ไทยแลนด์
Saturday 21st of July 2018

รากเหง้าของความรุนแรงในครอบครัว ตอนที่ 1

รากเหง้าของความรุนแรงในครอบครัว ตอนที่ 1

รากเหง้าของความรุนแรงในครอบครัว ตอนที่ 1

 

หนึ่งในจริยธรรมของครอบครัวคือ ความรุนแรง ซึ่งอาจเกิดจากบิดาหรือมารดาก็ได้ แต่สิ่งจำเป็นที่ต้องกล่าวถึงคือ ความรุนแรงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ฉะนั้น ในที่นี้จะขอกล่าวถึงที่มาของความรุนแรงสักสามสี่ประการด้วยกัน

 

 

1) ความอิจฉาริษยา

 

ความอิจฉา บางครั้งเป็นบ่อเกิดความรุนแรงทั้งทางร่างกายและความประพฤติ กอบีล ได้สังหารน้องชาย เนื่องจากความอิจฉา พี่น้องยูซุฟคิดฆ่ายูซุฟ เนื่องจากความอิจฉา เพราะยูซุฟเป็นลูกรักยิ่งสำหรับบิดา มากกว่าพวกเขา อัลลอฮฺ ทรงมอบศักยภาพให้แต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน บางคนพระองค์ให้ลูกสาวบางคนก็ได้รับลูกชาย บางคนสมบูรณ์แข็งแรง บางคนก็พิการ ป่วยไม่สบาย บางคนมีบ้านหลังใหญ่โต บางคนไมมีบ้านอยู่ ท่านอิมามญะวาด (อ.) กล่วว่า “ถ้าหากไม่มีความแตกต่างกัน ประชาชนจะพบกับความหายนะ อัลลอฮฺ ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า “ข้าได้สร้างมนุษย์มาแตกต่างกัน” บรรดาศาสดาก็แตกต่างกัน อัลกุรอานกล่าวว่า “ศาสดาบางท่านประเสริฐกว่าอีกบางท่าน” ศาสดาสุลัยมาน กับอัยยูบ ในแง่ของเศรษฐกิจเท่าเทียมกันหรือ สุลัยมานร่ำรวยมั่งคั่ง ส่วนศาสดาอัยยูบยากจน แม้แต่ในหมู่ศาสดาเองก็มีความแตกต่างกัน ภรรยของศาสดาบางคนเป็นหญิงบริสุทธิ์ และภรรยาของศาสดาบางคนเป็นผู้ปฏิเสธ ตั้งภาคี เช่น ภรรยาของศาสดา นูฮฺ เป็นต้น บุตรของศาสดาบางคนเป็นคนดี บางคนก็เป็นคนไม่ดี เช่น บุตรของศาสดานูฮฺ ภรรยาของบรรดาอิมาม (อ.) ก็เช่นเดียวกันไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น ทำไมต้องอิจฉาริษยากันด้วย

 

 

ท่านอิมามอะลี ริซา (อ.) รายงานจากเราะซูลว่า

 

دَبَّ الَيْكُمْ داءُ الاُمَمِ قَبْلَكُمْ البَغْضَاءُ ولحَسَدُ

 

ความเจ็บปวดของประชาชนก่อนหน้านี้ ที่ได้ย้อนกลับมาสู่พวกเจ้าคือ ความเป็นศัตรูและความอิจฉา

 

ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า {لالِحَسُوْدٍلَذَّة}  ไมมีความรื่นเริงในความอิจฉา[2]

ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า {لاراحةَ لِحسُوْدٍ} ไม่มีความสบายในความอิจฉา[3]

 

รายงานกล่าวว่า ความอิจฉาก่อนที่จะมีผลกระทบไปถึงคนอื่น มันได้เกิดผลกระทบกับตัวเอง มันจะทำลายบุคลิกภาพของคนอิจฉา สร้างความเจ็บปวดแก่กระเพาะอาหาร ให้เกิดอาการป่วยไข้ทางความคิด ต้องประสบกับการป่วยเป็นโรคจิต

 

ท่านหญิงฮาญัร ได้ถูกท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) พาไปอยู่ยังแผ่นดินแห้งแล้ง กันดาร เพราะอะไร? ก็เพราะความอิจฉาริษยาของ ซาเราะฮฺ อันนำไปสู่ความรุนแรง จนท่านศาสดาอิบรอฮีม ต้องพาท่านหญิงไปอยู่ในที่กันดารเช่นนั้น

 

ท่านอิมามญะวาด (อ.)  ทำไมถึงถูกทำชะฮีด เนื่องจากผู้รู้นักปราชญ์ในสมัยของท่าน รู้ว่าฟัตวาที่พวกเขาออกไปนั้น ไม่ถูกแต่ฟัตวาของท่านอิมามญะวาดนั้นถูกต้อง พวกเขาจึงอิจฉาริษยา จึงได้วางแผนการสังหารท่านอิมามในที่สุด

 

ท่านอิมามมูซา กาซิม (อ.) ถูกทำชะฮีดเพราะอะไร มุฮัมมัด บินอิสมาอีล หลานชายของท่านเกิดอิจฉาริษยาท่านอิมาม เขาจึงได้มาหาฮารูน อัรเราะชีด เพราะขอให้ฮารูนช่วยเหลือในการสังหารท่านอิมามมูซา (อ.) ความอิจฉา คือตัวการที่ทำลายข้อพิสูจน์ของอัลลอฮฺ ความอิจฉาได้ก่อให้เกิดสงคราม การทะเลาะวิวาทขึ้นมากมาย ดังนั้น หนึ่งในความรุนแรงของครอบครัวนั้นเกิดจาก ความอิจฉาริษยา

latest article

      ...
      ...
      ดุอาประจำวันที่ 26 ...
      วิธีการอ่าน “ซิยารัตอัรบะอีน”
      อามั้ลข้อควรปฏิบัติในวันอะรอฟะฮ์
      บทซิยาเราะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ ...
      อรรถาธิบายดุอาอ์ ประจำวันที่ 11 ...
      คุณค่าของการหลั่งน้ำตา
      อียิปต์ ธรรมาสน์ของอิมามมะฮ์ดี (อ.) ...
      อายุขัยที่แท้จริง

user comment