Indonesian
Sunday 21st of January 2018
Artikel

Sayidah Zainab as, Srikandi Keadilan

Sayidah Zainab as, Srikandi Keadilan
Beliau adalah wanita agung yang memainkan peran besar dalam perjalanan sejarah Islam saat membela keadilan, kebenaran dan ajaran Allah dengan penuh kesabaran. Ketabahannya menghadapi berbagai musibah dan bencana sangat mengagumkan.Nama Zainab selalu disebut kala kisah Karbala diungkap. Beliaulah yang memikul misi melanjutkan perjuangan Imam Husein dalam membela kebenaran dan agama Allah. Perjuangan Zainab sarat dengan derita dan musibah. Tak ...

DUA LANGKAH IMAM 'ALI

DUA LANGKAH IMAM 'ALI
BismillahirrahmanirrahimAllahumma Shalli’ala Muhammad wa Ali Muhammad Biarlah, dua langkah lagi wahai dunia...Beri kesempatan ia dua langkah lagi. Biar kami memandang jejaknya lebih lama...Sepasang suami istri teramat setia, menapaki tanah berdebu Arabia. Tapi tanah itu bukan tanah sembarang tanah, ia tanah yang sangat keras kulitnya, amat padat isinya. Di atas tanah itu ribuan hamba Allah berzikir memujaNya. Mereka berputar ...

Fatimah Az-Zahra, Perempuan Teladan Dunia

Fatimah Az-Zahra, Perempuan Teladan Dunia
...

Imam Sajjad, Simbol Keagungan Akhlak dan Spiritualitas

Imam Sajjad, Simbol Keagungan Akhlak dan Spiritualitas
Imam Ali Zainal Abidin dilahirkan tanggal lima Sya'ban tahun 38 H. Putra Imam Husein dijuluki dengan sebutan Imam Sajjad, karena tekun beribadah dan bersujud kepada Allah Swt. Selain dekat dengan Tuhan, Imam Sajjad juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, penyantun terutama kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang tertindas.Manusia mulia ini juga dikenal dengan doa-doanya yang memiliki ketinggian bahasa yang menjulang dan ...

Mengenal Imam Ali Zainal Abidin as

Mengenal Imam Ali Zainal Abidin as
Biografi Singkat Imam Zainal Abidin As-Sajjad a.s.Imam Ali bin Husein a.s. yang lebih dikenal dengan julukan as-sajjad dan zauinal abidin dilahirkan di Madinah pada tanggal 15 Jumadil Ula 38 H. atau 5 Sya’ban 38 H. Dan pada tanggal 12 atau 25 Muharam 95 H. ia diracun oleh Hisyam bin Abdul Malik dan meneguk cawan syahadah pada usia 56 tahun. Ia dikuburkan di Baqi’, Madinah.Ibu Imam Ali As-Sajjad adalah Ghazalah yang berasal dari kota ...

Sejarah Syiah: Sejak Zaman Rasulullah SAW sampai Abad 14 H

Sejarah Syiah: Sejak Zaman Rasulullah SAW sampai Abad 14 H
Kapan Syiah Muncul? Syiah sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib a.s. (imam pertama Mazhab Syiah) sudah muncul sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Hal ini dapat dibuktikan dengan realita-realita berikut ini: Pertama, ketika Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah SWT untuk mengajak keluarga terdekatnya masuk Islam, ia berkata kepada mereka: “Barang siapa di antara kalian yang siap untuk mengikutiku, maka ia akan menjadi ...

Peringatan Asyura: Dari Irak Hingga Indonesia

Peringatan Asyura: Dari Irak Hingga Indonesia
Muharam merupakan bulan duka karena di bulan itu, para pejuang Karbala pada tahun 61 Hijriah gugur syahid dalam rangka menegakkan kebenaran. Pemimpin para pejuang dan pahlawan Karbala adalah Imam Husein as, cucu kesayangan Rasulullah Saww. Di Karbala, Imam Husein berikut keluarganya dan para sahabat setianya dibantai secara keji di Karbala. Puncak duka di bulan ini jatuh pada tanggal 10 Muharam.Pada hari itu, Imam Husein, cucu kesayangan baginda ...

