فارسی

نماز برای مهمات

مطلب قبلی نماز حاجت
نماز رفع عسر و سختی مطلب بعدی

چهار رکعت بجا میآورى، و قنوت و ارکان آن را به نیکى انجام میدهى، در رکعت اول پس از سوره حمد، هفت مرتبه
حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ
و خداوند ما را بس است و چه خوب کارگشایى است
و در رکعت دوم پس از سورّ حمد، هفت مرتبه آیه:
ماشآءَاللَّهُ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَ وَلَداً
آنچه خدا خواست شود هیچ نیرویى جز به خداوند نیست اگر ببینى که من در مال و فرزند از تو کمتر
و در رکعت سوم پس از سوره حمد، هفت مرتبه: لا اله الاّ انت سبحانک انّى کنت من الظّالمین.
و در رکعت چهارم بعد از سوره حمد هفت مرتبه افوّض امرى الى اللّه انّ اللّه بصیر بالعباد.
سپس حاجت خود را بخواه.

مطلب قبلی نماز حاجت
نماز رفع عسر و سختی مطلب بعدی