فارسی

ذکرهای سجده شکر

مطلب قبلی حکایت نافعه برای گشایش کار
دعای وقت طلوع و غروب آفتاب مطلب بعدی

و بدان که سجده شکر بعد از نمازها مستحب مؤکد است و دعاها و اذکار بسیارى در آن حال وارد شده است، از حضرت رضا (علیه السّلام) روایت شده که اگر خواهى در سجده شکر صد مرتبه
«شُكراً شُكراً»
بگو و اگر خواهى صد مرتبه
«عَفْوَاً عَفْوَاً»
و نیز از آن حضرت نقل شده: کمترین ذکرى که در این سجده گویند آن است که سه مرتبه بگویند:
«شُكْرَاً لِلّه»

مطلب قبلی حکایت نافعه برای گشایش کار
دعای وقت طلوع و غروب آفتاب مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز