Indonesian
Saturday 21st of July 2018

5 Shafar, Syahadah Sayidah Ruqayah as

5 Shafar, Syahadah Sayidah Ruqayah asSyahadah Sayidah Ruqayah as

Ruqayah Khatun atau Fathimah binti al-Husein yang lebih dikenal dengan Fathimah Shaghirah, anak perempuan paling kecil Imam Husein as dari ibu Ummu Ishaq binti Thalhah atau Shah Zanan. Sekaitan dengan usia beliau ketika gugur syahid ada yang menyebut 3, 4, 5 dan 7 tahun. Imam Husein as sangat menyayanginya dan Ruqayah juga sangat dekat dengan ayahnya.

Ruqayah as bersama ayah, saudara, paman dan keluarga Nabi Muhammad Saw pergi ke Karbala. Setelah syahadah Imam Husein as dan para sahabatnya, Ruqayah as bersama keluarga Imam Husein as dan rombongan ditawan oleh pasukan Yazid. Mereka digiring dari Kufah hingga Syam.

Selama di Syam, Ruqayah as setiap harinya menangis karena ditinggal ayahnya dan senantisa mencari ayahnya. Banyak yang menukil bahwa ketika berada di sebuah tempat  reruntuhan di Syam, Ruqayah as melihat kepala ayahnya dan berbicara dengannya. Setelah itu beliau mencium biri ayahnya dan pingsan akibat terlalu banyak menangis. Ketika orang di sekelilingnya berusaha menggerakkannya, mereka menemukannya telah meninggal pada 5 Shafar 61 Hs.

Kini, makam suci Ruqayah di Damaskus, Suriah menjadi tempat ziarah Syiah. Makam suci ini terletak 300 meter Timur Laut masjid Amawi.

latest article

      Dalil Akal atas Kemaksuman Para Nabi
      Logika Terbalik Para Pengikut Fir’aun
      Apa Yang Menjadi Rintangan Dakwah Para Nabi?
      Sekilas Kehidupan Sayidah Fatimah Masumah sa
      Sayyidah Zainab Al-Kubra Simbol Keindahan
      Abul Fadhl: Guru Pengorbanan dan Kebebasan
      Mazhab Ahlul Bayt, Mazhab Cinta
      Kedudukan Isa al-Masih dalam Budaya Islam
      Kisah Nabi Isa as dan Seorang Nenek Tua
      Bagaimana Allah Menciptakan Al-Masih?

user comment