ไทยแลนด์
Saturday 18th of August 2018

อิมามมูซา อัลกาซิม

อิมามมูซา อัลกาซิม

สังเขปชีวประวัติของท่านอิมาม มูซา อัลกาซิม
วาระการถือกำเนิด
ท่านถือกำเนิดวันอาทิตย์ที่เจ็ด เดือนศอฟัร ปีที่ 128 ฮ.ศ. ณ ตำบลอับวาอ์ ซึ่งอยู่ระหว่างนครมักกะฮ์และมะดีนะฮ์

นาม, สร้อยนาม
มูซา, อบุลฮะซัน

ฉายานาม
อัลกาซิม, บาบุ้ลฮะวาอิญ, ศอบิร, ศอลิห์, วะฟีย์ ฯลฯ

ลายสลักบนหัวแหวน
"حَسْبِیَ اللّهُ"، "المُلْكُ لِلّهِ وَحَدَهُ".ฮัสบียัลลอฮ์, อัลมุลกุ ลิลลา วะฮ์ดะฮู อันแปลว่า อัลลอฮ์เพียงพอสำหรับฉัน, การปกครองอยู่ ณ พระองค์เพียงผู้เดียว (เนื่องจากท่านมีแหวนสองวง)

บิดา
ท่านอิมามญะฟัร อัศศอดิก

มารดา
ฮะมีดะฮ์ มุศ็อฟฟาต์ บุตรี ศออิด บัรบะรี จากแคว้นอันดาลูเซีย (สเปนในยุคการปกครองของมุสลิม)

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งอิมาม
ตั้งแต่ 25 เชาวาล ปี 148 ฮ.ศ. ขณะนั้นท่านมีอายุ 20 ปี กระทั่งปีที่ 183 ฮ.ศ.ซึ่งเป็นปีที่ท่านจากโลกนี้ไป

อายุขัยของท่าน
55 ปี (บางรายงานกล่าวว่า 58 ปี )

เหตุที่ถูกจองจำในคุกมืดของฮารูน อัรรอชีด
ในปีที่คอลีฟะฮ์ ฮารูน อัรรอชีด เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และได้ไปเยี่ยมสุสานท่านนบี ณ นครมะดีนะฮ์ ณ ที่นั่น ฮารูนเห็นว่ากลุ่มบนี ฮาชิม (ลูกหลานนบี) ก็กำลังทำการซิยาเราะฮ์ท่านนบีอยู่ด้วยเช่นกัน
เมื่อฮารูน อัรรอชีด เดินมาถึงสุสานท่านนบี เขาได้กล่าวด้วยเสียงดังฟังชัดว่า "ความสันติจงมีแด่ท่าน โอ้ผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของฉัน" ณ เวลานี้เองที่ท่านอิมามมูซา อัลกาซิมก้าวมาใกล้สุสานนบีพร้อมกับกล่าวว่า "ขอความสันติจงมีแด่ท่าน โอ้พ่อจ๋า"

เหตุการณ์นี้สร้างความขุ่นเคืองและความริษยาในใจของฮารูน อัรรอชีดเป็นอย่างยิ่ง และพยายามหาทางข่มศักดิ์ศรีและกดขี่ท่านอิมามหลังจากนั้นเป็นต้นมา นอกจากนี้ยังมีข้าราชบริพารของฮารูน อัรรอชีด ที่มีใจริษยาและพยายามหาทางเพ็ดทูลคอลีฟะฮ์ให้สำเร็จโทษท่านอิมามมูซา อัลกาซิมอยู่เสมอ กระทั่งฮารูน อัรรอชีดกลับมายังนครแบกแดด และสั่งให้จับกุมท่านอิมามมูซา อัลกาซิมไปกุมขังไว้ ณ คุกแห่งเมืองบัศเราะฮ์ และภายหลังได้ถูกส่งไปกุมขังในนครแบกแดด ซึ่งเป็นคุกมืดอันน่าสพรึงกลัว ณ ที่นั่น ท่านอิมามมูซา อัลกาซิมถูกทรมานกายและใจด้วยวิธีต่างๆ กระทั่งซินดีย์ บิน ชาฮิก ผู้คุมที่เหี้ยมโหดได้รับคำสั่งจากฮารูน อัรรอชีดให้วางยาพิษท่านอิมามมูซา อัลกาซิม ท่านเสียชีวิตในวันที่ 25 เราะญับ 183 ฮ.ศ. ในคุกมืดแห่งแบกแดด และเรือนร่างอันบริสุทธิของท่านได้รับการฝังไว้ ณ สุสานของบนีฮาชิม ในย่านที่ภายหลังได้รับการขนานนามว่ากาซิมัยน์จากเว็บไซต์ Tebyan.net

latest article

      ที่พำนักนิรันดร์ สวรรค์และนรก
      ฐานะและชื่อเสียง
      ลี้ภัยสู่พระองค์
      ชีวประวัติอิมาม มุฮัมมัด อัตตะกี ...
      สถานภาพทางความรู้ ...
      เสี้ยวแห่งชีวิตของอิมามมุฮัมมัด ...
      ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ...
      ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ...
      ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ...
      ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ...

user comment