فارسی

آداب حمل جنازه

مطلب قبلی شهادت چهل نفر در حق میت
آداب دفن میت مطلب بعدی

فقیر گوید: شیخ طوسى در مصباح المتهجّد فرموده: تربیع جنازه مستحبّ است، یعنى به دوش بگیرد، جانب کتف راست میّت را، پس از آن بیاید به جانب پا، به دوش بگذارد پاى راست او را، پس از آن پاى چپ او را، و بعد از آن کتف چپش را، خلاصه اینکه چهار گوشه جنازه را به این ترتیب بر دوش بگیرد، که از آن تعبیر به «دوررحى» کنند، یعنى گشتن مانند سنگ آسیا.

مطلب قبلی شهادت چهل نفر در حق میت
آداب دفن میت مطلب بعدی