ไทยแลนด์
Monday 23rd of April 2018
code: 81177

แนวทางในการรู้จักอิมามมะฮ์ดีย์แนวทางในการรู้จักอิมามมะฮ์ดีย์

สำหรับการรู้จักอิมามมะฮ์ดีย์ (อ.) ,คุณสมบัติของท่าน, การเร้นกาย และการปรากฏกายอีกครั้ง ไม่มีวิธีการใดดีไปกว่าอัล-กุรอานและริวายะฮ์ คำรายงานของบรรดาอิมามมะอฺซูม (อ.) และด้วยกับการอ้างอิงจากอัล-กุรอานและริวายะฮ์เหล่านั้น ปัจจุบันมีหนังสือที่เขียนถึงท่านอิมามมากมายเกินกว่า 1,000 เล่ม ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าหนังสือและบทความต่าง ๆ ที่เขียนถึงอิมามเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของความรู้เกี่ยวกับตัวแทนสุดท้ายของพระผู้เป็นเจ้า เนื่องจากแนวความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ของท่านไม่ได้แตกต่างไปจากการมีอยู่ของท่านอิมามอะลี (อ.)

ดั่งฮะดีษของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า

 โอ้อะลีเอ๋ย ไม่มีผู้ใดรู้จักอัลลอฮ์ นอกจากฉันและเจ้า ไม่มีผู้ใดรู้จักฉันนอกจากอัลลอฮ์และเจ้า และไม่มีผู้ใดรู้จักเจ้านอกจากอัลลอฮ์(ซบ.) และรอซูลของพระองค์

นอกจากนี้แล้ว เป็นเพราะว่าความพิเศษของช่วงการเร้นกายไม่มีผู้ใดสามารถมั่นใจได้ว่าทุกคำสั่งของท่านอิมามได้มาถึงพวก ดั่งสิ่งเดียวที่สามารถทำให้เรารู้จักอิมามมะฮ์ดี (อ.) ได้ดีที่สุดคืออัล-กุรอานและริวายะฮ์ดังที่กล่าวไปแล้ว เช่น  ที่กล่าวว่า

 ฉันถามซะอีด บิน มุซัยยับว่า : มะฮ์ดีย์เป็นเรื่องจริงหรือ กล่าวว่า แน่นอนเป็นเรื่องจริง

 ฉันถามว่า : แล้วมะฮ์ดีมาจากเผ่าไหน กล่าวว่า : มาจากเผ่ากะนานะฮ์

 ฉันถามต่อว่า มาจากตระกูลใด กล่าวว่า :   มาจากกุเรช

ฉันถามว่า จากผู้ใด กล่าวว่า :  มาจากสายตระกูลของบนีฮาชิม

ฉันถามว่า เป็นลูกของใคร กล่าวว่า :  เป็นบุตรของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ.)

 

จุดประสงค์ของคำว่า กะนานะฮ์ หมายถึง กะนานะฮ์ บิน คุซัยมะฮฺ บิน มุดเราะกะฮ์ บิน อิลยาซ บิน มุฎิร บิน นิซาร บิน มะอฺดิ บิน อัดนาน ปู่ทวดของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ)

 

ณ ที่นี้จะนำเสนอริวายะฮฺทั้งฝ่ายชีอะฮ์และซุนนีย์ที่กล่าวถึงอิมามมะฮฺดียฺเอาไว้เพื่อกการรู้จักอิมามมะฮฺดียฺ (อ.) ให้มากยิ่งขึ้น เช่น

 

อิมามมะฮ์ดีย์ในริวายะฮ์ชีอะฮฺ

ตำราอันทรงคุณค่าหลายเล่มของชีอะฮฺ เช่น อุซูลกาฟียฺ อัลฆัยบะฮฺ อัลนุอฺมานียฺ และเล่มอื่น ๆ อีกมากมายได้บันทึกฮะดีซเกี่ยวกับท่าน

อิมามมะฮฺดียฺ (อ.) เอาไว้ ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับท่านอิมาม

 บางครั้งอาจจะเห็นว่าริวายะฮฺบางบทได้กล่าวอย่างห้วน ๆ เนื่องจากว่าเงื่อนไขของสังคมและขอบข่ายที่จำกัดทำให้นักปราชญ์ไม่อนุญาตให้กล่าวสิ่งใดมาำกไปกว่านั้น เพราะอาจเป็นสาเหตุำทำให้ภาพพจน์ของสังคมในยุคนั้นต้องรำส่ำระสายไปมากยิ่งขึ้น

 

 ณ ที่นี้จะนำเสนอริวายะฮฺต่าง ๆ จากบรรดามะอฺซูม (อ.) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับท่านอิมามมะฮ์ดีย์ (อ.) เอาไว้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ความใกล้ชิด และเป็นการทำความรู้จักกับท่านอิมามให้มากยิ่งขึ้น เช่น

1. ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวถึงอิมามมะฮ์ดีย์ (อ.)

 มะฮ์ดีย์ (อ.) เป็นบุตรของฉันชื่อของเขาคือชื่อของฉัน ฉายานามของเขาคือฉายานามของฉัน กิริยามารยาทและการสร้างของเขาคล้ายฉันมากกว่าประชาชาติทั้งหมด เขาจะเร้นกายหายไปซึ่งประชาชาติในยุคนั้นจะหลงทาง หลังจากนั้นจะปรากฏกายออกมาอีกครั้งเหมือนดาวเสาร์ที่สุกสดใส และจะทำให้โลกเปี่ยมล้นไปด้วยความยุติธรรมดั่งที่โลกเคยเปี่ยมล้นด้วยความอธรรมมาแล้ว[1]

 

ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า โชคดีสำหรับคนที่รู้จักกออิมแห่งอะฮฺลุลบัยตฺของฉัน และได้ปฏิบัติตามก่อนที่เขาจะลุกขึ้นยืนหยัด เชื่อฟังปฏิบัติตามเขาและอะอิมมะฮฺผู้ชี้นำทางท่านอื่นก่อนเขา และมุ่งขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้พ้นจากบรรดาศัตรูของเขา เหล่านั้นคือมวลมิตรของฉัน และเป็นประชาชาติที่มีเกียรติที่สุดสำหรับฉัน[2]

 

2. ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวถึงอิมามมะฮ์ดีย์ (อ.)

ท่านอิมามอะลี (อ.) ขณะที่กล่าวสรรเสริญอัลลอฮฺ (ซบ.) และท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ท่านได้กล่าวว่า

พวกเราคือ รัศมีแห่งฟากฟ้าและแผ่นดินเป็นเรือที่ให้ความช่วยเหลือ วิชาการและความรู้ถูกบันทึกอยู่ ณ พวกเรา ยังพวกเราคือเป้าหมายของทุกภารกิจการงาน และมะฮฺดียฺของเราคือข้อพิสูจน์สุดท้าย เขาคืออิมามมะอฺซูมคนสุดท้ายที่จะทำการช่วยเหลือประชาชาติทั้งหลาย เขาคือนูรสุดท้ายแห่งสาร (ของพระผู้เป็นเจ้า) และเป็นความเร้นลับที่ถูกปิดบัง ขอแสดงความยินดีต่อบุคคลที่ยึดมั่นอยู่กับสายเชือกของพวกเรา และได้ร่วมอยู่บนความรักที่มี่ต่อพวกเรา[3]

อิมามญะวาด (อ.) กล่าวว่า ท่านอิมามอะลี (อ.)