Sejarah Munculnya Syi’ah

Sejarah Munculnya Syi’ah
a.Kapan Syi’ah Muncul?Syi’ah sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib a.s. (imam pertama kaum Syi’ah) sudah muncul sejak Rasulullah SAWW masih hidup. Hal ini dapat dibuktikan dengan realita-realita berikut ini:Pertama, ketika Rasulullah SAWW mendapat perintah dari Allah SWT untuk mengajak keluarga terdekatnya masuk Islam, ia berkata kepada mereka: “Barang siapa di antara kalian yang siap untuk mengikutiku, maka ia akan menjadi ...

Eksplorasi Sejarah Syiah

Eksplorasi Sejarah Syiah
Oleh: el-HurrSegala sesuatu selalu berubah dalam sejarah,Kecuali tuduhan terhadap Syi’ah-Javad Mughniyah-Syi’ah adalah sebuah kekuatan yang berdiri tegar dan tegas,Melawan kekuatan kezaliman, dan karenanya..Ia eksis, kokoh, dan semakin hidup!-Taha Husein-MukaddimahTiba-tiba kekuatan Mazhab Syi’ah menggema ke segenap penjuru dunia dan sisi peradaban dunia modern. Politik, ekomoni, dan kebudayaan seakan mendapatkan nafas baru ...

Tulisanmu Tidak Selalu Menjad Prifasimu

Tulisanmu Tidak Selalu Menjad Prifasimu
Tersebutlah cerita tentang seorang Mujahid muslim, dia adalah orang penting di lembaga besar yakni Hizbullah, sebut saja nama beliau dengan Imad Mughniyah, insyaAllah nama ini bukan nama asing bagi kita semua. Seorang mujahid besar yang memiliki perang penting dalam membela Islam.Pimpinan tertinggi hizbullah maupun Rahbar pemimpin Agung Sayid Ali Khameneipun mengakui secara langsung kebesaran pribadiya. Pada tulisan kali ini saya tidak ingin ...

Membalas Kebencian dengan Kasih Sayang

Membalas Kebencian dengan Kasih Sayang
Salah seorang di antara tokoh besar dalamdunia kesucian adalah orang Mesir yang bernama Dzunnun. Karena ia berasal dariMesir, maka ia dikenal dengan sebutan Dzunnun Al-Mishri, Dzunnun Si OrangMesir.Ketika ia masih hidup, orang-orang tidakmengenalnya sebagai orang yang dekat dengan Allah. Ia malah lebih banyak diceladan dicemooh orang karena dianggap kafir, ahli bid’ah, dan orang murtad. Iatidak pernah membalas semua tuduhan itu dengan ...

Nasihat Imam Husain as, Memaafkan

Nasihat Imam Husain as, Memaafkan
Imam Husein as berkata: "Bila ada seorang yang berucap buruk di telingaku ini, sambil menunjuk telinga kanannya, dan meminta maaf lewat telingaku yang lain, maka aku pasti memaafkannya. Hal ini dikarenakan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as menukil kepadaku bahwa beliau mendengar dari kakekku, Rasulullah Saw bersabda, 'Siapa yang tidak menerima permintaan maaf orang lain, baik ia benar atau salah maka tidak akan pernah memasuki kolam ...

Mengukuhkan Pendidikan Akhlak

Mengukuhkan Pendidikan Akhlak
Makna AkhlakSecara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khuluq yang berarti al-sajiyyah (karakter), ath-tabhi (tabiat atau watak), al-adah (tradisi atau kebiasaan), al-din (agama), al-muruah (harga diri). Sedangkan menurut pandangan para ulama Islam, meskipun beragam dalam menyusun defenisinya namun setidaknya ada defenisi umum yang dirumuskan, yaitu akhlak merupakan karakter yang telah tertanam (malakah) dalam jiwa manusia ...

Hadis Akhlak Ushul Kafi: Rasa Malu

Hadis Akhlak Ushul Kafi: Rasa Malu
1. Imam Shadiq as berkata, "Rasa malu berasal dari iman dan tempat iman di surga."[1] 2. Imam Baqir atau Imam Shadiq as berkata, "Rasa malu dan iman senantaisa bersama dan saling mendukung, bila satu dari kedua pergi, maka yang lain akan mengikutinya."[2] 3. Imam Shadiq as berkata, "Barangsiapa yang tidak punya rasa malu, berarti ia tidak punya iman."[3] 4. Rasulullah Saw bersabda, "Rasa malu itu ada dua; akal dan kebodohan. Rasa ...

2 Penyakit Perusak Pahala Sedekah

2 Penyakit Perusak Pahala Sedekah
Kita telah sering membahas tentang pahala sedekah. Kita juga sering mendengar ganjaran dan balasan yang berkali lipat untuk orang yang mau bersedekah, sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur’an dan riwayat dari Nabi Muhammad saw. Tapi ada hal yang sering luput dari perhatian. Pahala yang begitu besar ini bisa habis begitu saja jika tidak benar-benar dijaga. Ketika kita ingat tentang besarnya pahala sedekah, jangan lupakan bahwa ada pula api yang ...

Falsafah Kebangkitan Imam Husain

Falsafah Kebangkitan Imam Husain
Dengan sejenak menilik kembali keadaan umum masa itu, kita dapat menjelaskan dasar keputusan dan perlawanan al-Husain, penghulu para syahid, terhadap kekuasaan Muawiyah. Masa-masa paling hitam dan getir yang dijalani keluarga Nabi SAW dan para pengikutnya sepanjang sejarah umat Islam ialah selama dua puluh tahun pemerintahan anak-anak Umayyah.Segera setelah merebut kekhilafahan Islam dengan segala cara dan menjadi penguasa negeri-negeri Islam ...

Apa Kata Ulama Syiah mengenai Aktivitas Melukai Diri dalam Peringatan Asyura?

Apa Kata Ulama Syiah mengenai Aktivitas Melukai Diri dalam Peringatan Asyura?
Ayatullah Al-Udzma Sayyid Muhsin Hakim: Qamezani (pisau yang dipukul pada badan) bukanlah termasuk dalam amalan agama, apalagi dihukumi mustahab. Amalan ini memberi kesan buruk kepada Islam, umatnya dan Ahlul Bait (as).Ayatullah Al-Udzma Sayyid Abul Qasim al-Khui: Tidak ada satupun dalil Syar’i yang membolehkan Qamezani; tidak ada jalur periwayatan yang menghukumkan amalan itu sebagai mustahab (sunnah).Ayatullah Al-Udzma Sayyid Abul Hasan ...

Imam Husein as, Ruh Kemanusiaan

Imam Husein as, Ruh Kemanusiaan
Imam Husein as mengetahui bahwa keadilan dan kemerdekaan bagi sebuah masyarakat ibarat oksigen bagi paru-paru. Mereka yang mengarahkan masyarakat kepada keadilan dan kemerdekaan, maka nilai-nilai kemanusiaan telah berjasa atas pengabdian agungnya. Begitulah cara Imam Husein as mengusung panji kemanusiaannya. Pribadi mulia ini telah menciptakan sebuah peristiwa besar demi tegaknya agama Allah Swt dan nilai-nilai kemanusiaan. Padang Karbala telah ...

Imam Jalaluddin As-Suyuthi Tentang Peristiwa Karbala

Imam Jalaluddin As-Suyuthi Tentang Peristiwa Karbala
Oleh: KH. Jalaluddin RakhmatAbu mikhnaf dan republika. Saya ingin mengomentari artikel yang dimuat di surat kabar Republika hari ahad, 12 Desember 2010 ditulis oleh Syahrudin Elfikri. Di ujung ia mengatakan begini: Riwayat yang mengatakan pihak Yazid sebagai pembunuh Husain di Karbala itu berasal dari Abu Mikhnaf Luth bin Yahya. Demikian disebutkan dalam kitah A’yaan al-Syi’ah, jilid 1, halaman 127. Tapi hal ini dibantah oleh ...

Imam Husain dan Syahadahnya

Imam Husain dan Syahadahnya
Oleh: Abdullah Yusuf AliPrakata. Yang akan saudara baca pada lembar berikutnya ini adalah ceramah yang saya sampaikan di London, pada sebuah majelis asyura, kamis 28 Mei 1931 (10 muharram 1350 H). bertempat di Hotel Waldorf, London pada majelis asyura waktu itu hadir Mr.A.S.M. Anik. Nawab sir umar hayat khan, tiwana, dan saudara-saudara dari bebagai kelompok di dalam islam. Begitu pula para tamu dari lintas agama. Semua berkumpul untuk ...