فارسی

اعمال شب نیمه ماه رمضان

مطلب قبلی اعمال شب چهاردهم ماه رمضان
اعمال شب هفدهم مطلب بعدی

شب پانزدهم: از شبهاى پربرکت است، و در آن چند عمل مستحبّ است: اوّل: غسل کردن.
دوّم: زیارت امام حسین علیه السّلام.
سوم: شش رکعت نماز که در هر رکعت پس از سوره «حمد» سوره هاى «یس» و
«تبارك الّذى بيده الملك
و
«قل هو اللّه احد»
خوانده شود.
چهارم: صد رکعت نماز بخواند، در هر رکعت پس از سوره «حمد» ده مرتبه سوره «توحید» خوانده شود.
شیخ مفید در کتاب» مقنعه «از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روایت کرده که هرکه این عمل را بجا آورد حق تعالى ده فرشته به سوى او میفرستد، تا دشمنانش را از پرى و آدمى از او دور کنند، و هنگام مرگ او سى فرشته میفرستد، که او را از عذاب دوزخ ایمن کنند.
پنجم: روایت شده که از امام صادق علیه السّلام پرسیدند: چه میفرمایى در حق کسیکه در شب نیمه ماه رمضان کنار قبر امام حسین علیه السّلام حاضر شود؟ حضرت فرمود: خوشا به حال کسیکه در شب نیمه ماه رمضان پس از نماز عشا ده رکعت نماز کنار قبر آن حضرت بجار آورد، البته این نماز غیر از نافله شب میباشد، و بخواند در هر رکعت پس از سوره «حمد» ده مرتبه «توحید» را، و به خداى تعالی از آتش دوزخ پناه ببرد، خدا او را نجات یافته از آتش ثبت میکند، و از دنیا نرود تا فرشتگانى را در خواب ببیند، که او را به بهشت بشارت میدهند، و نیز فرشتگانى که او را از آتش ایمن میکنند.
روز نیمه ماه رمضان: در چنین روزى در سال دوم هجرى ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبى علیه السّلام واقع شد، و شیخ مفید فرموده: ولادت امام محمّد تقى علیه السّلام در چنین روزى در سال صد و نود و پنج هجرى بوده، اما مشهور از علما برآنند که آن در غیر این روز بوده است، به هر صورت این روز روز بسیار شریفى است، و دادن صدقات و بخششها در این روز فضیلت بسیار دارد.

مطلب قبلی اعمال شب چهاردهم ماه رمضان
اعمال شب هفدهم مطلب بعدی