فارسی

اعمال شب اول ماه شعبان

نحوه نمایش
متن عربی
ترجمه

مطلب قبلی مناجات ائمه (ع) در ماه شعبان (مناجات شعبانیه)
اعمال روز اول ماه شعبان و روایتی شگفت انگیز در فضائل این روز مطلب بعدی
در کتاب «اقبال» نمازهای بسیاری [برای این روز] ذکر شده، از جمله «دوازده رکعت» که در هر رکعت سوره
«حمد»
«یک مرتبه» و سوره
«توحید»
«یازده مرتبه» خوانده می‌شود.

مطلب قبلی مناجات ائمه (ع) در ماه شعبان (مناجات شعبانیه)
اعمال روز اول ماه شعبان و روایتی شگفت انگیز در فضائل این روز مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز