فارسی

نماز حضرت امام حسین(ع)

مطلب قبلی نماز حضرت امام حسن مجتبی (ع)
نماز حضرت امام زین‌العابدین(ع) مطلب بعدی

[بنا بر نقل سید ابن طاووس در کتاب «جمال الاسبوع» ] نماز حضرت حسین (علیه السّلام) چهار رکعت است که در هر رکعت سوره
«فاتحه»
پنجاه بار و
«قل هو اللّه احد»
پنجاه بار، و در رکوع، هر یک از سوره‌هاى
«فاتحه»
و
«قل هو اللّه احد»
ده بار، و پس از سر برداشتن از رکوع نیز هر یک، ده بار و نیز در سجده اوّل و پس از سر برداشتن از سجده، و هم در سجده دوّم هر کدام ده بار خوانده شود، و چون از نماز فارغ شد این دعا را بخواند:
اللّهمّ انتَ الّذى استَجَبتَ لآدمَ و حواء...
[بار خدایا! تویى که دعاى آدم و حوا را اجابت نمودى ... ] که دعاى بلندى است

مطلب قبلی نماز حضرت امام حسن مجتبی (ع)
نماز حضرت امام زین‌العابدین(ع) مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز