فارسی
دوشنبه 29 بهمن 1397 - الاثنين 13 جمادى الثاني 1440

دعای مجیر

انتخاب مداح

دانلود
اين دعا در بين دعاها از جايگاه بلندى برخوردار است و از حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله روايت شده، و دعايى است كه جبرئيل براى آن حضرت هنگامى كه در مقام ابراهيم مشغول نماز بودند آورد و كَفْعَمى در «بَلَدُ الأَمين» و «مصباح» اين دعا را ذكر نموده و در حاشيه آن به فضيلت آن اشاره كرده، از جمله اينكه هر كه اين دعا را در «ايام البيض» [روزهاى سيزدهم و چهارهم و پانزدهم] ماه رمضان بخواند گناهش آمرزيده مي شود، هرچند به عدد دانه هاى باران و برگهاى درختان و ريگ هاى بيابان باشد.
و خواندن آن براى شفاي بيمار و اداى دين و بي نيازى و توانگرى و رفع غم و اندوه سودمند است.
و دعا اين است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
به نام خدا كه رحمتش بسيار و مهرباني اش هميشگى است
سُبْحَانَكَ يَا اللَّهُ، تَعَالَيْتَ يَا رَحْمَانُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا رَحِيمُ، تَعَالَيْتَ يَا كَرِيمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مَلِكُ، تَعَالَيْتَ يَا مَالِكُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا قُدُّوسُ، تَعَالَيْتَ يَا سَلامُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مُؤْمِنُ، تَعَالَيْتَ يَا مُهَيْمِنُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا عَزِيزُ، تَعَالَيْتَ يَا جَبَّارُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مُتَكَبِّرُ، تَعَالَيْتَ يَا مُتَجَبِّرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ،
منزّهي تو اي خدا، بلندمرتبه هستي اي بخشنده، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي مهربان، بلندمرتبه هستي اي كريم، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي فرمانروا، بلندمرتبه هستي اي مالك، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي بري از هر عيب، بلندمرتبه هستي اي سلام، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي ايمن بخش، بلندمرتبه هستي اي چيره بر هستي، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي عزّتمند، بلندمرتبه هستي اي جبّار، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي بزرگ منش، بلندمرتبه هستي اي بزرگ منش، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده،
سُبْحَانَكَ يَا خَالِقُ، تَعَالَيْتَ يَا بَارِئُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مُصَوِّرُ، تَعَالَيْتَ يَا مُقَدِّرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا هَادِي، تَعَالَيْتَ يَا بَاقِي، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا وَهَّابُ، تَعَالَيْتَ يَا تَوَّابُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا فَتَّاحُ، تَعَالَيْتَ يَا مُرْتَاحُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا سَيِّدِي، تَعَالَيْتَ يَا مَوْلايَ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا قَرِيبُ، تَعَالَيْتَ يَا رَقِيبُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مُبْدِئُ، تَعَالَيْتَ يَا مُعِيدُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا حَمِيدُ، تَعَالَيْتَ يَا مَجِيدُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ،
منزّهي تو اي آفريننده، بلندمرتبه هستي اي آفرينشگر، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي صورت آفرين، بلندمرتبه هستي اي تقدير كننده، ما را از آتش پناه ده اي پناده دهنده، منزّهي تو اي راهنما، بلندمرتبه هستي اي ماندگار، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي بخشايشگر، بلندمرتبه هستي اي بسيار توبه پذير، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي گشايشگر، بلندمرتبه هستي اي خستگي ناپذير، ما را از آتش پناه ده اي پناده دهنده، منزّهي تو اي سرورم، بلندمرتبه هستي اي مولايم، ما از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي نزديك، بلندمرتبه هستي اي نگاهبان، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي پديد آورنده، بلندمرتبه هستي اي بازگرداننده، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي ستوده، بلندمرتبه هستي اي داراي عظمت، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده،
سُبْحَانَكَ يَا قَدِيمُ، تَعَالَيْتَ يَا عَظِيمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا غَفُورُ، تَعَالَيْتَ يَا شَكُورُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا شَاهِدُ، تَعَالَيْتَ يَا شَهِيدُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا حَنَّانُ، تَعَالَيْتَ يَا مَنَّانُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا بَاعِثُ، تَعَالَيْتَ يَا وَارِثُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مُحْيِي، تَعَالَيْتَ يَا مُمِيتُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا شَفِيقُ، تَعَالَيْتَ يَا رَفِيقُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا أَنِيسُ، تَعَالَيْتَ يَا مُونِسُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا جَلِيلُ، تَعَالَيْتَ يَا جَمِيلُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ،
