น… มุคลิด อัล ชุอัยรี กล่าวว่า ฉันอยู่กับอับดุลรอซซักลซะนานอี เมื่อมีใครคนหนึ่งกล่าวถึงมุอาวียะฮ์ อับดุลรอซซัก กล่าวว่า“อย่าทำให้การพบกันของเราเสื่อมเสียด้วยการกล่าวถึงลูกหลานของอบูซุฟยาน”

[อัล มิซซี ตะฮ์ซีบ อัล กะมาล ในเรื่อง อับดุลรอซซัก อัลซะนานอี]

อิบนิ อะดี รายงาน(ฮะดีษ) จากอับดุลรอซซักว่า…“ถ้าท่านได้เห็นมุอาวียะฮ์อยู่บนมิมบัรของฉัน จงฆ่าเขา!”

[อัล ซะฮาบี มีซาน อัล อิอ์ติดาล ในเรื่อง อับดุลรอซซัก อัล ซะนานอี]


เอาฟ์ บิน อบี ญะมีละฮ์ อัล อะรอบี (มรณะ ฮศ.146) ฮะดีษที่เขารายงานปรากฎอยู่ใน :

ซอเฮียะห์ บุคอรี [กิตาบ อัล อีมาน]

ซอเฮียะห์ มุสลิม [กิตาบ อัล มะซาญิด วะ มะวัดดิล ซอลาต]

ซอเฮียะห์ ติรมิซี [กิตาบ อัล ซอลาต]

สุนัน อัล นาซาอี [กิตาบ อัฏ ฏอฮาเราะฮ์]

สุนัน อบี ดาวูด [กิตาบ อัซ ซอลาต]

สุนัน อิบนิ มาญะฮ์ [กิตาบ อัศ ศอลาต]


ทัศนะของนักวิจารณ์สายรายงาน "เขาเป็นรอฟิฎีที่น่าเชื่อถือ เขาเป็นผู้ที่ได้รับการเชื่อถือจากนักวิชากการหลายท่าน และในตัวเขาคือความเป็นชีอะฮ์"

[อัล ซะฮาบี ซิยาร อะอ์ลัม อัล นุบะลา ในเรื่อง เอาฟ์ บิน อบี ญะมีละฮ์]

"เอาฟ์ เป็นกอดะรี เป็นชีอะฮ์ เป็นชัยฏอน!"

[อบู ญะอ์ฟัร อัล อุกอยลี ดุอะฟา อัล อุกอยลี ในเรื่อง เอาฟ์ บิน อบี ญะมีละฮ์]

"เขาเอนไปในทางชีอะฮ์ อิบนิ มะอีน กล่าวว่า น่าเชื่อถือ อัล นาซาอี กล่าวว่า น่าเชื่อถือมาก"

[อัล มิซซี ตะฮ์ซีบ อัล กะมาล ในเรื่อง เอาฟ์ บิน อบี ญะมีละฮ์]


คำถาม เป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านบุคอรี และท่านมุสลิม ตลอดจนท่านอื่นๆเชื่อถือนักวิชาการชีอะฮ์เหล่านี้โดยที่ไม่รู้ถึงหลักศรัทธาของพวกเขา ?

นักวิชาการชีอะฮ์เหล่านี้ได้อุทิศชีวิตของพวกเขาในการค้นหาและถ่ายทอดฮะดีษและการศึกษาเกี่ยวกับการรายงานฮะดีษให้เป็นวิทยาทานแก่นักรายงานฮะดีษที่มีชื่อเสียงของอะฮฺลิสสุนนะฮ์อย่างเช่นบุคอรี,มุสลิม ฯลฯ

แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญฮะดีษของพี่น้องซุนนีอย่างบุคอรีและมุสลิมจะมีมาตรฐานทางวิชาริญาล(ศาสตร์ในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้รายงาน)เพื่อกลั่นกรองสายรายงานให้ตรงตามมาตรฐานพวกเขาเอง และแม้ว่าได้พยายามกลั่นกรองฮะดีษจากนักรายงานฮะดีษที่มีจุดยืนสอดคล้องกับซุนนีอย่างชัดเจนแล้ว อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็ยังต้องพึ่งพานักวิชาการฮะดีษชีอะฮ์ที่พวกเขาเชื่อถือ ทั้งๆที่ในความจริงแล้วว่าการเป็นชีอะฮ์นั้นถือเป็นตราบาปในมุมมองของหลายๆคน

ดังนั้น การจะกล่าวว่า อัล บุคอรี มุสลิมและบุคคลอื่นๆ ไม่รู้ถึงความเชื่อของผู้รายงานฮะดีษชีอะฮ์นั้น ย่อมแสดงว่าเขากำลังกล่าวหาบุคอรีมุสลิมและท่านอื่นๆว่าไม่รู้จักแหล่งข้อมูลฮะดีษของตนดีพอ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมเป็นไปไม่ได้


สรุป ความจริงก็คือ


ฮะดีษของซุนนีจำนวนมากทีเดียวจะต้องสูญหายไปถ้าหากหลักฐานจากผู้รายงานฮะดีษของชีอะฮ์ไม่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งแสดงว่าถึงอย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลทางฮะดีษของชีอะอ์นั้นยังคงเป็นทางเลือกที่ปรมาจารย์ด้านฮะดีษของอะฮฺลิสสุนนะฮ์ให้การยอมรับในฐานะหลักฐานที่น่าเชื่อถือจนถึงวันนี้ขอขอบคุณเว็บไซต์ www.al-islam.org

latest article

  25 มุฮัรรอมชะฮาดัตอิมามอะลี ...
  ดุอา ...
  การช่วยเหลือคนยากจนขัดสน ...
  ...
  ทำไมซูเราะฮ์ “อัลฟัจร์” ...
  อิมามฮุเซนฺ (อ.) คือ ใคร
  วันประสูติอิมามฮุเซน
  ...
  รั้งท้ายเพราะท้องที่อิ่มแปล้
  ค้นหาอิสรภาพในเดือนรอมฏอน

user comment

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

حکایت خدمت به پدر و مادر

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

در کانال تلگرام مطالب ناب استاد انصاریان عضو ...

مرگ و عالم آخرت

نرم افزار اندروید پایگاه اطلاع رسانی استاد ...

پر بازدید ترین مطالب ماه

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

آیه وفا (میلاد حضرت عباس علیه السلام)

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

رمز موفقيت ابن ‏سينا

تنها گناه نابخشودنی

اهمیت و ارزش و فضیلت های ماه شعبان

اهمیت ذکر صلوات در ماه شعبان

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

بهترین دعاها برای قنوتِ نماز

پر بازدید ترین مطالب روز

آیا حوریان و لذت های بهشتی فقط برای مردان است؟

روش امام زین العابدین(ع) در تربیت روحی

با این کلید، ثروتمند شوید!!

عشق امام سجاد (ع) به عبادت

چگونه بفهیم عاقبت به خیر می‌شویم یا نه؟

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