สำหรับกออิมของเราจะมีการเร้นกายที่ยาวนาน ฉันเป็นห่วงชีอะฮฺของฉันในช่วงการเร้นกายว่าจะระหกระเหินเสมือนฝูงแกะที่ไม่มีจ่าฝูงที่คอยตามหาทุ่งหญ้าแต่ไม่พบ พึงสังวรไว้เถิดว่าบุคคลใดก็ตามที่สร้างความมั่นคงให้ศาสนาของเขา และหัวใจของเขาไม่แข็งกระด้างเนื่องจากการเร้นกายที่ยาวนานของอิมามของเขา ดังนั้น เขาคือพวกของฉัน และในวันกิยามัตเขาจะยืนอยู่ตำแหน่งเดียวกับฉัน[4]

 

3. ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ.)

ท่าน ญาบิร อับดุลลอฮฺ อันซอรีย์ กล่าวว่า ฉันได้ไปหาท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) และฉันได้เห็นแผ่นบันทึกในมือของท่าน ซึ่งบันทึกรายนามของบรรดาตัวแทนของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ทั้งหมดเป็นบุตรหลานของท่านหญิง ฉันได้นับนามเหล่านั้นมีทั้ง สิ้น 12 ท่าน ท่านสุดท้ายคือ

อัลกออิม (อ.) สามท่านมีนามว่ามุฮัมมัด และอีกสามท่านมีนามว่าอะลี[5]

 

4. อิมามฮะซัน มุจญฺ์ตะบา (อ.)

โอ้ประชาชน พวกท่านไม่ทราบหรือว่าพวกเราครอบครัวของท่านศาสดาทุกคนต้องทนให้สัตยาบันกับผู้ปกครองที่อธรรมในยุคของตน ยกเว้นกออิม (อ.) ซึ่งศาสดาอีซา บุตรของมัรยัม (อ.) จะนมาซตามหลังเขา อัลลอฮฺ ผู้ทรงเกรียงไกรทรงปิดบังการประสูติของเขา และทรงเร้นกายของเขา ซึ่งจะปรากฏกายมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่ผู้ให้สัตยาบัน จนกระทั่งบุตรคนที่เก้าของฮุซัยนฺน้องชายของฉัน ซึ่งเป็นบุตรชายของสตรีที่อยู่ในครอบครอง อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงทำให้เขามีอายุยืนยาวในช่วงของการเร้นกาย และจะปรากฏกายออกมาโดยอำนาจของพระองค์โดยที่มีใบหน้าอ่อนกว่าคนอายุ 40 ปี และจงรู้ไ้ว้ว่า อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง[6]

 

5. อิมามฮุซัยน์ (อ.)

 มาตรว่าอายุขัยของโลกจะเหลือแค่วันเดียว อัลลอฮฺจะทรงทำให้วันนั้นยาวนานออกไป จนกระทั่งชายหนุ่มจากครอบครัวของฉันได้ปรากฏกายออกมา และจะทำให้โลกนี้เปี่ยมล้นไปด้วยความยุติธรรม ดั่งที่โลกเคยเปี่ยมล้นด้วยความอธรรมมาแล้ว ดังที่ฉันได้ยินท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวเป็นประจำ[7]

ถ้าหากมะฮ์ดีย์ได้ลุกขึ้นยืนหยัด จะมีประชาชนปฏิเสธและไม่รู้จัก เนื่องจากท่านได้กลับมาในสภาพของชายหนุ่ม ขณะที่พวกเขาคิดว่า ท่านคือชายชราที่สูงอายุ[8]

 

6. อิมามซัจญาด (อ.)

  ภายหลังจากชะฮาดัตของท่านอิมามฮุซัยน์ (อ.) ขณะที่กองคาราวานถูกต้อนไปสู่เมืองชาม ประเทศซูเรียปัจจุบัน ซึ่งวันนั้นตรงกับวันศุกร์พอดี นักปราศรัยของยะซีดได้ขึ้นกล่าวคำเทศนาที่น่าขยะแขยง อิมามซัจญาด (อ.) ได้ลุกขึ้นยืนโต้ตอบกับเขาทันที่ หลังจากนั้นท่านได้กล่าวว่า