منزّهي تو اي ديرينه، بلند مرتبه هستي اي بزرگ، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي آمرزگار، بلندمرتبه هستي اي ستايش پذير، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي گواه، بلندمرتبه هستي اي حاضر، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي مهربان، بلندمرتبه هستي اي منتّگذار، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي برانگيزنده، بلندمرتبه هستي اي ميراث بر، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي زندگي بخش، بلندمرتبه هستي اي ميراننده، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي مهربان، بلندمرتبه هستي اي همراه، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي همدم، بلندمرتبه هستي اي مونس، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي بزرگ منزلت، بلندمرتبه هستي اي زيبا، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده،
سُبْحَانَكَ يَا خَبِيرُ، تَعَالَيْتَ يَا بَصِيرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا حَفِيُّ، تَعَالَيْتَ يَا مَلِيُّ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مَعْبُودُ، تَعَالَيْتَ يَا مَوْجُودُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا غَفَّارُ، تَعَالَيْتَ يَا قَهَّارُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مَذْكُورُ، تَعَالَيْتَ يَا مَشْكُورُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا جَوَادُ، تَعَالَيْتَ يَا مَعَاذُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا جَمَالُ، تَعَالَيْتَ يَا جَلالُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا سَابِقُ، تَعَالَيْتَ يَا رَازِقُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا صَادِقُ، تَعَالَيْتَ يَا فَالِقُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ،
منزّهي تو اي آگاه، بلندمرتبه هستي اي بينا، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي عطابخش، بلندمرتبه هستي اي امان ده، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي معبود، بلندمرتبه هستي اي موجود، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي بسيار آمرزنده، بلندمرتبه هستي اي ستوده، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي ياد شده، بلندمرتبه هستي اي سپاس شده، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي بخشنده، بلندمرتبه هستي اي پناهگاه، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي زيبا، بلندمرتبه هستي اي باشكوه، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي پيش از همه، بلندمرتبه هستي اي روزي دهنده، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي راستگو، بلندمرتبه هستي اي شكافنده، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده،
سُبْحَانَكَ يَا سَمِيعُ، تَعَالَيْتَ يَا سَرِيعُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا رَفِيعُ، تَعَالَيْتَ يَا بَدِيعُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا فَعَّالُ، تَعَالَيْتَ يَا مُتَعَالُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا قَاضِي، تَعَالَيْتَ يَا رَاضِي، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا قَاهِرُ، تَعَالَيْتَ يَا طَاهِرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا عَالِمُ، تَعَالَيْتَ يَا حَاكِمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ ،
منزّهي تو اي شنوا، بلندمرتبه هستي اي سريع، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي بلندپايه، بلندمرتبه هستي اي نوآفرين، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي همواره در كار، بلندمرتبه هستي اي والاتر، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي قضاوت كننده، بلندمرتبه هستي اي خشنود، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي چيره، بلندمرتبه هستي اي پاك، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي دانا، بلندمرتبه هستي اي حكمران، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده،
سُبْحَانَكَ يَا دَائِمُ، تَعَالَيْتَ يَا قَائِمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا عَاصِمُ، تَعَالَيْتَ يَا قَاسِمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا غَنِيُّ، تَعَالَيْتَ يَا مُغْنِي، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا وَفِيُّ، تَعَالَيْتَ يَا قَوِيُّ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا كَافِي، تَعَالَيْتَ يَا شَافِي، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ ، سُبْحَانَكَ يَا مُقَدِّمُ، تَعَالَيْتَ يَا مُؤَخِّرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا أَوَّلُ، تَعَالَيْتَ يَا آخِرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ،
