فارسی

نماز برای والدین و اولاد و اموات

مطلب قبلی خیرات برای اموات
نماز گرسنه مطلب بعدی

دو رکعت است: در رکعت اول سوره حمد و ده مرتبه:
رَبِّ اغْفِرْلى وَ لِوالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ
پروردگارا مرا و پدر و مادرم و همه اهل ایمان را روزى که حساب برپا میشود بیامرز
و در رکعت دوم سوره حمد و ده مرتبه
رَبِّ اغْفِرْلى وَ لِوالِدَىَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ
پروردگارا مرا و پدر و مادرم و هرکه وارد خانه ام شد و مردان مؤمن و زنان مؤمن را بیامرز
خوانده و پس از سلام ده مرتبه بگوید:
رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانى صَغيراً
پروردگارا به پدر و مادرم رحم کن، چنان که مرا در کودکى پروریدند

مطلب قبلی خیرات برای اموات
نماز گرسنه مطلب بعدی