โอ้ประชาชนเอ๋ย อัลลอฮฺ (ซบ.) ได้ประทานคุณสมบัติ 7 ประการให้กับพวกเรา  และให้พวกเรามีความประเสริฐ 7 ประการเหนือกว่าบุคคลอื่น อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงประทานวิชาการความรู้ ความอดทนพิเศษ ความโอบอ้อมอารี วาทศิลป์ในการพูด ความกล้าหาญให้กับพวกเรา และให้ความรักที่มีต่อพวกเราบรรจุอยู่ในจิตใจของผู้ศรัทธาทุกคน

และให้พวกเรามีความประเสริฐ 7 ประการเหนือกว่าบุคคลอื่นได้แก่

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ผู้ได้รับการเลือกสรรจากอัลลอฮฺ (ซบ.) มาจากพวกเรา

ในหมูพวกเรามีบุคคลที่มีความสัจจะที่สุดในหมู่ประชาชาติได้แก่ อะลีอมีรุลมุอฺมินีน (อ.)

ในหมู่พวกเรามี ผู้ได้รับเกียรติอันสูงส่งจากอัลลอฮฺ (ซบ.) ได้แก่ ญะอ์ฟัรฏอยยาร

ในหมู่พวกเรามีราชสีห์แห่งอัลลอฮฺ (ซบ.) และเราะซูลของพระองค์ได้แก่ ชะฮีดฮัมซะฮ์

ในหมู่พวกเรามีไข่มุกอันล้ำค่าสำหรับประชาชาติได้แก่ ฮะซันและฮุซัยน์

ในหมู่พวกเรามีมะฮ์ดีย์ เป็นอิมามท่านสุดท้ายสำหรับประชาชาตินี้

 

ท่านอิมาม (อ.) กล่าวต่ออีกว่า กออิมมาจากพวกเราการประสูติของเขาไม่เป็นที่เปิดเผยสำหรับประชาชน จนกระทั่งประชาชนกล่าวว่า เขายังไม่ได้กำเินิดขึ้นมาจนกระทั่งเขาได้ปรากฏกายออกมาโดยไม่มีผู้ให้สัตยาบันก่อนมาก่อน[9]

 

7. อิมามบากิร กล่าว (อ.)

จะมีช่วงเวลาหนึ่งประสบกับประชาชน อิมามจะเร้นกายไปจากพวกเขา ดังนั้น ขอแสดงความยินดีกับปวงชนที่ได้อยู่ร่วมสมัยกับอิมามแห่งยุคของตน[10]

 

8. อิมามซอดิก (อ.)

สำหรับกออิมของเราจะเร้นกาย 2 ครั้ง ครั้งแรกเร้นกายในช่วงสั้น และอีกครั้งเร้นกายในระยะยาว[11]

 

9. อิมามกาซิม (อ.)

อิมามมะฮ์ดีย์ จะเร้นกายไปจากสายตาของประชาชน แต่หัวใจของผู้ศรัทธาจะรำลึกถึงตลอดเวลา[12]

 

10. อิมามริฎอ (อ.)

เมื่ออิมามมะฮ์ดีย์ ลุกขึ้นยืนหยัด แผ่นดินจะเต็มไปด้วยรัศมีของท่าน อิมามจะตั้งตราชูในหมู่ผู้คน หลังจากนั้นจะไม่มีผู้ใดกดขี่กันและกันอีกต่อไป[13]

 

11. อิมามญะวาด (อ.)

กออิมของเราคือบุคคลที่ประชาชนต่างเฝ้ารอคอยการปรากฏตัว ขณะที่เขาเร้นกาย และเมื่อเขายืนขึ้นผู้โอหังทั้งหลายต่างสิ้นซากเนื่องจากคำสั่งของเขา[14]

 

12. อิมามฮาดีย์ (อ.)

อิมามหลังจากฉันคือบุตรของฉัน ฮะซัน และหลังจากเขาคือบุตรของเขา อัล-กออิม ผู้ที่จะทำให้แผ่นดินเปี่ยมล้นไปด้วยความยุติธรรม ประหนึ่งที่เคยเต็มไปด้วยความอยุติธรรม[15]

 

13. อิมามฮะซันอัซการีย์ (อ.)

