فارسی

آداب حمل جنازه

مطلب قبلی شهادت چهل نفر در حق میت
آداب دفن میت مطلب بعدی
فقیر گوید: شیخ طوسی در «مصباح المتهجّد» فرموده: تربیع جنازه مستحبّ است، یعنی به دوش بگیرد جانب کتف راست میت را پس‌ازآن بیاید به‌جانب پا، به دوش بگذارد پای راست او را، پس از آن پای چپ او را و بعدازآن کتف چپش را، حاصل اینکه چهارگوشه جنازه را به این ترتیب بر دوش بگیرد که از آن تعبیر به «دور رحی» کنند، یعنی گشتن مانند سنگ آسیا.


مطلب قبلی شهادت چهل نفر در حق میت
آداب دفن میت مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز