فارسی

نماز حدیث نفس [وسوسه هاى نفسانى در مورد عقايد دينى]

مطلب قبلی نماز گرسنه
اذکار حدیث نفس و دفع وسوسه مطلب بعدی

از امام صادق علیه السّلام روایت شده: هیچ مؤمنى نیست که بر او چهل روز بگذرد، مگر این که حدیث نفس عارض او گردد.
هرگاه دچار این عارضه شد، دو رکعت نماز بخواند، و از آن به خدا پناه برد،

مطلب قبلی نماز گرسنه
اذکار حدیث نفس و دفع وسوسه مطلب بعدی