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์มิได้พรากฉันไปจากโลกนี้ จนกระทั่งพระองค์ได้แสดงตัวแทนของฉันให้ฉันเห็น เขาเป็นบุคคลที่การสร้าง และจริยธรรมคล้ายคลึงกับท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) มากกว่าบุคคลใดทั้งสิ้น[16]

 


อ้างอิง

[1] บิฮารุลอันวาร เล่ม 51 หน้า 72, กะมาลุดดีน เล่ม 1 หน้า 287

 

[2] 72, กะมาลุดดีน  หน้า 287

 

[3] บิฮารุลอันวาร เล่ม 74 หน้า 300

 

[4] กะมาลุดดีน หน้า 303

 

[5] อัลกาฟียฺ เล่ม 1 หน้า 522 บาบ มาญาอะ ฟีล อิซนาอะชะเราะ

 

[6]  กะมาลุดดีน หน้า 317

 

[7]  บิฮารุลอันวาร เล่ม 51 หน้า 133

 

 

 

[8] มุอฺญิมุล อะฮาดีซ อิมามมะฮฺดียฺ (อ.) เล่ม 3 หน้า 354

 

[9] กะมาลุดดีน เล่ม 1 หน้า 324

 

[10] กะมาลุดดีน เล่ม 1 หมวดที่ 3 ฮะดีซที่ 3 หน้า 584

 

[11] ฆัยบัต นุอ์มานีย์ หมวดที่ 10 ภาคที่ 4 ฮะดีซที่ 5 หน้า 176

 

[12] อ้างแล้วเล่มเดิม หมวดที่ 34 ฮะดีซที่ 6 หน้า 57

 

[13] เล่มเดิม หมวดที่ 35 ฮะดีซที่ 5 หน้า 60

 

[14] เล่มเดิม หมวดที่ 36 ฮะดีซที่ 1 หน้า 70

 

[15] เล่มเดิม หมวดที่ 37 ฮะดีซที่ 10 หน้า 79

 

[16] เล่มเดิม หมวดที่ 37 ฮะดีซที่ 7 หน้า 118

 

ขอขอบคุณเว็บไซต์อิสลามชีอะฮ์

 

latest article

  پیروی اعمال!
  مصادیق حقیقی در قرآن کریم
  مصادیق حقیقی در قرآن کریم
  مصادیق حقیقی در قرآن کریم
  مصادیق حقیقی در قرآن کریم
  مصادیق حقیقی در قرآن کریم
  چگونه باطن آیات و روایات را استخراج کنیم؟
  چگونه باطن آیات و روایات را استخراج کنیم؟
  چرا وقتی امام حسن(ع) و امام حسین(ع) کشتی می گرفتند ...
  چرا وقتی امام حسن(ع) و امام حسین(ع) کشتی می گرفتند ...

user comment

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

حکایت خدمت به پدر و مادر

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

در کانال تلگرام مطالب ناب استاد انصاریان عضو ...

مرگ و عالم آخرت

نرم افزار اندروید پایگاه اطلاع رسانی استاد ...

پر بازدید ترین مطالب ماه

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

آیه وفا (میلاد حضرت عباس علیه السلام)

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

رمز موفقيت ابن ‏سينا

تنها گناه نابخشودنی

اهمیت و ارزش و فضیلت های ماه شعبان

اهمیت ذکر صلوات در ماه شعبان

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

بهترین دعاها برای قنوتِ نماز

پر بازدید ترین مطالب روز

آیا حوریان و لذت های بهشتی فقط برای مردان است؟

روش امام زین العابدین(ع) در تربیت روحی

عشق امام سجاد (ع) به عبادت

با این کلید، ثروتمند شوید!!

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

چگونه بفهیم عاقبت به خیر می‌شویم یا نه؟

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