منزّهي تو اي پاينده، بلندمرتبه هستي اي پايدار، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي نگهدارنده، بلندمرتبه هستي اي پخش كننده، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي بي نياز، بلندمرتبه هستي اي بي نياز كننده، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي باوفا، بلندمرتبه هستي اي توانا، ما را از آتش، پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي كفايت كننده، بلندمرتبه هستي اي شفابخش، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي پيش انداز، بلندمرتبه هستي اي پس انداز، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي آغاز، بلندمرتبه هستي اي انجام، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده،
سُبْحَانَكَ يَا ظَاهِرُ، تَعَالَيْتَ يَا بَاطِنُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا رَجَاءُ، تَعَالَيْتَ يَا مُرْتَجَى، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا ذَا الْمَنِّ، تَعَالَيْتَ يَا ذَا الطَّوْلِ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا حَيُّ، تَعَالَيْتَ يَا قَيُّومُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا وَاحِدُ، تَعَالَيْتَ يَا أَحَدُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا سَيِّدُ، تَعَالَيْتَ يَا صَمَدُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا قَدِيرُ، تَعَالَيْتَ يَا كَبِيرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا وَالِي، تَعَالَيْتَ يَا مُتَعَالِي [عَالِي ] ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ،
منزّهي تو اي آشكار، بلندمرتبه هستي اي نهان، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي اميد، بلندمرتبه هستي اي اميدبخش، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي عطابخش، بلندمرتبه هستي اي هماره بخشايشگر، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي زنده، بلندمرتبه هستي اي به خود پاينده، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي يگانه، بلندمرتبه هستي اي يكتا، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي سرور، بلندمرتبه هستي اي بي نياز، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي توانا، بلندمرتبه هستي اي بزرگ، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي ولايت مدار، بلندمرتبه هستي اي بلند پايه، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده،
سُبْحَانَكَ يَا عَلِيُّ، تَعَالَيْتَ يَا أَعْلَى، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا وَلِيُّ، تَعَالَيْتَ يَا مَوْلَى، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا ذَارِئُ، تَعَالَيْتَ يَا بَارِئُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا خَافِضُ، تَعَالَيْتَ يَا رَافِعُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مُقْسِطُ، تَعَالَيْتَ يَا جَامِعُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مُعِزُّ، تَعَالَيْتَ يَا مُذِلُّ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا حَافِظُ، تَعَالَيْتَ يَا حَفِيظُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا قَادِرُ، تَعَالَيْتَ يَا مُقْتَدِرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا عَلِيمُ، تَعَالَيْتَ يَا حَلِيمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ،
منزّهي تو اي والا، بلندمرتبه هستي اي والاتر، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي سرپرست، بلندمرتبه هستي اي مولا، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي پديدآور، بلندمرتبه هستي اي آفرينشگر، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي فرودآور، بلندمرتبه هستي اي فرازبر، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي دادگر، بلندمرتبه هستي اي گردآور، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي عزّت بخش، بلندمرتبه هستي اي خوارساز، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي نگاهبان، بلندمرتبه هستي اي نگاهبان، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي توانا، بلندمرتبه هستي اي توانمند، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي دانا، بلندمرتبه هستي اي بردبار، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده،
سُبْحَانَكَ يَا حَكَمُ، تَعَالَيْتَ يَا حَكِيمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مُعْطِي، تَعَالَيْتَ يَا مَانِعُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا ضَارُّ، تَعَالَيْتَ يَا نَافِعُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مُجِيبُ، تَعَالَيْتَ يَا حَسِيبُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا عَادِلُ، تَعَالَيْتَ يَا فَاصِلُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا لَطِيفُ، تَعَالَيْتَ يَا شَرِيفُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا رَبُّ، تَعَالَيْتَ يَا حَقُّ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مَاجِدُ، تَعَالَيْتَ يَا وَاحِدُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا عَفُوُّ، تَعَالَيْتَ يَا مُنْتَقِمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ،
