فارسی
چهارشنبه 29 اسفند 1397 - الاربعاء 13 رجب 1440

دعا و دوا برای تقویت حافظه

مطلب قبلی دعای رفع فراموشی
ایضا برای تقویت حافظه مطلب بعدی

مؤلف گويد: كسيكه ميخواهد حافظه اش زياد شود، مسواك كند، و روزه بگيرد، و قرآن بخواند، به ويژه آية الكرسى را، و ادامه دهد خوردن مويز را در ناشتا، به ويژه اگر سرخ و بيست ويك دانه باشد، اين كارها براى فهم و ذهن و حافظه سودمند است، و نيز خوردن حلوا و گوشت نزديك گردن گوسفند، و عسل و عدس نيز باعث تقويت حافظه هستند، نقل شده: از دواهايى كه به تجربه رسيده آن است: كه كندر و سعد و شكر طبرزد را مساوى با هم گرفته و نرم بكوبند و مخلوط كنند، و روزى پنج درهم بخورند، البته سه روز پيدرپى بخورند، و پنج روز ترك كنند و به اين صورت ادامه دهند، و هر روز پس از نماز صبح، پيش از آن كه سخن بگويند بخوانند: يا حىّ يا قيّوم فلا يفوت شيئا علمه، و لا يؤده.
و نيز به دنبال نمازها بخواند دعاى: سبحان من لا يعتدى على اهل مملكته

مطلب قبلی دعای رفع فراموشی
ایضا برای تقویت حافظه مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز