ไทยแลนด์
Tuesday 23rd of January 2018
code: 81154

ความเมตตาของพระองค์”

“ความเมตตาของพระองค์”
 
จงนั่งและคิดใคร่ครวญถึงคุณค่าของเนียะอมัตต่างๆที่เอกองค์อัลลอฮ์(ซ.บ)ได้มอบให้กับเรา ซึ่งพระองค์ได้ตรัสเองว่า :
 
“พวกเจ้าไม่สามารถที่จะนับ คำนวณถึงเนียะอ์มัตทั้งหลายของข้าได้หรอก”
 
หนึ่งในเนียะอ์มัตอันยิ่งใหญ่ของเอกองค์อัลลอฮ์(ซ.บ) คือ ไม่ว่าเราจะทำบาปมากแค่ไหน พระองค์ก็จะปกปิดมันไว้
 
สมมุติว่า ถ้าหากว่าบนหน้าผากของเรานั้นมีตัววัดค่าอยู่อันหนึ่ง ทุกๆครั้งที่เราทำบาปก็จะมีเลขขึ้นมาหนึ่งตัว ถ้าหากเป็นเช่นนี้เราจะไม่มีเกียรติใดๆหลงเหลืออยู่เลย ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างแน่นอน
 
หรือไม่ก็แทนที่จากตัวเลขให้เป็นกลิ่นที่ส่งผลถึงภายนอก ถ้าหากเป็นเช่นนี้แล้วก็จะไม่มีใครไปมาหาสู่กับใครเลย
 
ถ้าหากเรารู้ถึงบาปของกันและกัน เราจะไม่มีใครสักคนเลยที่จะไปทำการฝังศพของอีกคนหนึ่ง
 
ลองคิดดูซิว่า พระองค์นั้นมีความเมตตาสักขนาดไหน ที่พระองค์นั้นทรงปกปิดบาปต่างๆที่เราได้กระทำ…
user comment
 

latest article

  แว่นส่องธรรม การมองด้วยตาทั้งสี่
  คุณค่าและความสำคัญของเยาวชนผู้ศรัทธา
  ...
  40 ฮะดีษจากท่านอิมามฮะซัน อัสกะรีย์ ...
  ทัศนะของชีอะฮฺเกี่ยวกับศอฮาบะฮฺ
  จอมราชันย์แห่งโคราซาน ...
  อิมามฮุเซน (อ.) แบบอย่างการดำเนินชีวิต ( 8)
  รากเหง้าของความรุนแรงในครอบครัว ...
  ความเมตตาของพระองค์”
  สุนทรพจน์ของท่านอิมามฮูเซน (อ.) ภาค 3 ...