فارسی

نماز رفع عسر و سختی

مطلب قبلی نماز برای مهمات
نماز زیاد شدن روزی مطلب بعدی

از حضرت صادق علیه السّلام روایت شده: چون کارى بر تو دشوار شود، هنگام زوال دو رکعت نماز بگذار، در رکعت اول پس از سوره حمد
قل هو اللّه احد
و
انّا فتحنا لك فتحا مبينا
، و
ينصرك اللّه نصرا عزيزا
و در رکعت دوم پس از سوره حمد
قل هو اللّه احد
و الم نشرح.
بخوان، و این نماز به تجربه رسیده است.

مطلب قبلی نماز برای مهمات
نماز زیاد شدن روزی مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز