ไทยแลนด์
Sunday 22nd of July 2018

สถานภาพความรู้ทางท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์

สถานภาพความรู้ทางท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์

สถานภาพความรู้ทางท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์

 

กล่าวได้ว่า ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ มะอ์ศูมะฮ์ ได้รับการสั่งสอนจากครอบครัวของท่าน ซึ่งเป็นครอบครัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกับความรู้และความประเสริฐยิ่ง ซึ่งท่านหญิงได้รับการเรียนรู้มาจากบิดาของท่าน และพี่ชายของท่านคือ ท่านอิมาม มูซา อัลกาซิม และท่านอิมามอะลี อัรริฎอ


ฉะนั้น ความประเสริฐของท่านหญิงทางด้านความรู้ ในระดับขั้นที่สูงที่สุด อีกทั้งท่านหญิงยังมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อปัญหาและการตอบข้อสงสัยต่างๆ ทั้งยังมีความสามารถในการโต้ตอบได้ทุกเรื่อง ทุกปัญหา ดั่งรายงานหนึ่งที่กล่าวว่า

 

มีอยู่วันหนึ่ง ได้มีบรรดาชีอะฮ์ผู้ศรัทธาได้เดินทางมายังเมืองมะดีนะฮ์ เพื่อต้องการหาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับพวกเขา พวกเขาก็ได้ไปยังบ้านของท่านอิมาม มูซา อัลกาซิม (อ) เมื่อพวกเขาได้มาถึงยังบ้านของท่านอิมาม ปรากฏว่า ขณะนั้นท่านอิมามอยู่ในช่วงการเดินทาง จากดินแดนที่ห่างไกล และพวกเขาก็ไม่พบกับท่านอิมาม แต่ได้พบกับบุตรีของท่านอิมาม ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียงเจ็ดขวบ นางได้ถามขึ้นว่า พวกท่านมีปัญหาหรือคำถามใดก็จงเขียนคำถามมาเถิด เพื่อว่าฉันจะตอบและแก้ปัญหาของพวกท่านได้บ้าง
พวกเขาต่างก็ได้เขียนปัญหาของพวกเขา และท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์ก็ได้เขียนคำตอบในทุกคำถาม และเมื่อพวกเขาได้รับคำตอบ พวกเขาก็ไม่เชื่อในคำตอบของเด็กสาวสักเท่าไหร่ และในระหว่างทางพวกเขาได้พบกับท่านอิมาม มูซา อัลกาซิม (อ) ก็ได้เล่าถึงปัญหาของพวกเขาให้ท่านอิมามรับฟังพร้อมทั้งได้นำคำตอบที่ท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์ตอบให้กับท่านอิมาม เมื่อท่านอิมามได้เปิดออกดูก็กล่าวว่า “ขอความสันติจงมีแด่บิดาของนาง”


และนี่คือบางส่วนของสถานภาพทางความรู้ของท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์


แปลและเรียบเรียงโดย เชคญะมาลุดดีน

latest article

      ...
      ...
      ดุอาประจำวันที่ 26 ...
      วิธีการอ่าน “ซิยารัตอัรบะอีน”
      อามั้ลข้อควรปฏิบัติในวันอะรอฟะฮ์
      บทซิยาเราะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ ...
      อรรถาธิบายดุอาอ์ ประจำวันที่ 11 ...
      คุณค่าของการหลั่งน้ำตา
      อียิปต์ ธรรมาสน์ของอิมามมะฮ์ดี (อ.) ...
      อายุขัยที่แท้จริง

user comment