منزّهي تو اي داور، بلندمرتبه هستي اي فرزانه، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي عطابخش، بلندمرتبه هستي اي بازدار، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي زيان رسان، بلندمرتبه هستي اي سودبخش، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي اجابت كننده، بلندمرتبه هستي اي حسابرس، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي دادگر، بلندمرتبه هستي اي جدايي انداز، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي مهربان، بلندمرتبه هستي اي شريف، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي پروردگار، بلندمرتبه هستي اي حقيقت پايدار، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي پرشكوه، بلندمرتبه هستي اي يگانه، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي درگذرنده، بلندمرتبه هستي اي انتقام گيرنده، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده،
سُبْحَانَكَ يَا وَاسِعُ، تَعَالَيْتَ يَا مُوَسِّعُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا رَءُوفُ، تَعَالَيْتَ يَا عَطُوفُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا فَرْدُ، تَعَالَيْتَ يَا وِتْرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مُقِيتُ، تَعَالَيْتَ يَا مُحِيطُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا وَكِيلُ، تَعَالَيْتَ يَا عَدْلُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مُبِينُ، تَعَالَيْتَ يَا مَتِينُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا بَرُّ، تَعَالَيْتَ يَا وَدُودُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا رَشِيدُ، تَعَالَيْتَ يَا مُرْشِدُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا نُورُ، تَعَالَيْتَ يَا مُنَوِّرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ،
منزّهي تو اي بسيار عطابخش، بلندمرتبه هستي اي عطاگستر، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي پرمهر، بلندمرتبه هستي اي نوازشگر، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي يگانه، بلندمرتبه هستي اي بي همتا، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي روزي بخش، بلندمرتبه هستي اي فراگير، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي وكيل، بلندمرتبه هستي اي عدالت محض، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي آشكار، بلندمرتبه هستي اي استوار، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي نيكو، بلندمرتبه هستي اي مهروز، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزهي تو اي راهنما، بلندمرتبه هستي اي راهبر، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي روشنايي، بلندمرتبه هستي اي روشني بخش، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده،
سُبْحَانَكَ يَا نَصِيرُ، تَعَالَيْتَ يَا نَاصِرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا صَبُورُ، تَعَالَيْتَ يَا صَابِرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مُحْصِي، تَعَالَيْتَ يَا مُنْشِئُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا سُبْحَانُ، تَعَالَيْتَ يَا دَيَّانُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا مُغِيثُ، تَعَالَيْتَ يَا غِيَاثُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا فَاطِرُ، تَعَالَيْتَ يَا حَاضِرُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحَانَكَ يَا ذَا الْعِزِّ وَ الْجَمَالِ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَبَرُوتِ وَ الْجَلالِ، سُبْحَانَكَ لا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِينَ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ، وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
منزّهي تو اي ياري رسان، بلندمرتبه هستي اي ياور، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي بردبار، بلندمرتبه هستي اي شكيبا، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي شمارشگر، بلندمرتبه هستي اي آفرينشگر، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي پاك و منزّه، بلندمرتبه هستي اي جزادهنده، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي فريادرس، بلندمرتبه هستي اي پناه، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي آفريننده، بلندمرتبه هستي اي حاضر، ما را از آتش پناه ده اي پناه دهنده، منزّهي تو اي صاحب شكوه و زيبايي، بلندمرتبه هستي اي داراي جبروت و جلال، منزّهي تو، معبودي جز تو نيست، منزّهي تو، همانا من از ستمكاران بودم، پس دعايش را اجابت كرديم و او را از اندوه رهانيديم و اينچنين اهل ايمان را رهايي بخشيم، و درود خدا بر آقاي ما محمّد و خاندان او همه، و سپاس خدا را پروردگار جهانيان، و خدا ما را بس است و چه نيكو وكيلي است، و جنبش و نيرويي نيست، جز به عنايت خداي والاي بزرگ.
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز